• HÃY CÙNG TẠO & THẢO LUẬN CÁC CHỦ ĐỀ KIẾN THỨC [Vn Kiến Thức] - Định hướng VnKienthuc.com
    -
    Mọi kiến thức & Thông tin trên VnKienthuc chỉ mang tính chất tham khảo, Diễn đàn không chịu bất kỳ trách nhiệm liên quan
    - VnKienthuc tạm khóa đăng ký tài khoản tự động để hạn chế SEO bẩn, SPAM, quảng cáo. Chưa đăng ký, KHÁCH vẫn có thể đọc và bình luận.

Thắc mắc về Điều lệ công ty

nhatthuy29

New member
Xu
0
Theo khoản 1, Điều 52, Luật doanh nghiệp 2005: “ 1. Hội đồng thành viên thông qua các quyết định thuộc thẩm quyền bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp, lấy ý kiến bằng văn bản hoặc hình thức khác do Điều lệ công ty quy định.Trong trường hợp Điều lệ công ty không có quy định khác thì quyết định về các vấn đề sau đây phải được thông qua bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp Hội đồng thành viên:a) Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty;b) Quyết định phương hướng phát triển công ty;c) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên; bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Giám đốc hoặc Tổng giám đốc;d) Thông qua báo cáo tài chính hằng năm;đ) Tổ chức lại hoặc giải thể công ty”.
Ý này nói " Trong trường hợp Điều lệ công ty không có quy định khác" ý là sao vậy. Nếu Điều lệ quy định Chủ tịch HĐTV có quyền cắt chức giám đốc thì điều lệ này có trái với pháp luật không. Và có phải khi nào cắt chức giám đốc cũng phải thông qua hội đồng thành viên không?
Xin giải đáp giùm. Cảm ơn!
 

Butchi

VPP Sơn Ca
Xu
93
Điều lệ công ty chính là sự thoả thuận giữa các thành viên về việc xử lý các vấn đề của công ty. Điều lệ công ty quy định thế nào thì sẽ căn cứ vào đó để thực hiện miễn là những quy định này không trái với các quy định của pháp luật hiện hành.

Nếu Điều lệ quy định Chủ tịch HĐTV có quyền cắt chức giám đốc thì điều lệ này có trái với pháp luật không? Câu trả lời là không

Và có phải khi nào cắt chức giám đốc cũng phải thông qua hội đồng thành viên không? Nếu Điều lệ cty nói không cần thì không cần.

Nếu Điều lệ công ty không nói gì về việc Chủ tịch HĐTV có quyền cách chức giám đốc trong trường hợp nào thì phải làm sao? Lúc này cần tuân theo những quy định của Pháp luật như bạn đã viện dẫn. Cho nên trong luật mới có cụm từ "Trong trường hợp Điều lệ công ty không có quy định khác".
 
H

HuyNam

Guest
Tham khảo thêm

Điều 52. Quyết định của Hội đồng thành viên

1. Hội đồng thành viên thông qua các quyết định thuộc thẩm quyền bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp, lấy ý kiến bằng văn bản hoặc hình thức khác do Điều lệ công ty quy định.

Trong trường hợp Điều lệ công ty không có quy định khác thì quyết định về các vấn đề sau đây phải được thông qua bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp Hội đồng thành viên:

a) Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty;

b) Quyết định phương hướng phát triển công ty;

c) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên; bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Giám đốc hoặc Tổng giám đốc;

d) Thông qua báo cáo tài chính hằng năm;

đ) Tổ chức lại hoặc giải thể công ty.

2. Quyết định của Hội đồng thành viên được thông qua tại cuộc họp trong các trường hợp sau đây:

a) Được số phiếu đại diện ít nhất 65% tổng số vốn góp của các thành viên dự họp chấp thuận; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định;

b) Được số phiếu đại diện ít nhất 75% tổng số vốn góp của các thành viên dự họp chấp thuận đối với quyết định bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn quy định tại Điều lệ công ty, sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty, tổ chức lại, giải thể công ty; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định.

3. Quyết định của Hội đồng thành viên được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản khi được số thành viên đại diện ít nhất 75% vốn điều lệ chấp thuận; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định.
 
CHAT
  1. No shouts have been posted yet.

VnKienthuc lúc này

Không có thành viên trực tuyến.

Định hướng

Diễn đàn VnKienthuc.com là nơi thảo luận và chia sẻ về mọi kiến thức hữu ích trong học tập và cuộc sống, khởi nghiệp, kinh doanh,...
Top