• Chào mừng bạn truy cập diễn đàn [Vn Kiến Thức] - Định hướng VnKienthuc.com
    -
    Sử dụng MIỄN PHÍ CHAT GPT
    -
    VnKienthuc tạm khóa đăng ký tài khoản tự động để hạn chế SEO bẩn, SPAM, quảng cáo. Chưa đăng ký, KHÁCH vẫn có thể đọc và bình luận.

Nồng độ mol của HCl và H2SO4 là gì?

NgocLien

New member
Xu
0
1. Hòa tan hoàn toàn 30,4 gam chất rắn X gồm Cu, CuS, Cu2S, va S bằng HNO3 dư thấy thoát 20,16 lít NO duy nhất(dktc) va dung dịch Y .Thêm dung dịch Ba(OH)2 dư vào Y đc m gam kết tủa . Tính m?
2 Trộn 250 ml dung dịch HCl và H2SO4 có pH= 2 vào 250 ml Dung dịch Ba(OH)2 có pH= 13 thấy có 0,1165 g kết tủa .Nồng độ mol của HCl và H2SO4 là gì
3, Cho 7,2 gam hỗn hợp X gồm kim loại kiềm R và Al vào Nước dư được 4.48 l khí và 0,6 gam chất rắn không tan. TÌm R
4 Đốt cháy hoàn toàn m gam C2H4, C3H6 và C4H8 thu được 1,68lits CO2 . TÌm m
 
CHAT
  1. Hide Nguyễn @ Hide Nguyễn: Shoutbox has been pruned!

Dành cho học sinh

VnKienthuc lúc này

Không có thành viên trực tuyến.

Định hướng

Diễn đàn VnKienthuc.com là nơi thảo luận và chia sẻ về mọi kiến thức hữu ích trong học tập và cuộc sống, khởi nghiệp, kinh doanh,...
Top