• Chào mừng bạn truy cập diễn đàn [Vn Kiến Thức] - Định hướng VnKienthuc.com
    -
    Sử dụng MIỄN PHÍ CHAT GPT
    -
    VnKienthuc tạm khóa đăng ký tài khoản tự động để hạn chế SEO bẩn, SPAM, quảng cáo. Chưa đăng ký, KHÁCH vẫn có thể đọc và bình luận.

Nito - photpho

kuta tutu

New member
Xu
0
1,
a,BỔ túc chuỗi phản ứng hóa học :

oxi ---> axit nitric ---> axit photphoric -----> canxi phot phat ---> canxi dihidro photphat.

b, trộn CuO với oxit kim loại M hóa trị II theo tỉ lệ số mol tương ứng là 1:2 được hỗn hợp B.Cho 4,8 g hỗn hợp B vào một ống sứ, nung nóng rồi cho một dòng khí CO đi qua đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được chất rắn D. Hỗn hợp D tác dụng vừa đủ với 160 ml dung dịch HNO3 1,25M thu được V lít khí NO (dktc) Tính thể tích V
 

hon$-n$ok-a1

New member
Xu
0
oxi ---> axit nitric ---> axit photphoric -----> canxi phot phat ---> canxi dihidro photphat.


O2 +NO2 +H2O = HNO3 (TU CAN BANG NHA)
HNO3 +P + H2O = H3PO4 +NO
2 Ptinh duoi lam’ bjnh thuong thui
trộn CuO với oxit kim loại M hóa trị II theo tỉ lệ số mol tương ứng là 1:2 được hỗn hợp B.Cho 4,8 g hỗn hợp B vào một ống sứ, nung nóng rồi cho một dòng khí CO đi qua đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được chất rắn D. Hỗn hợp D tác dụng vừa đủ với 160 ml dung dịch HNO3 1,25M thu được V lít khí NO (dktc) Tính thể tích V

CuO +CO = CU +CO2
x x
MO +CO = M +CO2 (*)
2X 2x
[FONT=.VnTime] (nÕu M lµ kim loai tb-yÕu)[/FONT]
[FONT=.VnTime] do p­ hoµn toµn nªn oxit bÞ khö hÕt[/FONT]
[FONT=.VnTime] 3M +8 HNO3=3 M(NO3)2 +2NO + 4H2O[/FONT]
[FONT=.VnTime] 2x 8.2x:3 3x[/FONT]
[FONT=.VnTime] 3Cu +8 HNO3=3Cu(NO3)2 +2NO + 4H2O[/FONT]
[FONT=.VnTime] x 8:3 x 2x:3[/FONT]
[FONT=.VnTime] (sau ®ã ®Æt Èn theo sè mol HNO3 lµm tiÕp)[/FONT]
[FONT=.VnTime] (nÕu M lµ kim lo¹i m¹nh th× k cã p­ *[/FONT]
[FONT=.VnTime] 3Cu +8 HNO3=3Cu(NO3)2 +2NO + 4H2O[/FONT]
[FONT=.VnTime] x 8:3 x 2x:3[/FONT]
[FONT=.VnTime] MO+2HNO3 = M(NO3)2 +H2O[/FONT]
[FONT=.VnTime] 2x 4x [/FONT]
[FONT=.VnTime] (sau ®ã ®Æt Èn theo sè mol HNO3 lµm tiÕp)[/FONT]
[FONT=.VnTime] [/FONT]
 
CHAT
  1. Hide Nguyễn @ Hide Nguyễn: Shoutbox has been pruned!

Dành cho học sinh

VnKienthuc lúc này

Không có thành viên trực tuyến.

Định hướng

Diễn đàn VnKienthuc.com là nơi thảo luận và chia sẻ về mọi kiến thức hữu ích trong học tập và cuộc sống, khởi nghiệp, kinh doanh,...
Top