Giúp mình bt HNO3 với

KellyTrung96

New member
Xu
0
1/ Hòa tan hoàn toàn 12g hh Mg,Al,Zn bằng 500ml HNO3 1M vừa đủ. sau pứ thu dc 1,008 l N2O. tính m gam muối thu dc.
2/ Hòa tan hoàn toàn a gam hh gồm NaI và NaBr vào nước thu dc dd X. cho Br2 dư và X thu dc Y . cô cạn Y thu dc b gam chất rắn.tiếp tục cho nước vào chất rắn vừa thu dc . sục Cl2 dư vào Z dc dd T . cô cạn T thu dc c gam chất rắn. cho 2b=a+c. phần trăm khối lượng của NaBr trong hh đầu
3 / Nhỏ từ từ 3V1 ml dd Ba(OH)2 ( ddX) vào V1 ml dd Al2(SO4)3 ( dd Y) thì thu dc lượng kết tủa lớn nhất là m gam. nếu Trộn V2 ml dd X trên Vào V1 ml dd Y thì thu dc kết tủa có khối lượng bằng 0.9m. Tỉ lệ V2/V1 là.

Các bạn làm dc bài nào thì cứ viết ra giùm mình nhá cảm ơn nhìu
 
1/ Hòa tan hoàn toàn 12g hh Mg,Al,Zn bằng 500ml HNO3 1M vừa đủ. sau pứ thu dc 1,008 l N2O. tính m gam muối thu dc.
2/ Hòa tan hoàn toàn a gam hh gồm NaI và NaBr vào nước thu dc dd X. cho Br2 dư và X thu dc Y . cô cạn Y thu dc b gam chất rắn.tiếp tục cho nước vào chất rắn vừa thu dc . sục Cl2 dư vào Z dc dd T . cô cạn T thu dc c gam chất rắn. cho 2b=a+c. phần trăm khối lượng của NaBr trong hh đầu
3 / Nhỏ từ từ 3V1 ml dd Ba(OH)2 ( ddX) vào V1 ml dd Al2(SO4)3 ( dd Y) thì thu dc lượng kết tủa lớn nhất là m gam. nếu Trộn V2 ml dd X trên Vào V1 ml dd Y thì thu dc kết tủa có khối lượng bằng 0.9m. Tỉ lệ V2/V1 là.

Các bạn làm dc bài nào thì cứ viết ra giùm mình nhá cảm ơn nhìu

Câu 1.
nHNO[SUB]3[/SUB] = 0,5 mol

nN[SUB]2[/SUB]O = 0,045 mol => nH[SUP]+[/SUP] pư = 0,45 mol

=> nH[SUP]+[/SUP] tạo NH[SUB]4[/SUB][SUP]+[/SUP] = 0,05 mol => nNH[SUB]4[/SUB][SUP]+[/SUP] = 0,005 mol

=> m = 12 + 62(0,36 + 0,04) + 0,005*80 = 37,2 gam

Câu 2.
Br[SUB]2[/SUB] + 2NaI --> 2NaBr + I[SUB]2[/SUB]

=> nBr[SUB]2[/SUB] = (a – b)/94 => nNaI = (a – b)/47

Cl[SUB]2[/SUB] + 2NaBr --> 2NaCl + Br[SUB]2[/SUB]

=> nCl[SUB]2[/SUB] = (b – c)/89 => nNaBr = 2(b – c)/89

=> nNaBr trong hỗn hợp ban đầu = 2(b – c)/89 – (a – b)/47 = 2(a – b)/89 – (a – b)/47 = 5(a – b)/4183

=> 150(a – b)/47 + 103[5(a – b)/4183] = a

=> 13350(a – b) + 515(a – b) = 4183a =>

13865a – 13865b = 4183a

9682a = 13865b => a : b = 13865 : 9682

=> %(m) NaBr = 515*100/13865 = 3,71%

Câu 3.
Gọi a, b là nồng độ của dung dịch X và dung dịch Y

=> nBa(OH)[SUB]2[/SUB] = 3aV[SUB]1[/SUB] (mol) ; nAl[SUB]2[/SUB](SO[SUB]4[/SUB])[SUB]3[/SUB] = bV[SUB]1[/SUB] (mol)

