• Chào mừng bạn truy cập diễn đàn [Vn Kiến Thức] - Định hướng VnKienthuc.com
    -
    Sử dụng MIỄN PHÍ CHAT GPT
    -
    VnKienthuc tạm khóa đăng ký tài khoản tự động để hạn chế SEO bẩn, SPAM, quảng cáo. Chưa đăng ký, KHÁCH vẫn có thể đọc và bình luận.

Làm giúp tớ bài hóa 11 nhé! tks các bạn nhiều ....

vitamin

New member
Xu
0
B1 : Cho 1,06g hh 2 ancol đồng đẳng liên tiếp của ancol metylic tác dụng vs Na dư thấy thoát ra 224ml khí H2 (đkc). xác định Công thức phân tử của 2 ancol
B2 : Cho Na tác dụng vừa đủ vs 1,23g hh 3 rượu đơn chức X,Y,Z thấy thoát ra 0,336 lít khí H2 (ĐKC) .Tính khối lượng muối natri ancolat thu được?
B3: Đốt cháy hoàn toàn 27,6g hỗn hợp X gồm C3H7OH, C2H5OH, CH3OH, thu đc 32,4 g nước và V lít khí CO2. Tính giá trị của V ?
B4: đốt cháy hoàn toàn 18,8g hỗn hợp X gồm 2 ankanol liên tiếp nhau thu đc 30,8g CO2. Xác định công thức của 2 ankanol.


Giải ra giúp tớ luôn nhé ! ^^
 

h2y3

New member
Xu
0
bài 1: bạn đặt cống thức trung bình ra nhé : CnH2n+1OH

sau đó viết pt thấy số mol rượu gấp đôi số mol H2 => tính được khống lượng mol trung bình => tính được số n trung bình => 2 cống thức rượu ~.^
 

h2y3

New member
Xu
0
Bài 2:

CnH2n+1OH + Na -> CnH2n+1ONa + 1/2 H2

1 mol na + 1 mol rượu -> 1/2 mol H2

tính được số mol Na, H2

ấp dụng định luật bảo toàn khối lượng ^^

khối lượng muối = khối lượng Na phản ứng + khối lượng rượu - khối lượng H2
 

h2y3

New member
Xu
0
NHìn chung là 4 bài này bạn viết cống thức trung bình ra : CnH2n+1OH rồi viết pt phản ứng T.T (hu) bạn lười hơn cả mình
 
CHAT
  1. Hide Nguyễn @ Hide Nguyễn: Shoutbox has been pruned!

Dành cho học sinh

VnKienthuc lúc này

Không có thành viên trực tuyến.

Định hướng

Diễn đàn VnKienthuc.com là nơi thảo luận và chia sẻ về mọi kiến thức hữu ích trong học tập và cuộc sống, khởi nghiệp, kinh doanh,...
Top