• Chào mừng bạn truy cập diễn đàn [Vn Kiến Thức] - Định hướng VnKienthuc.com
    -
    Sử dụng MIỄN PHÍ CHAT GPT
    -
    VnKienthuc tạm khóa đăng ký tài khoản tự động để hạn chế SEO bẩn, SPAM, quảng cáo. Chưa đăng ký, KHÁCH vẫn có thể đọc và bình luận.

Kiến thức cơ bản bài 4: Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li

Kina Ngaan

Active member
Điều kiện để xảy ra phản ứng trao đổi khi sản phẩm phải có kết tủa, khí hoặc nước. Trong phương trình phản ứng viết dạng ion, các chất điện li mạnh viết dạng ion, còn kết tủa thì để cả chất. Đó là những kiến thức mà bài 4 hoá 11 sẽ cùng cấp cho bạn. Để tìm hiểu sâu hơn, mời bạn đọc tham khảo bài viết dưới đây.

co-can-dung-dich-la-gi-3.jpg

(Nguồn ảnh: Internet)

1. Bản chất

- Bản chất của phản ứng xảy ra trong dung dịch các chất điện li là phản ứng giữa các ion.

2. Điều kiện xảy ra phản ứng trao đổi

phan-ung-trao-doi-ion-phan-ung-axit-bazo-hoa-hoc-pho-thong-570644.jpg

(Nguồn ảnh: Internet)

- Điều kiện xảy ra phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li là trong sản phẩm phản ứng phải có ít nhất một trong các điều kiện tạo thành:
+ Chất kết tủa.
+ Chất điện li yếu.
+ Chất khí.

VD: Trường hợp tạo kết tủa:
AgNO3 + HCl → AgCl + HNO3

VD : Trường hợp tạo chất khí :
2HCl + Na2CO3 → 2NaCl + CO2 ↑ + H2O

VD : Trường hợp tạo chất điện li yếu:
HCl + CH3COONa → CH3COOH + NaCl

3. Các hình thức biểu diễn phản ứng trao đổi ion.

- Phương trình phân tử :
Na2CO3 + BaCl2 → BaCO3 + 2NaCl

- Phương trình ion:
(Các chất điện li mạnh viết dạng ion, các chất điện li yếu, kết tủa viết dạng phân tử) :
2Na+ + CO32- + Ba2+ + 2Cl- → BaCO3 + 2Na+ + 2Cl-

- Phương trình ion thu gọn (bỏ các ion giống nhau ở hai vế):
Ba2++ CO32- → BaCO3↓

Sưu tầm
 
CHAT
  1. No shouts have been posted yet.

Chủ đề mới

VnKienthuc lúc này

Không có thành viên trực tuyến.

Định hướng

Diễn đàn VnKienthuc.com là nơi thảo luận và chia sẻ về mọi kiến thức hữu ích trong học tập và cuộc sống, khởi nghiệp, kinh doanh,...
Top