Phần mềm thiết kế đường tdt 7.1 vnroad

  • Thread starter HuyNam
  • Ngày gửi
H

HuyNam

Guest
PHẦN MỀM THIẾT KẾ ĐƯỜNG TDT 7.1

View attachment 15171

Phần mềm VNROAD đã được các chuyên gia tư vấn trong nước và nước ngoài tin tưởng sử dụng thiết kế trong các dự án lớn như Dự án Đường cao tốc Hà nội - Lào Cai, Dự án đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, Dự án đường cao tốc Đà Nẵng Quảng Ngãi, Dự án Nâng cấp quốc lộ 1, và các công trình giao thông quan trọng trên cả nước.... Việc chuyên gia tư vấn trong nước và nước ngoài lựa chọn Phần mềm thiết kế đường VNROAD 7.1 do Công ty TNHH Công nghệ TDT (TDT) phát triển góp phần đẩy nhanh tiến độ hoàn thành công tác thiết kế với chất lượng hồ sơ thiết kế cao. Với những hiệu quả do Phần mềm thiết kế đường VNROAD 7.1 đem lại càng khẳng định vị trí dẫn đầu trong lĩnh vực tự động hóa thiết kế hạ tầng Xây dựng -Giao thông của phần mềm VNROAD7.1, Đến nay Phần mềm thiết kế đường VNROAD được ứng dụng rộng rãi trong các đơn vị thiết kế lớn của ngành giao thông vận tải như :Tổng công ty tư vấn thiết kế giao thông vận tải - TEDI, TEDI South, Cienco 1- Cienco 4- Cienco 5- Cienco 6- Cienco 8, TECO 2 - TECO 4 - TECO 5 - TECO 7, Tổng công ty tư vấn thiết kế đường sắt, Tư vấn xây dựng sông Đà, Tư vấn Xây dựng LICOGI, Viện thiết kế Bộ quốc phòng, Viện Quy hoạch Xây dựng và các công ty tư vấn tại khắp các tỉnh thành trên cả nước. Các công ty nước ngoài như NIPPON KOEI, Egis Internationnal,Liên Danh CGCD-GIETC (là liên danh giữa Công ty TNHH đường cao tốc Trường Đại Quảng Đông Trung Quốc và Công ty Hợp tác Kỹ thuật và Kinh tế quốc tế Quảng Châu, Trung Quốc), Liên danh quốc tế NK - NEC - CHODAI -TEC...

 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
H

HuyNam

Guest
HƯỚNG DẪN LÀM ĐỒ ÁN THIẾT KẾ ĐƯỜNG

Lệnh: OPEN hoặc Menu->File->Open
Giao diện Select file:
File name: C:\Program Files\AND Technology \AndDesignVer7.2 for Education\Vidu\ DoAnMonHoc.dwg
Lệnh: PURGE8
Giao diện Purge:
Chọn Purge All.
Mục đích: xóa các khai báo không cần thiết để làm nhẹ bản vẽ.
Lệnh: PURGE8
Giao diện Layer properties manager:
Chọn Off hoặc Freeze lớp PhanThuy.
Mục đích: các đường này cao độ Z=0 sẽ ảnh hưởng tới việc xây dựng mô hình địa hình.
1.1.Xây dựng mô hình địa hình

Lệnh: LTG8 hoặc Menu->Địa hình->Tạo và hiệu chỉnh mô hình địa hình.
Hãy chọn các chức năng:
Chọn Mới: TuNhien
Chọn lựa chọn: R Polyline
Chọn Thêm vào.
Chọn Thêm các đường đứt gãy: <Chọn các đường Polyline đồng mức trừ khung bao bản vẽ>.
Chọn Nhận để thoát.

Lệnh: TCD8 hoặc Menu->Địa hình->Phụ trợ->Tra cao độ mô hình địa hình.
Chỉ điểm: <Chỉ điểm cần tra để kiểm tra cao độ địa hình>

Lệnh: HCA8 hoặc Menu->Công cụ->Hiệu chỉnh đối tượng AND.
Hãy chọn các chức năng:
Chọn đối tượng: <Chọn mô hình địa hình TuNhien>
Chọn lựa chọn Không hiện
Chọn Thoát
1.2.Tạo tuyến khảo sát

