• Chào mừng bạn truy cập diễn đàn [Vn Kiến Thức] - Định hướng VnKienthuc.com
    -
    Sử dụng MIỄN PHÍ CHAT GPT
    -
    VnKienthuc tạm khóa đăng ký tài khoản tự động để hạn chế SEO bẩn, SPAM, quảng cáo. Chưa đăng ký, KHÁCH vẫn có thể đọc và bình luận.

Một số phản ứng cân bằng theo phương pháp thăng bằng electron

lovpads1994

New member
Xu
0
n-C4H10 + KMnO4 + H2SO4 ---> CH3COOH + K2SO4 + MnSO4 + H2O
C2H4 + KMnO4 + H2O ---> C2H4(OH)2 + KOH + MnO2
C2H2 + KMnO4 ---> (COOK)2 + KOH + MnO2 + H2O
CnH2n + KMnO4 + H2O ---> CnH2n(OH)2 + KOH + MnO2
CnH2n-2 + KMnO4 + H2O ---> CnH2n-2O4 + KOH + MnO2
C6H5C2H5 + KMnO4 ---> C6H5COOK + K2CO3 + MnO2 + KOH + H2O
CxHyOH + CuO ---> Cx-1Hy-2CHO + Cu + H2O
CH3CH(OH)CH3 + CuO ---> CH3COCH3 + Cu + H2O
 

Quách Anh Tuấn

New member
Xu
0
CxHyOH + CuO ---> Cx-1Hy-2CHO + Cu + H2O
nếu viết thế này sẽ ko đúng vì ko biết gốc OH nằm ở cacbon bẩậcc mấy
mình tmaj viết lại thế này nhé
CxHyCH2OH + CuO ---> CxHyCHO + Cu + H2O
 
CHAT
  1. No shouts have been posted yet.

Chủ đề mới

Dành cho học sinh

VnKienthuc lúc này

Không có thành viên trực tuyến.

Định hướng

Diễn đàn VnKienthuc.com là nơi thảo luận và chia sẻ về mọi kiến thức hữu ích trong học tập và cuộc sống, khởi nghiệp, kinh doanh,...
Top