• Chào mừng bạn truy cập diễn đàn [Vn Kiến Thức] - Định hướng VnKienthuc.com
    -
    Sử dụng MIỄN PHÍ CHAT GPT
    -
    VnKienthuc tạm khóa đăng ký tài khoản tự động để hạn chế SEO bẩn, SPAM, quảng cáo. Chưa đăng ký, KHÁCH vẫn có thể đọc và bình luận.

Sự giống và khác nhau giữa quốc hội và chính phủ?

Butchi

VPP Sơn Ca
Xu
73
Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Quốc hội là cơ quan duy nhất có quyền lập hiến và lập pháp. Quốc hội quyết định những chính sách cơ bản về đối nội và đối ngoại, nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của đất nước, những nguyên tắc chủ yếu về tổ chức và hoạt động của bộ máy Nhà nước, về quan hệ xã hội và hoạt động của công dân. Quốc hội thực hiện quyền giám sát tối cao đối với toàn bộ hoạt động của Nhà nước.

Về chính phủ thì có nhiều định nghĩa, có nhiều mô hình, nhưng chung quy lại chính phủ ở Việt Nam là cơ quan hành pháp và hành chính cao nhất của đất nước Việt Nam.

Như vậy, có thể thể rút ra:

Giống nhau:

- Quốc hội và chính phủ đều là những cơ quan hành chính nhà nước.
- Quốc hội và chính phủ đều quản lý trên tầm vĩ mô.


Khác nhau:

- Quốc hội nắm quyền lập pháp và tư pháp còn chính phủ nắm quyền hành pháp.
- Quốc hội là cơ quan lãnh đạo còn chính phủ là cơ quan quản lý.
 
H

HuyNam

Guest
Tham khảo thêm về QH và CP


Quốc hội là cơ quan quyền lực nhà nước được nhân dân trực tiếp bầu ra đại diện cho quyền lợi hợp pháp của nhân dân.

Quốc hội là cơ quan quyền lực nhà nước ở trung ương

Chính phủ phụ trách quản lý chính quyền, chịu sự giàm sát của quốc hội


 
CHAT
  1. Hide Nguyễn @ Hide Nguyễn: Shoutbox has been pruned!

Dành cho học sinh

VnKienthuc lúc này

Không có thành viên trực tuyến.

Định hướng

Diễn đàn VnKienthuc.com là nơi thảo luận và chia sẻ về mọi kiến thức hữu ích trong học tập và cuộc sống, khởi nghiệp, kinh doanh,...
Top