Al[SUB]2[/SUB](SO[SUB]4[/SUB])[SUB]3[/SUB] + 3Ba(OH)[SUB]2[/SUB] --> 2Al(OH)[SUB]3[/SUB] + 3BaSO[SUB]4[/SUB]


Kết tủa max => nBa(OH)[SUB]2[/SUB] = 3nAl[SUB]2[/SUB](SO[SUB]4[/SUB])[SUB]3[/SUB] => 3aV[SUB]1[/SUB] = 3bV[SUB]1[/SUB] => a = b

=> m = 156aV[SUB]1[/SUB] + 699aV[SUB]1[/SUB] = 855aV[SUB]1[/SUB] => 0,9m = 769,5aV[SUB]1[/SUB]

nBa(OH)[SUB]2[/SUB] = aV[SUB]2[/SUB] ; nAl[SUB]2[/SUB](SO[SUB]4[/SUB])[SUB]3[/SUB] = bV[SUB]1[/SUB] = aV[SUB]1[/SUB]

Al[SUB]2[/SUB](SO[SUB]4[/SUB])[SUB]3[/SUB] + 3Ba(OH)[SUB]2[/SUB] --> 2Al(OH)[SUB]3[/SUB] + 3BaSO[SUB]4[/SUB]


+ Giả sử Al[SUB]2[/SUB](SO[SUB]4[/SUB])[SUB]3[/SUB] dư => nAl(OH)[SUB]3[/SUB] = 2aV[SUB]2[/SUB]/3 (mol) ; nBaSO[SUB]4[/SUB] = aV[SUB]2[/SUB]

=> 769,5aV[SUB]1[/SUB] = 52aV[SUB]2[/SUB] + 233aV[SUB]2[/SUB] => V[SUB]2[/SUB] : V[SUB]1[/SUB] = 0,27

+ Giả sử có hòa tan kết tủa.

2Al(OH)[SUB]3[/SUB] + Ba(OH)[SUB]2[/SUB] --> Ba(AlO[SUB]2[/SUB])[SUB]2[/SUB] + 4H[SUB]2[/SUB]O

nBaSO[SUB]4[/SUB] = 3aV[SUB]1[/SUB] (mol)

=> nAl(OH)[SUB]3[/SUB] thu được = 2aV[SUB]1[/SUB] – 2(aV[SUB]2[/SUB] – 3aV[SUB]1[/SUB]) = 8aV[SUB]1[/SUB] – 2aV[SUB]2[/SUB]

=> 769,5aV[SUB]1[/SUB] = 699aV[SUB]1[/SUB] + 78(8aV[SUB]1[/SUB] – 2aV[SUB]2[/SUB]) => V[SUB]2[/SUB] : V[SUB]1[/SUB] = 3,55
 
CHAT
  1. Khoai @ Khoai: Lạnh quá đi
  2. VHT BOOKS @ VHT BOOKS: Thế mà đã giữa tháng 11 rồi đấy nhỉ?
  3. Khoai @ Khoai: Dụ là đêm ny chaý phòng :))
  4. VHT BOOKS @ VHT BOOKS: Mai 11/111 đấy cả nhà ơi :))
  5. Khoai @ Khoai: Tuần mới rồi. Còn mấy cái thứ 2 nữa thì Tết nhờ?
  6. Lục Ngạn @ Lục Ngạn: Cả nhà cuối tuần vui vẻ nhé
  7. VnKienThuc @ VnKienThuc: Đã mở lại rồi anh @Butchi ơi kkkk
  8. B @ Butchi: sao chú Hide lại truất quyền post link của anh rồi :(

Bình luận mới

Trang cá nhân

Mai 11/11 cả nhà nhé. Nhớ ghé hiệu sách nhà VHT :)
Butchi wrote on Ngọc Suka's profile.
Butchi wrote on VPP Sơn Ca's profile.
Butchi wrote on Hoàng Thị Ánh Ngọc's profile.

VnKienthuc lúc này

Không có thành viên trực tuyến.

Định hướng

Diễn đàn VnKienthuc.com là nơi thảo luận và chia sẻ về mọi kiến thức hữu ích trong học tập và cuộc sống, khởi nghiệp, kinh doanh,...
Top