• HÃY CÙNG TẠO & THẢO LUẬN CÁC CHỦ ĐỀ KIẾN THỨC [Vn Kiến Thức] - Định hướng VnKienthuc.com
    -
    Mọi kiến thức & Thông tin trên VnKienthuc chỉ mang tính chất tham khảo, Diễn đàn không chịu bất kỳ trách nhiệm liên quan
    - VnKienthuc tạm khóa đăng ký tài khoản tự động để hạn chế SEO bẩn, SPAM, quảng cáo. Chưa đăng ký, KHÁCH vẫn có thể đọc và bình luận.

Hai bài hóa hỗn hợp

Mrs zÉp_kẸp

New member
Xu
0
Bài 1: Cho 13g hỗn hợp gồm Cu và Ag2O tác dụng với dung dịch HNO3 2M. Chỉ thu được 1,12 lít khí NO (đktc), dung dịch X và 2.6g hỗn hợp kim loại.
a) Viết ptpứ xảy ra.
b) Tính khối lượng mỗi chất trong dung dịch ban đầu, thể tích dung dịch HNO3 đã dùng.
Bài 2: Cho 11g hỗn hợp gồm Fe và Al phản ưng hết với 2 lít dung dịch HNO3 thu được 6,72 lít khí No (đktc) và dung dịch A.
a) Tính % khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp.
b) Lấy 1/2 dung dịch A cho từ từ dunh dịch NaOH 2M vào cho đến khi lượng kết tủa không đổi thì đã dùng hết 350ml. Tính nồng độ m/l của dung dịch HNO3
Giải hộ em ạ!
 

Hz0

New member
Xu
0
Bài 1: Cho 13g hỗn hợp gồm Cu và Ag2O tác dụng với dung dịch HNO3 2M. Chỉ thu được 1,12 lít khí NO (đktc), dung dịch X và 2.6g hỗn hợp kim loại.
a) Viết ptpứ xảy ra.
b) Tính khối lượng mỗi chất trong dung dịch ban đầu, thể tích dung dịch HNO3 đã dùng.

hh kL : Cu, Ag
các pu xảy ra:
3Cu+ 8HNO3 ---> 3Cu(NO3)2 + 2NO + 4H2O
0.075....0.2.............................0.05
Ag2O + 2HNo3 ---> 2AgNO3 + H2O
a............................2a
Cu + 2AgNO3 ---> Cu(No3)2 + 2Ag
a.........2a...............................2a
Đặt mol Ag2O ban đầu và cu dư trong hh KL sau là a,b
---> 232 a + ( 0.075 + a + b ) 64 = 13
2a. 108 + 64. b = 2.6
Giải ra là ra ..


Bài 2: Cho 11g hỗn hợp gồm Fe và Al phản ưng hết với 2 lít dung dịch HNO3 thu được 6,72 lít khí No (đktc) và dung dịch A.
a) Tính % khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp.
b) Lấy 1/2 dung dịch A cho từ từ dunh dịch NaOH 2M vào cho đến khi lượng kết tủa không đổi thì đã dùng hết 350ml. Tính nồng độ m/l của dung dịch HNO3
Giải hộ em ạ!

Vì KL pu hết nên toàn bộ Fe---> Fe+3 ; Al----> Al+3
Vpt nhường e của Fe, Al và pt nhận e của N+5 .
Dùng bảo toàn e tính ra mol từng kL trong hh
d d A gồm Fe(NO3)3, Al(NO3)3 ; HNO3 dư
Sau td muối tạo kết tủa Fe(OH)3, Al(OH)3 , sau hòa tan Al(Oh)3

Từ mol Fe, Al tính ở trên suy ra mol NaOH dùng để tạo kết tủa và hòa tan muối, từ đó suy ra mol NaOH dùng để trung hòa axit, suy ra mol HNO3 ---> Cm :byebye:
 
CHAT
  1. No shouts have been posted yet.

VnKienthuc lúc này

Không có thành viên trực tuyến.

Định hướng

Diễn đàn VnKienthuc.com là nơi thảo luận và chia sẻ về mọi kiến thức hữu ích trong học tập và cuộc sống, khởi nghiệp, kinh doanh,...
Top