• Chào mừng bạn truy cập diễn đàn [Vn Kiến Thức] - Định hướng VnKienthuc.com
    -
    Sử dụng MIỄN PHÍ CHAT GPT
    -
    VnKienthuc tạm khóa đăng ký tài khoản tự động để hạn chế SEO bẩn, SPAM, quảng cáo. Chưa đăng ký, KHÁCH vẫn có thể đọc và bình luận.

NST và Nguyên Phân

deltafoce11

New member
Xu
0
  1. Bộ NST của một loài được kí hiệu như sau: AaBbDd (mỗi chữ cái tương ứng với 1 NST đơn). Hãy viết kí hiệu của bộ NST ở các kì của Phân bào nguyên phân

2. Ở lúa trồng 2n = 24. Số lượng NST kép trong tế bào của các tế bào ứng vào thời điểm tập trung trên mặt phẳng xích đạo ít hơn số lượng NST đơn của các tế bào cùng đang phân li về hai cực của tế bào là 1200. Còn tổng số NST có trong 2 nhóm tế bào đó bằng 2640.
a) Tìm số lượng tế bào con của từng nhóm ứng vào các thời điểm nói trên trong nguyên phân?
b) Số lượng tế bào con được tạo ra khi 2 nhóm tế bào trên kết thúc nguyên phân?

3. Ở bò gen A quy định tính trạng lông đen là trội không hoàn toàn so với gen a quy định tính trạng lông vàng. Bò lang trắng đen là kết quả lai giữa bò thuần chủng lông đen với bò vàng. Gen B quy định tính trạng không sừng trội hoàn toàn so với gen b quy định tính trạng có sừng. gen D quy định tính trạng thân cao là trội hoàn toàn so với gen d quy định tính trạng thân thấp. Biết rằng 3 cặp tính trạng trên di truyền độc lập với nhau.
Cho biết quy luật di truyền và xác định kiểu gen, kiểu hình của bố mẹ trong trường hợp đời con có tỉ lệ phân li kiểu hình là: 1:2:1:1:2:1:1:2:1:1:2:1.

4. Ba hợp tử kí hiệu là A, B, C. Hợp tử A nguyên phân liên tiếp 3 lần, môi trường nội bào cung cấp nguyên liệu tạo nên 84 NST. Hợp tử B nguyên phân 4 lần liên tiếp tạo ra các tế bào con chứa tổng số 256 NST. Hợp tử C nguyên phân 2 lần liên tiếp, ở kì giữa của lần nguyên phân đầu tiên trong hợp tử chứa 40 cromatit
a) Cho biết 3 hợp tử trên cùng loài hay khác loài?
b) Tính tổng số tế bào con được tạo thành sau các lần nguyên phân của 3 hợp tử nói trên.
c) Tổng số NST môi trường nội bào cung cấp cho 3 hợp tử A, B, C nguyên phân là bao nhiêu?

5. Ba hợp tử của cùng một loài đã thực hiện nguyên phân liên tiếp. Số tế bào con do hợp tử I sinh ra = 25% số tế bào con do hợp tử II sinh ra. Tổng số tế bào con sinh ra tử hợp tử III chứa tất cả 384 NST đơn. Trong quá trình nguyên phân cả 3 hợp tử nói trên có số tế bào con với tổng số 624 NST đơn. Biết bộ NST 2n của loài là 24
a) Xác định số TB con sinh ra tử mỗi hợp tử?
b) Xác định số lần nguyên phân của mỗi hợp tử?
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:

7_Lov3

New member
Xu
0
1/
AaBbDd -> AAaaBBbbDDdd ( kỳ trung gian) (nhân đôi)

->(Kỳ giữa) (xếp hàng trên mặt phẳng xích đạo)
A
A
a
a
B
B
b
b
D
D
d
d

(Kỳ cuối)
-> (AaBbDd) (AaBbDd)

2/

a) Ta có:
NST đơn - NST kép = 1200
NST đơn + NST kép = 2640

=> Số NST đơn: 1920
=> Số NST kép: 720

b)
Nhóm của NST đơn: Số TB = NST đơn : 24= 1920 : 24 = 80 (TB)
Nhóm của NST kép: Số TB = NST kép : 48= 720 : 48 = 15 (TB)

3/ Ta có : 1:2:1:1:2:1:2:1:1:2:1:1:2:1 = (1:2:1) (1:1) (1:1) => Tuân theo quy luật phân li độc lập

Vì tỉ lệ naỳ là tỷ lệ kiểu hình

=>
+/ Xét tính trạng màu lông: (1:2:1) <=> AA:2Aa:aa => P: Aa x Aa

+/ Xét tính trạng sừng: (1:1) <=> Bb : bb => P: Bb x bb

+/ Xét tính trạng thân: (1:1) <=> Dd: dd => P: Dd x dd

Vậy kiểu gen của P là AaBbDd x Aabbdd

4/ a) Gọi x, y, z lần lượt là bộ NST 2n của hợp tử A,B,C

+) Ở hợp tử A: 2^3 = 8 (TB)

Ta có CT: x (2^3 -1) = 84 => x= 12

+) Ở hợp tử B: 2^4 = 16 (TB)

Ta có CT: 16y = 256 => y= 16

+) Ở hợp tử C: 2^2 = 4 (TB)

(2 cromatit dính nhau tại tâm động)

=> 2z = 40 => z= 20

Ta có: x, y,z lần lượt là bộ NST 2n của từng hợp tử

A: 2n= 12
B: 2n= 16
C: 2n= 20

Bộ NST # nhau => 3 hợp tử không cùng loài

b) \[3. 3^{3} = 24\] (TB)

c) A: Môi trường cung cấp 84 NST
B: Môi trường cung cấp: 16. ( 2^4 -1) = 240
C: Môi trường cung cấp: 20. (2^2 - 1) = 60
=> Tổng NST môi trường cung cấp: 84 + 240 + 60 = 384( NST)

5/ a) Số tb con sinh ra: ( Gọi K là tổng số tb con sinh ra)
24. k = 624 => 26 (TB)

b) Gọi: Số tb con do HT I sinh ra là: \[2^{n}\]
Số tb con do HT II sinh ra là: \[2^{n+z}\]
Số tb con do HT III sinh ra là: \[2^{n+y}\]

x = 2n= 24png.latex


=>
png.latex


Vậy : Số lần nguyên phân của hợp tử I, II, III lần lượt là 1, 2, 4
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
CHAT
  1. No shouts have been posted yet.

Chủ đề mới

VnKienthuc lúc này

Định hướng

Diễn đàn VnKienthuc.com là nơi thảo luận và chia sẻ về mọi kiến thức hữu ích trong học tập và cuộc sống, khởi nghiệp, kinh doanh,...
Top