Tài liệu môn dược

VnTrithuc

S.Moderator
1/1/15
343
168
43
Mình sưu tầm được tài liệu dược hay của FB Mạnh Đức chia sẻ cùng mọi người.

Link tải dưới đây:

- [FB Mạnh Đức] Dược điển Việt Nam 4
https://drive.google.com/open?id=0B0QuCqK35Wq6UjJPSkdBUTkzdDA

- [FB Mạnh Đức] Dược thư quốc gia Việt Nam
https://drive.google.com/file/d/0B0QuCqK35Wq6N0JUemNEUXN2Rlk/view?usp=sharing

- [FB Mạnh Đức] Dược lâm sàng
https://drive.google.com/open?id=0B0QuCqK35Wq6NjEzMEdrN05yTnM

- [FB Mạnh Đức] Dược lý Đại cương
https://drive.google.com/open?id=0B0QuCqK35Wq6MUVydVhkQllWSnc

- [FB Mạnh Đức] Dược lý học - HVYDHCTVN
https://drive.google.com/open?id=0B0QuCqK35Wq6cmt0TXZDdVBIQzQ

- [FB Mạnh Đức] Dược lý học - YHN
https://drive.google.com/open?id=0B0QuCqK35Wq6MmtKT2VuT2dubU0

- [FB Mạnh Đức] Dược lý
https://drive.google.com/open?id=0B0QuCqK35Wq6dmJERDY4YlA2bk0

- [FB Mạnh Đức] Giáo trình Công nghệ Dược phẩm
https://drive.google.com/open?id=0B0QuCqK35Wq6S3pMbTh0S2REbjA

- [FB Mạnh Đức] Giáo trình Dược lâm sàng
https://drive.google.com/open?id=0B0QuCqK35Wq6TFdON1Z2bXB5RHM

- [FB Mạnh Đức] Giáo trình dược liệu
https://drive.google.com/open?id=0B0QuCqK35Wq6MUk3YzB0WldhTnc

- [FB Mạnh Đức] Giáo trình Dược lý Lâm sàng tập 1 - BYT
https://drive.google.com/open?id=0B0QuCqK35Wq6d3JyNkxBYkZZMjQ

- [FB Mạnh Đức] Giáo trình Dược lý Lâm sàng tập 2 - BYT
https://drive.google.com/open?id=0B0QuCqK35Wq6S25TaGZqQnVzSGc

- [FB Mạnh Đức] Giáo trình Hoá dược - Dược lý BYT
https://drive.google.com/open?id=0B0QuCqK35Wq6WWNjVkhucjJvS2M

- [FB Mạnh Đức] Giáo trình Hoá dược, Dược lý III - BYT
https://drive.google.com/open?id=0B0QuCqK35Wq6T2d1RnBTTUd3cGs

- [FB Mạnh Đức] Giáo trình hoá lý dược
https://drive.google.com/open?id=0B0QuCqK35Wq6VllQeUIwT0dHRnM

- [FB Mạnh Đức] Giáo trình Hoá phân tích - DHNN
https://drive.google.com/open?id=0B0QuCqK35Wq6MDJ5OWxOTDBCaGM

- [FB Mạnh Đức] Giáo trình Hoá phân tích Lý thuyết & Thực hành - BYT
https://drive.google.com/open?id=0B0QuCqK35Wq6WFA1eHRvd2prVEU

- [FB Mạnh Đức] Giáo trình Hoá phân tích
https://drive.google.com/open?id=0B0QuCqK35Wq6LWpmczRiWThMR1U

- [FB Mạnh Đức] Giáo trình Thí nghiệm Hoá phân tích
https://drive.google.com/open?id=0B0QuCqK35Wq6bVRIMXRkWEluMkk
 

Bài Trước

Thuốc điều trị loạn nhịp tim Adenosine

Bài Tiếp

Tạo màng ngăn - phương pháp điều trị nhiệt miệng hiệu quả

Đăng nhập

CHAT
  1. VnKienThuc @ VnKienThuc: Shoutbox has been pruned!

Bình luận mới

VnKienthuc lúc này

Không có thành viên trực tuyến.