Kina Ngaan

Active member
Sự điện li là bài đầu tiên của chương trình hóa học 11. Đây là một bài quan trọng về khả năng phân li các ion. Sự phân loại điện li sẽ cho biết một phần phản ứng có xảy ra hay không. Để tìm hiểu hơn về sự điện li, mời bạn đọc tham khảo bài viết sau đây.

20220719_212607.jpg

I. ĐỊNH NGHĨA

Ví dụ:
Chuẩn bị 3 cốc lần lượt là nước cất, dung dịch saccarôzơ (nước đường ), dung dịch muối ăn NaCl. Cắm bộ điện gồm 1 điện cực và 1 nguồn điện, 1 bóng đèn, 1 khóa K lần lượt vào cả 3 cốc. Đóng khóa K tạo mạch điện kín và quan sát hiện tượng

Kết quả thí nghiệm cho thấy chỉ có bóng đèn ở cốc đựng dung dịch NaCl sáng. Vậy dung dịch NaCl dẫn điện, còn nước cất và dung dịch saccarozo không dẫn điện.

- Sự điện li là quá trình phân li các chất trong nước hoặc khi nóng chảy thành ion.

- Dung dịch (dd) dẫn điện được là do trong dung dịch của chúng có các hạt mang điện tích chuyển động tự do được gọi là các ion.

- Chất điện li là những chất khi tan trong nước phân li ra ion.

- Axit, bazơ, muối đều là những chất điện li.

II. PHÂN LOẠI

1.Chất điện li mạnh


- Là chất khi tan trong nước, các phân tử hòa tan phân li hoàn toàn.
VD:
Na2SO4 → 2Na+ + SO42-
KOH → K+ + OH-
HNO3 → H+ + NO3–

- Các axit mạnh, bazơ mạnh và hầu hết các muối là chất điện li mạnh.

2. Chất điện li yếu

- Là chất khi tan trong nước, số phân tử hòa tan phân li một phần, phần còn lại vẫn tồn tại dưới dạng phân tử trong dung dịch. Các axit yếu, bazơ yếu và một số muối là chất điện li yếu.

VD: CH3COOH -> CH3COO- + H+

3. Chất không điện li

- Là những chất khi tan trong nước không phân li ra ion.
VD: Dung dịch đường, dung dịch rượu, ...

III. CÂN BẰNG ĐIỆN LI

- Sự phân li của các chất điện li yếu là quá trình thuận nghịch. Khi tốc độ phân li của phân tử chất điện li (phản ứng thuận) bằng tốc độ kết hợp giữa các ion thành phân tử chất điện li (phản ứng nghịch) thì cân bằng của quá trình điện li được thiết lập.

Độ điện li: (α) : α = n/no = c/co

Với : n là số phân tử phân li ra ion, nolà số phân tử hòa tan.

C là nồng độ mol chất tan phân li thành ion, Co là nồng độ mol chất hòa tan.

Sưu tầm
 
CHAT
  1. Bút Nghiên @ Bút Nghiên: Một trận thắng vẫn ở trong tầm tay thầy Park
  2. Hà Nội Honey @ Hà Nội Honey: Tiếc quá. H2 mất mình
  3. Hide Nguyễn @ Hide Nguyễn: Chung kết AFF Cup 2022: Việt Nam - Thái Lan
  4. Hide Nguyễn @ Hide Nguyễn: Hi, chào @nanchy
  5. N @ nanchy: .

Trang cá nhân

Chúc Diễn đàn Tất Niên vui vẻ, an lành :)
Việt Nam chiến thắng.
19h30 chung kết AFF 2022 Việt Nam - Thái Lan
Chúc mừng năm mới 2023~ Mong một năm mưa thuận gió hòa, kinh doanh, việc làm khấm khá lên.
Chúc cả nhà sức khỏe, thành công và nhiều may mắn!
Ghé site mình tham quan nhé: www.bichkhoa.com
Đón chào năm mới 2023! Mong thuận buồm xuôi gió, vạn sự hanh thông.
Chúc mừng năm mới 2023!

VnKienthuc lúc này

Không có thành viên trực tuyến.

Định hướng

Diễn đàn VnKienthuc.com là nơi thảo luận và chia sẻ về mọi kiến thức hữu ích trong học tập và cuộc sống, khởi nghiệp, kinh doanh,...
Top