• Chào mừng bạn truy cập diễn đàn [Vn Kiến Thức] - Định hướng VnKienthuc.com
    -
    Sử dụng MIỄN PHÍ CHAT GPT
    -
    VnKienthuc tạm khóa đăng ký tài khoản tự động để hạn chế SEO bẩn, SPAM, quảng cáo. Chưa đăng ký, KHÁCH vẫn có thể đọc và bình luận.

Cao Cấp Ngữ pháp cao cấp A,V-는/(으)ㄴ 감이 있다

BichKhoa blog

Tiếng Hàn online
Ngữ pháp A,V-는/(으)ㄴ 감이 있다: Cảm giác... Như

Cấu tạo:
trường hợp động từ thì dùng
+ Hiện tại: '-는'
+Qúa khứ: '-(으)ㄴ' không dùng ở thì tương lai.
Cũng có thể dùng '없지 않다' thay cho'있다'. Dùng sau một số động từ hoặc tính từ mà khônng dùng sau động từ 이다.

Ý nghĩa: '감' là danh từ diễn tả cảm giác, được dùng khi người nói có cùng suy nghĩ với mệnh đề phía trước mà không đoán định.

Ví dụ:

우리가 일을 너무 서두르는 감이 있다.
Có cảm giác như chúng ta làm việc quá vội.

신판이 한 쪽 편만 드는 감이 있어요.
Có cảm giác như trọng tài đứng về một bên.

때 늦은 감이 없지 않지만 이제라도 시작합시다.
Tuy có cảm giác đã trễ nhưng bây giờ chúng ta hãy bắt đầu thôi.

Chú ý:
Có thể dùng cấu trúc “은 (ㄴ) 감이 없지 않다” ( 2 phủ định sẽ thành khẳng định) thay thế cho “은 감이 있다”.

Ví dụ:

민호의 농담은 지나친 감이 있다.
Tôi nghĩ là lời nói đùa của Minho quá đáng.

민호의 농담은 지나친감이 없지 않다.
Tôi nghĩ rằng lời nói đùa của Minho không phải là không quá đáng.

Chúng ta cùng đọc và cho ví dụ nha. Thấy hay và bổ ích thì chia sẻ cho Bichkhoa blog nhé!
 
CHAT
  1. No shouts have been posted yet.

Chủ đề mới

Dành cho học sinh

VnKienthuc lúc này

Không có thành viên trực tuyến.

Định hướng

Diễn đàn VnKienthuc.com là nơi thảo luận và chia sẻ về mọi kiến thức hữu ích trong học tập và cuộc sống, khởi nghiệp, kinh doanh,...
Top