• Chào mừng bạn truy cập diễn đàn [Vn Kiến Thức] - Định hướng VnKienthuc.com
    -
    Sử dụng MIỄN PHÍ CHAT GPT
    -
    VnKienthuc tạm khóa đăng ký tài khoản tự động để hạn chế SEO bẩn, SPAM, quảng cáo. Chưa đăng ký, KHÁCH vẫn có thể đọc và bình luận.

Kitty wants a box (Chú mèo con muốn có một chiếc hộp)

Butchi

VPP Sơn Ca
Xu
73
whtdot.gif
logokitty.gif
whtdot.gif


by Carol Moore

whtdot.gif
big.jpg
whtdot.gif
whtdot.gif
whtdot.gif

This box is too big.

whtdot.gif

tall.gif

This box is too tall.
whtdot.gif
whtdot.gif
short.gif
whtdot.gif

This box is too short.
whtdot.gif


small.gif

This box is too small.
whtdot.gif

whtdot.gif

wide.gif
whtdot.gif

This box is too wide.
whtdot.gif


purrf.gif

This box is purr-fect inside.
whtdot.gif
whtdot.gif


From magickeys.com
 
CHAT
  1. No shouts have been posted yet.

Chủ đề mới

Dành cho học sinh

VnKienthuc lúc này

Không có thành viên trực tuyến.

Định hướng

Diễn đàn VnKienthuc.com là nơi thảo luận và chia sẻ về mọi kiến thức hữu ích trong học tập và cuộc sống, khởi nghiệp, kinh doanh,...
Top