"Muối phân ly (điện ly) tạo môi trường axit" hay "Muối thủy phân tạo môi trường axit" ?

Tiểu hoa đán

New member
2/7/21
1
0
1
Em thấy có nhiều ng nói là "Muối thủy phân tạo môi trường axit", nhưng cũng có người nói là "Muối phân ly (điện ly) tạo môi trường axit". Em thắc mắc không biết hai muối trên đang chỉ cùng 1 loại muối hay là hai muối khác nhau. Nếu là khác nhau thì chỉ ra sự khác nhau đó đc ko ạ?
 

Bài Trước

cần giúp đỡ

Bài Tiếp

Em xin góp vui 1 tí!!!!!!!!!!