Giúp về CM sin cos với mấy đại ca ơi!

nh0kl0n3ly

New member
30/9/10
6
1
0
viết như vậy không rõ ràng gì hết, nhìn dễ nhầm đề lắm bạn ơi
 

chungmap_1012

New member
12/4/11
2
0
0
a) sin^4a - cos^4a = 1 - 2cos^2a (1)
ta có: sin^4a - cos^4a = (sin^2a -cos^2a)(sin^2a + cos^2a)
= sin^2a - cos^2a = ( 1 -cos^2a) - cos^2a
= 1 - 2cos^2a => (1) chứng minh ok
b) sin^6a + cos^6a=1-3sin^2a*cos^2a (2)
ta có : sin^6a + cos^6a = (sin^2a + cos^2a)^3 - 3sin^4acos^2a - 3 sin^2acos^4a
= 1 - 3sin^acos^2a(sin^2a + cos^2a)
= 1 - 3sin^2acos^2a => chứng minh ok
lần sau chép đề cho đúng nha, chép đề còn sai dấu nữa
 

Đăng nhập

CHAT
  1. VnKienThuc @ VnKienThuc: Shoutbox has been pruned!

VnKienthuc lúc này

Không có thành viên trực tuyến.