1.2.1. Tạo tuyến

Lệnh: T8 hoặc Menu->Tuyến->Tạo công trình tuyến mới.
Hãy chọn các chức năng:
Tệp mặt cắt: <Chọn ... để chọn tệp mẫu mặt cắt có sẵn C:\Program Files\AND Technology\ AndDesignVer7.2 for Education\Template\TCVN 4054-2005.atp>
Các lựa chọn khác như trên.
Chọn Chỉ điểm.... để tiến hành vạch tuyến theo ý đồ
1.1.1. Thay đổi tốc độ thiết kế

Lệnh: HCMMC8 hoặc Menu->Mặt cắt->Hiệu chỉnh mẫu mặt cắt
Chọn tim tuyến hoặc mặt cắt:<Chọn đường tim tuyến vừa tạo>
Tại giao diện Mẫu cắt ngang tuyến thực hiện Menu->Khai báo chung->Các đường thiết kế trên bình đồ
Tại giao diện Định nghĩa đường thiết kế trên bình đồ chọn chức năng Khai báo dốc 2 mái
Tại giao diện Khai báo tim đường bố trí siêu cao ứng với cột V-km/h của đường TimTuyen thay đổi tốc độ phù hợp với nhiệm vụ.
Chọn Nhận tại tất cả các giao diện trên để thoát.
Tại giao diện Mẫu cắt ngang tuyến chọn
Chọn Yes tại giao diện hỏi đáp Bạn có muốn cập nhật xuống tuyến không?
1.1.2. Bố trí cong nằm
Có thể dùng 1 trong 2 lệnh sau để bố trí cong nằm theo các thông số thiết kế:
· Lệnh: CN8 hoặc Menu->Thiết kế->Yếu tố cong và siêu cao, mở rộng->Hiệu chỉnh đường cong nằm (trường hợp thiết kế đường)

Lệnh: HCC8 hoặc Menu-> Công cụ->Hiệu chỉnh đỉnh cong nằm
Giới thiệu chức năng của các lệnh trên có thể xem trong .\Document\AndDesign.doc

1.1.3.Tạo cọc cho tuyến

Trước khi tạo cọc cần khai báo mô hình địa hình cho đường tự nhiên
Lệnh: MHTN8 hoặc Menu-> Tuyến->Số liệu tự nhiên tuyến->Khai báo MHĐH cho đường tự nhiên và địa chất
Chọn bình đồ tuyến: <Chọn đường tim tuyến>
Bấm chuột tại ô thuộc cột Chọn MHĐH ứng với hàng TuNhien
Chọn R để lựa chọn mô hình địa hình TuNhien.

Chọn Nhận để thoát.

Để phát sinh các cọc cách đều nhau trên tuyến thực hiện:
Lệnh: PSC8 hoặc Menu-> Tuyến->Phát sinh cọc
Chọn đường tim tuyến: <Chọn đường tim tuyến>
Sau khi chọn đường tuyến để phát sinh cọc theo nó cần khai báo tiếp trên giao diện Phát sinh cọc như sau:
§ ž Phát sinh.
§ Khoảng cách giữa các cọc: 20.0
§ R Xác định trắc dọc tự nhiên.
§ Chọn Nhận để thực hiện việc phát sinh.
FChú ý: Trong trường hợp nếu không chọn Xác định trắc dọc tự nhiên hoặc cần xác định lại cao độ tự nhiên của trắc dọc theo cao độ tự nhiên trắc ngang cần sử dụng chức năng Mặt cắt->Cập nhật cao độ trắc dọc theo trắc ngang-TDTTN.

Phát sinh cọc đặc biệt tại các cung cong và đỉnh thực hiện:
Lệnh: PSCDB8 hoặc Menu->Tuyến->Tạo cọc->Phát sinh cọc đặc biệt
Sau khi Chọn đường tuyến để phát sinh cọc đặc biệt theo nó cần khai báo tiếp trên giao diện như Hình và chọn Nhận để thực hiện việc phát sinh.
Sau khi đã có tất cả các cọc cần thực hiện tính toán các mặt cắt cọc:
Lệnh: TT8 hoặc Menu-> Mặt cắt->Tính toán mặt cắt
Chọn bình đồ tuyến hoặc mặt cắt:: <Chọn đường tim tuyến>
1.1.1. Hiệu chỉnh tên cọc
Lệnh: ATB8 hoặc Menu->Công cụ->AndDesign Toolbar
Dùng chuột kích vào dấu + ở trên giao diện AndDesign Toolbar để xem các đối tượng thuộc tuyến được tạo. Tên cọc hiện vẫn chưa có.
Lệnh: DLTBC8 hoặc Menu->Tuyến->Hiệu chỉnh điểm cao trình và cọc-> Đánh lại toàn bộ tên cọc
Nhập các thông số như trên giao diện

