• HÃY CÙNG TẠO & THẢO LUẬN CÁC CHỦ ĐỀ KIẾN THỨC [Vn Kiến Thức] - Định hướng VnKienthuc.com
    -
    Mọi kiến thức & Thông tin trên VnKienthuc chỉ mang tính chất tham khảo, Diễn đàn không chịu bất kỳ trách nhiệm liên quan
    - VnKienthuc tạm khóa đăng ký tài khoản tự động để hạn chế SEO bẩn, SPAM, quảng cáo. Chưa đăng ký, KHÁCH vẫn có thể đọc và bình luận.

Ôn tập cân bằng phản ứng oxi hóa -khử

Đặng Hải Nam

New member
Xu
0
81 PƯ oxi hóa - khử dễ và khó đã được chọn lọc ở đây để các bạn luyện tập
Đáp án thì các bạn sẽ tự tìm ra thôi
Luyện tập cân bằng phản ứng oxi hóa -khử
by Đặng Hải Nam


1. NH[SUB]3[/SUB] + O[SUB]2[/SUB] ----> NO + H[SUB]2[/SUB]O.


2. NH[SUB]3[/SUB] + O[SUB]2[/SUB] ----> N[SUB]2[/SUB] + H[SUB]2[/SUB]O.


3. NH[SUB]3[/SUB] + Cl[SUB]2[/SUB] ----> N[SUB]2[/SUB] + HCl.


4. NH[SUB]3[/SUB] + CuO ----> N[SUB]2[/SUB] + Cu + H[SUB]2[/SUB]O.


5. Mg + H[SUB]2[/SUB]SO[SUB]4[/SUB] ----> MgSO[SUB]4[/SUB] + S + H[SUB]2[/SUB]O.


6. Cu + H[SUB]2[/SUB]SO[SUB]4[/SUB] ----> CuSO[SUB]4[/SUB] + SO[SUB]2[/SUB] + H[SUB]2[/SUB]O.


7. HCl + KMnO[SUB]4[/SUB] ----> KCl + MnCl[SUB]2[/SUB] + Cl[SUB]2[/SUB] + H[SUB]2[/SUB]O.


8. K[SUB]2[/SUB]Cr[SUB]2[/SUB]O[SUB]7[/SUB] + HCl ----> KCl + CrCl[SUB]3[/SUB] + Cl[SUB]2[/SUB] + H[SUB]2[/SUB]O.


9. K[SUB]2[/SUB]MnO[SUB]4[/SUB] + HCl ----> KCl + MnCl[SUB]2[/SUB] + Cl[SUB]2[/SUB] + H[SUB]2[/SUB]O.


10. Cl[SUB]2[/SUB] + SO[SUB]2[/SUB] + H[SUB]2[/SUB]O ----> HCl + H[SUB]2[/SUB]SO[SUB]4[/SUB].


Phần còn lại ở file đính kèm

 
CHAT
  1. No shouts have been posted yet.

Chủ đề mới

VnKienthuc lúc này

Không có thành viên trực tuyến.

Định hướng

Diễn đàn VnKienthuc.com là nơi thảo luận và chia sẻ về mọi kiến thức hữu ích trong học tập và cuộc sống, khởi nghiệp, kinh doanh,...
Top