Ôn tập cân bằng phản ứng oxi hóa -khử

Đặng Hải Nam

New member
Xu
0
81 PƯ oxi hóa - khử dễ và khó đã được chọn lọc ở đây để các bạn luyện tập
Đáp án thì các bạn sẽ tự tìm ra thôi
Luyện tập cân bằng phản ứng oxi hóa -khử
by Đặng Hải Nam


1. NH[SUB]3[/SUB] + O[SUB]2[/SUB] ----> NO + H[SUB]2[/SUB]O.


2. NH[SUB]3[/SUB] + O[SUB]2[/SUB] ----> N[SUB]2[/SUB] + H[SUB]2[/SUB]O.


3. NH[SUB]3[/SUB] + Cl[SUB]2[/SUB] ----> N[SUB]2[/SUB] + HCl.


4. NH[SUB]3[/SUB] + CuO ----> N[SUB]2[/SUB] + Cu + H[SUB]2[/SUB]O.


5. Mg + H[SUB]2[/SUB]SO[SUB]4[/SUB] ----> MgSO[SUB]4[/SUB] + S + H[SUB]2[/SUB]O.


6. Cu + H[SUB]2[/SUB]SO[SUB]4[/SUB] ----> CuSO[SUB]4[/SUB] + SO[SUB]2[/SUB] + H[SUB]2[/SUB]O.


7. HCl + KMnO[SUB]4[/SUB] ----> KCl + MnCl[SUB]2[/SUB] + Cl[SUB]2[/SUB] + H[SUB]2[/SUB]O.


8. K[SUB]2[/SUB]Cr[SUB]2[/SUB]O[SUB]7[/SUB] + HCl ----> KCl + CrCl[SUB]3[/SUB] + Cl[SUB]2[/SUB] + H[SUB]2[/SUB]O.


9. K[SUB]2[/SUB]MnO[SUB]4[/SUB] + HCl ----> KCl + MnCl[SUB]2[/SUB] + Cl[SUB]2[/SUB] + H[SUB]2[/SUB]O.


10. Cl[SUB]2[/SUB] + SO[SUB]2[/SUB] + H[SUB]2[/SUB]O ----> HCl + H[SUB]2[/SUB]SO[SUB]4[/SUB].


Phần còn lại ở file đính kèm

 
CHAT
  1. Hide Nguyễn @ Hide Nguyễn: Shoutbox has been pruned!

Bình luận mới

Trang cá nhân

Chúc Diễn đàn Tất Niên vui vẻ, an lành :)
Việt Nam chiến thắng.
19h30 chung kết AFF 2022 Việt Nam - Thái Lan
Chúc mừng năm mới 2023~ Mong một năm mưa thuận gió hòa, kinh doanh, việc làm khấm khá lên.
Chúc cả nhà sức khỏe, thành công và nhiều may mắn!
Ghé site mình tham quan nhé: www.bichkhoa.com
Đón chào năm mới 2023! Mong thuận buồm xuôi gió, vạn sự hanh thông.
Chúc mừng năm mới 2023!

VnKienthuc lúc này

Không có thành viên trực tuyến.

Định hướng

Diễn đàn VnKienthuc.com là nơi thảo luận và chia sẻ về mọi kiến thức hữu ích trong học tập và cuộc sống, khởi nghiệp, kinh doanh,...
Top