Dùng chuột kích vào dấu + ở trên giao diện AndDesign Toolbar để xem lại tên cọc thuộc tuyến đã được đánh tên lại.
Nháy đúp vào tên cọc để xem vị trí của nó trên tuyến.
1.1. Tạo trắc dọc, trắc ngang

Để tạo trắc dọc thực hiện:
Lệnh: TD8 hoặc Menu->Mặt cắt->Tạo trắc dọc
Chọn tim tuyến, trắc dọc:<Chọn đường tuyến>
Tại giao diện Tạo trắc dọc theo đường tim tuyến chọn:
§ Mẫu bảng: <Chọn Bảng khảo sát>
§ Chọn Nhận để thoát
Điểm chèn: <Chỉ điểm chèn trắc dọc>

Bấm phím trái chuột vào trắc dọc vừa tạo ta thấy rằng các đỉnh đường tự nhiên không trùng với vị trí cọc. Để đồng bộ trắc dọc tự nhiên với trắc ngang tại cọc cần thực hiện chức năng Cập nhật cao độ trắc dọc theo trắc ngang:
Lệnh: TDTTN8 hoặc Menu->Mặt cắt->Cập nhật cao độ trắc dọc theo trắc ngang
Chọn tim tuyến hoặc trắc dọc:<Chọn trắc dọc>
Tại giao diện Cập nhật trắc dọc của TimTuyen chọn các thống số như trên
Chú ý: Trong trường hợp các ô grip của AutoCAD không xuất hiện hãy thực hiện lệnh TC và chọn vào tùy chọn žGrip đỉnh TdnPolyline.

Để tạo trắc ngang thực hiện:
Lệnh: TN8 hoặc Menu->Mặt cắt->Tạo trắc ngang
Chọn đường tim tuyến hoặc mặt cắt:<Chọn đường tim tuyến>
Tại giao diện Tạo trắc ngang chọn các thống số như trên Hình 1‑5và chọn Nhận để thoát.
Điểm chèn: <Chỉ điểm chèn trắc ngang>

Kết quả có được trắc dọc, trắc ngang tự nhiên.

1.1.Thiết kế tuyến đường

1.1.1.Thay đổi mẫu mặt cắt thiết kế và mẫu bảng mặt cắt


Để thay đổi mẫu mặt cắt thiết kế cho tuyến thực hiện:
Lệnh: HCTT8 hoặc Menu->Tuyến-> Hiệu chỉnh tim tuyến
Chọn tim tuyến: <Chọn đường tim tuyến>.
Tại giao diện Hiệu chỉnh tim tuyến bấm phím trái chuột tại ô tương ứng hàng 1 cột Mẫu mặt cắt để chọn Mặt cắt đường nhựa hai mái.
Chọn Nhận để thoát.

Thay đổi mẫu bảng trắc dọc thực hiện:
Lệnh: HCA8 hoặc Menu->Công cụ-> Hiệu chỉnh đối tượng AND
Chọn đối tượng: <Chọn trắc dọc>.
Tại giao diện Hiệu chỉnh trắc dọc bấm chọn Bảng TD đường quốc lộ tương ứng với hàng Mẫu bảng.
Chọn Cập nhật
Chọn để thoát.
Lệnh: VL8 hoặc Menu->Công cụ-> Vẽ lại các đối tượng AND
Select Objects: <Chọn trắc dọc để tiến hành vẽ lại mẫu bảng>.

Thay đổi mẫu bảng trắc ngang thực hiện:
Lệnh: HCA8 hoặc Menu->Công cụ-> Hiệu chỉnh đối tượng AND
Chọn đối tượng: <Chọn một trắc ngang bất kỳ>.
Tại giao diện Hiệu chỉnh trắc ngang bấm chọn Bảng TN thiết kế tương ứng với hàng Mẫu bảng.
Chọn Cập nhật.
Chọn Match properties
Chọn các đối tượng đích: <Chọn các trắc ngang khác>
Chọn để thoát.
Lệnh: VL8 hoặc Menu->Công cụ-> Vẽ lại các đối tượng AND
Select Objects: <Chọn trắc ngang để tiến hành vẽ lại mẫu bảng>.

