• Chào mừng bạn truy cập Kiến thức Việt Nam - VnKienthuc.Com
  Định hướng VnKienthuc.com
  VHT BOOKS - Hiệu sách dành cho học sinh, sinh viên
  VnKienthuc tạm khóa đăng ký tài khoản tự động để hạn chế SEO bẩn, SPAM, quảng cáo.
  Chưa đăng ký, KHÁCH vẫn có thể đọc và bình luận.

Luyện thi tiếng anh lớp 10

 • Thread starter HuyNam
 • Ngày gửi
H

HuyNam

Guest
LUYỆN THI TIẾNG ANH LỚP 10 - TÀI LIỆU LUYỆN THI TIẾNG ANH LỚP 10 - LUYỆN THI TIẾNG ANH LỚP 10 NHANH

PART 1 : GRAMMAR PRACTICE

Topic 1 : Tenses of the verb

Topic 2 : Subject and verb agreement

Topic 3 : Forms of the verb

Topic 4 : Tag question

Topic 5 : Prepositions

Topic 6 : Adverbs, Adjectives and Comparisons

Topic 7 : It’s time, would rather, present perfect transformation

Topic 8 : Causative form

Topic 9 : The Passive voice

Topic 10 : Reported Speech

Topic 11 : Wish sentences

Topic 12 : Connectives

Topic 13 : Making suggestions

Topic 14 : Conditional Sentences

Topic 15 : Relative Clauses

Topic 16 : Phrases and Clause of

Topic 17 : Cleft sentences, conjunctions and inversions


PART 2 : MIXED EXERCISES

1. Multiple choice

2. Indentifying mistakes

3. Verb tenses and forms

4. Word form

5. Reading Comprehension

6. Sentence transformation

 
H

HuyNam

Guest
TOPIC 1 : TENSES OF THE VERBS
(Các thì của động từ)
Supply the correct VERB TENSE :
1. The coffee was all right, but the cream (be)…………………..sour.
2. He has a piano and a violin, but he (not have)………….a flute.
3. He says that he (arrive)……………..on time tomorrow.
4. She said that she (arrive)…………..on time yesterday.
5. I think that Victor (be)……………late.
6. He said that he (graduate)……………….from university in 1991.
7. We thought they (move)……………to California.
8. The teacher said that water (consist) …………………. of hydrogen and oxygen.
9. I (be)……….there when you arrive.
10. They were still waiting when I ( get)……………..there.
11. He has worked very hard since he ( be)………………here.
12. We have just come in when you (call)…………..
13. We’ll have already gone before you (get )……………back.
14. We decided to go home because it ( be )…………….very late.
15. We have been very busy while they ( be)…………..here.
16. I haven’t seen him since he (arrive)…………..
17. The teacher gave us too many assignments, that we (cannot)………go to the concert.
18. It was such a beautiful day that I (feel)……….like taking a walk.
19. He works on Sundays so that he (can)………earn money to pay his tuition.
20. I (be)……………… busy since we last met.
 
H

HuyNam

Guest
1. I (be)……………… busy since we last met.
2. I’m very fond of Jane but I (not see)……………….much of her lately.
3. There (be)………..no guests at all since I left?
4. I never(see)………….anyone more beautiful than your wife.
5. I (meet)………………..your husband this afternoon at the station.
6. He solved the problem more quickly than I (do)………….
7. This one of the best books that I (ever read)………………….
8. She has already telephoned the people who (come)………tomorrow.
9. I’ll never forget the kindness that you (show)………………me.
10. Are they the Italians who (own)………… this store?
11. It was the Smiths who (call)………….you.
12. She left her home last week and nobody (see)……….her since.
13. The video film is so interesting that I (see)…………it twice.
14. It is the first time I (meet)………………..him here.
15. It was at the age of 14 that Jack London (leave) ……………….. school and (become) ………... a sailor.
16. The video film was so interesting that I (see)…………it twice.
17. It was the first time they (ever meet)……………….
18. The news (be)………quite alarming yesterday.
19. We (not live)……….. in England for two years now.
20. I (never forget) ………………… what you (just tell) ………….me.

They (prepare)………….. the Christmas dinner at the moment
 
CHAT
 1. Mật Ong Lục Ngạn @ Mật Ong Lục Ngạn: Có ai không? Chat tám cho đỡ buồn nhỉ? Chủ nhật mưa gió quá
 2. Mật Ong Lục Ngạn @ Mật Ong Lục Ngạn: /prune

Trang cá nhân

Chú bé đeo ba lô màu đỏ - Món quà quý cho trẻ thơ hôm nay. (PGS.TS Bùi Thanh Truyền)

1658739276981.png

Mùa hè này VHT BOOKS muốn đưa đến cho bạn đọc, không chỉ riêng bạn đọc nhỏ tuổi, những trang sách đầy hấp dẫn và sự trải nghiệm khám phá thế giới tuổi thơ của nhà văn Nguyễn Đình Tú.
Xin chào, Bỏ Phố Về Làng

Cộng đồng yêu quê hương, xóm làng. Nơi chia sẻ những kỉ niệm, câu chuyện và đời sống quê hương xóm làng.

#Bophovelang #langtrongpho #photronglang #langtoi #chuyenlangtoi

Quê hương tuổi thơ tôi

Tôi yêu quê tôi, xanh xanh lũy tre.
Quê hương tuổi thơ đi qua đời tôi.
Đường làng quanh co, sông Thu êm đềm.
Thả diều đá bóng nắng cháy giũa đồng.
Biển trời mênh mông tôi bơi ngày ấy.
Tiếng tu hú gọi thấy nhớ biết bao.
Seagame 31: Việt Nam chiến thắng
Chúc tuyển chúng ta bảo vệ thành công HCV.
Việt Nam chiến thắng - Seagame 31
Việt Nam 3 - 0 Indonesia. Trận đấy thật cảm xúc.

VnKienthuc lúc này

Không có thành viên trực tuyến.

Định hướng

Diễn đàn VnKienthuc.com là nơi thảo luận và chia sẻ về mọi kiến thức hữu ích trong học tập và cuộc sống, khởi nghiệp, kinh doanh,...
Top