• Chào mừng bạn truy cập diễn đàn [Vn Kiến Thức] - Định hướng VnKienthuc.com
    -
    Sử dụng MIỄN PHÍ CHAT GPT
    -
    VnKienthuc tạm khóa đăng ký tài khoản tự động để hạn chế SEO bẩn, SPAM, quảng cáo. Chưa đăng ký, KHÁCH vẫn có thể đọc và bình luận.

Hãy tính xác suất dể 5 câu hỏi mà 5 người dự thi chọn đôi một khác nhau?

muoigio

New member
Xu
0
Có 5 người đi xin việc cùng tham dự kỳ thi tuyển vào một công tỵ Ở phần thi viết, người ta đưa cho mỗi người dự thi 10 phong bì dán kín, trong mỗi phong bì có 1 câu hỏi kiểm tra(hai phong bì khác nhau đựng hai câu hỏi khác nhau); mỗi người chọn phong bì trong số đó để xác định câu hỏi kiểm tra của minh.Biết rằng các phong bì có hình thức giống hệt nhau và các bộ 10 câu hỏi kiểm tra dành cho mỗi người là như nhạu Hãy tính xác suất dể 5 câu hỏi mà 5 người dự thi chọn đôi một khác nhau
 
Không gian mẫu gồm \[10^5=100000\] phần tử.

Tập hợp A thỏa mãn 5 người có 5 câu hỏi khác nhau:

người thứ nhất có 10 cách chọn câu hỏi.

người thứ hai có 9 cách chọn câu hỏi (do câu hỏi của người thứ hai phải khác câu hỏi của người thứ nhất)

Tương twj ta có \[n(A)=10.9.8.7.6= 30240
\]
Vậy \[P(A)=\frac{30240}{100000}=\frac{189}{625}\]
 
Không gian mẫu gồm \[10^5=100000\] phần tử.

Tập hợp A thỏa mãn 5 người có 5 câu hỏi khác nhau:

người thứ nhất có 10 cách chọn câu hỏi.

người thứ hai có 9 cách chọn câu hỏi (do câu hỏi của người thứ hai phải khác câu hỏi của người thứ nhất)

Tương tự ta có \[n(A)=10.9.8.7.6= 30240\]

Vậy \[P(A)=\frac{30240}{100000}=\frac{189}{625}\]
 
CHAT
  1. VnKienThuc @ VnKienThuc: Diễn đàn chúng ta đã tích hợp thêm CHAT GPT
  2. VnKienThuc @ VnKienThuc: Shoutbox has been pruned!

Chủ đề mới

Dành cho học sinh

VnKienthuc lúc này

Không có thành viên trực tuyến.

Định hướng

Diễn đàn VnKienthuc.com là nơi thảo luận và chia sẻ về mọi kiến thức hữu ích trong học tập và cuộc sống, khởi nghiệp, kinh doanh,...
Top