1.1.1. Thiết kế đường đỏ trắc dọc


Để tạo đường thiết kế trắc dọc thực hiện:
Lệnh: TK8 hoặc Menu->Thiết kế-> Tạo đường đỏ trắc dọc
Chọn trắc dọc: <Chọn trắc dọc>.
Từ điểm: <Chỉ điểm bắt đầu kẻ đường đỏ phía đầu trắc dọc>
Tại giao diện Kẻ đường trắc dọc lựa chọn các thông số như Hình 1‑6. Riêng Cao độ: giá trị nhập vào phù hợp với thiết kế.
Chọn Nhận để thoát.
Undo/KIểu<Cung tròn>/KHoảng cách<0.00>/<Tới điểm>: <Chỉ điểm đỉnh trắc dọc thiết kế tiếp theo>.
Tiếp tục thực hiện bước trên để kẻ đường đỏ thiết kế theo yêu cầu

Bố trí cong đứng cho đường đỏ vừa thiết kế:
Lệnh: CD8 hoặc Menu->Thiết kế->Yếu tố cong, siêu cao và mở rộng->Hiệu chỉnh đường cong đứng
Chọn đường trên trắc dọc: <Chọn đường trắc dọc vừa thiết kế>.
Tại giao diện Bố trí cong đứng DD_TimTuyen nhập giá trí bán kính cong phù hợp tại mục Bán kính.
Chọn Cập nhật.
Chọn Tiếp để tiến hành bố trí cong cho đỉnh tiếp theo.
Chọn Thoát khi đã bố trí xong.
Thực hiện lệnh tính toán và vẽ lại các trắc ngang:
Lệnh: TT8 hoặc Menu->Mặt cắt-> Tính toán mặt cắt
Chọn bình đồ tuyến hoặc mặt cắt: <Chọn đối tượng tuyến>.
Lệnh: VL8 hoặc Menu->Công cụ->Vẽ lại các đối tượng AND
Select Objects: <Chọn các trắc ngang>.

1.1.1. Điền các thông số tuyến thiết kế

Để điền các thông số trên tuyến cần thực hiện tất cả các lệnh dưới đây, các chức năng của chúng xem trong tài liệu hướng dẫn:
Lệnh: DLT8 hoặc Menu->Tuyến-> Điền thông số tuyến->Điền ký hiệu lý trình
Lệnh: YTC8 hoặc Menu->Tuyến->Điền thông số tuyến->Điền yếu tố cong trên tuyến
Lệnh: DTC8 hoặc Menu->Tuyến-> Điền thông số tuyến->Điền thông số cọc trên tuyến
Lệnh: DLTC8 hoặc Menu->Tuyến-> Điền thông số tuyến->Điền lý trình cọc trên tuyến
1.1.2. Điền diện tích trên trắc ngang

Lệnh: DTTN8 hoặc Menu->Mặt cắt->Diện tích trắc ngang->Điền diện tích trên trắc ngang
Hãy chọn các trắc ngang: <Chọn các trắc ngang cần điền diện tích>.
Trên giao diện Điền giá trị diện tích trên trắc ngang chọn các thông số

Vậy là xong, phần in ấn thì đơn giản rồi hen, tớ đang giảng dạy bộ môn THIẾT KẾ ĐƯỜNG cho một trường ĐH bạn nào có nhu cầu tham khảo hay chia sẻ kiến thức thì liên hệ mail mình nhá, chúng ta cùng học hỏi lẫn nhau

HuyNam_xdcd@yahoo.com.vn
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:

VuHuyNam

New member
Xu
0
chà chà, tình cờ tìm kiếm lại thấy bài này vẫn còn, tính bổ sung thêm cho đầy đủ mà ứ vào được ních cũ hayzaaaaa
 
CHAT
  1. Hide Nguyễn @ Hide Nguyễn: Shoutbox has been pruned!

Bình luận mới

Trang cá nhân

Chúc Diễn đàn Tất Niên vui vẻ, an lành :)
Việt Nam chiến thắng.
19h30 chung kết AFF 2022 Việt Nam - Thái Lan
Chúc mừng năm mới 2023~ Mong một năm mưa thuận gió hòa, kinh doanh, việc làm khấm khá lên.
Chúc cả nhà sức khỏe, thành công và nhiều may mắn!
Ghé site mình tham quan nhé: www.bichkhoa.com
Đón chào năm mới 2023! Mong thuận buồm xuôi gió, vạn sự hanh thông.
Chúc mừng năm mới 2023!

VnKienthuc lúc này

Không có thành viên trực tuyến.

Định hướng

Diễn đàn VnKienthuc.com là nơi thảo luận và chia sẻ về mọi kiến thức hữu ích trong học tập và cuộc sống, khởi nghiệp, kinh doanh,...
Top