• Chào mừng bạn truy cập diễn đàn [Vn Kiến Thức] - Định hướng VnKienthuc.com
    -
    Sử dụng MIỄN PHÍ CHAT GPT
    -
    VnKienthuc tạm khóa đăng ký tài khoản tự động để hạn chế SEO bẩn, SPAM, quảng cáo. Chưa đăng ký, KHÁCH vẫn có thể đọc và bình luận.

Mối liên hệ giữa tam giác pascal và 7 hằng đẳng thức

dunghoi

New member
Xu
0
Ta có 7 hằng đẳng thức
* (a + b)2 = a2 + 2ab + b2
* (a − b)2 = a2 − 2ab + b2
* a2 − b2 = (a + b)(a − b)
* (a + b)3 = a3 + 3a2b + 3ab2 + b3
* (a − b)3 = a3 − 3a2b + 3ab2 − b3
* a3 + b3 = (a + b)(a2 − ab + b2)
* a3 − b3 = (a − b)(a2 + ab + b2)

Xét hằng đẳng thức thứ 1 , 2 , 4 , 5
-Ta thấy rằng ở phép cộng trong dấu ngoặc thì phá ra hoàn toàn là thế
-Còn nếu là dấu trừ thì dấu cộng sẽ đầu tiên rồi đến dấu trừ ~> cứ thế đan xen nhau
-Xét cề biến : a đầu tiên là bình về sau còn lại a và cuối cùng thì mất a~> luỹ thừ của a giảm dần
b là số thứ 2 đầu tiên là b mũ 0 tiếp là b mũ 1 và cuối cùng là b mũ 2 ~> luỹ thừa của B tăng dần
- Cuối cùng là về hệ số : Làm sao có thể tính được hệ số bây h
-mời các bạn theo dõi tam giác pascal sau : Cho số 1 , nếu ở trước ko có coi như là 0
0 1 0
0 1 1 0
0 1 2 1 0 (hệ số hằng đẳg thức thứ 1 và thứ 2)
0 3 3 1 0 (hệ số hằng đẳg thức thứ 4 và thứ 5)

Như thế ta sẽ cộng số cúng với nhau và viết kết quả xuống dưới. Vậy ta có thể thấy tam giác pascal liên quan mật thiết đến hằng đẳng thức.

Sưu tầm.
 
CHAT
  1. VnKienThuc @ VnKienThuc: Diễn đàn chúng ta đã tích hợp thêm CHAT GPT
  2. VnKienThuc @ VnKienThuc: Shoutbox has been pruned!

Chủ đề mới

Dành cho học sinh

VnKienthuc lúc này

Không có thành viên trực tuyến.

Định hướng

Diễn đàn VnKienthuc.com là nơi thảo luận và chia sẻ về mọi kiến thức hữu ích trong học tập và cuộc sống, khởi nghiệp, kinh doanh,...
Top