• Chào mừng bạn truy cập diễn đàn [Vn Kiến Thức] - Định hướng VnKienthuc.com
    -
    Sử dụng MIỄN PHÍ CHAT GPT
    -
    VnKienthuc tạm khóa đăng ký tài khoản tự động để hạn chế SEO bẩn, SPAM, quảng cáo. Chưa đăng ký, KHÁCH vẫn có thể đọc và bình luận.

Hãy nêu một số chuyển biến về cơ cấu lao động trong các ngành kinh tế quốc dân ở nước ta hiện nay?

Thandieu2

Thần Điêu
Xu
36
Hãy nêu một số chuyển biến về cơ cấu lao động trong các ngành kinh tế quốc dân ở nước ta hiện nay?


Cơ cấu lao động trong các ngành kinh tế quốc dân của nước ta có sự chuyển dịch, nhưng nhìn chung còn chậm:

- Trong khu vực nông, lâm, ngư nghiệp: tỷ lệ lao động có xu hướng giảm dần từ 65,1 % năm 2000 xuống còn 57,3 % ( giảm 7,8 % ). Nhìn chung tỉ lệ giảm này còn tương đối chậm.

- Trong công nghiệp- xây dựng: đây là khu vực có tỉ lệ lao động thấp nhất và đang có xu hướng tăng dần từ 13,1 % năm 2000 lên 18,2 % năm 2005. ( tăng 5,1%).

- Trong khu vực dịch vụ: tỉ lệ lao động tập trung còn khiêm tốn. Tỉ lệ này đang có xu hướng tăng lên, nhưng nhìn chung còn rất chậm.
 
CHAT
  1. No shouts have been posted yet.

Bình luận mới

Chủ đề mới

VnKienthuc lúc này

Không có thành viên trực tuyến.

Định hướng

Diễn đàn VnKienthuc.com là nơi thảo luận và chia sẻ về mọi kiến thức hữu ích trong học tập và cuộc sống, khởi nghiệp, kinh doanh,...
Top