Giúp em bài vật lý 8 này với!!!!!! ngày 6 em thi mất rồi!

candyngotngao

New member
29/4/10
11
0
0
24
Người ta dùng bếp dầu để đun sôi 2 lit nước ở 20oC đựng trong 1 ấm nhôm có khối lượng 0,5 kg

a, Tính lượng dầu cần dùng .Biết hiệu suất của bếp là 30%?
b, Để đun sôi ấm nước trên cần bao nhiêu tiền ? biết khối lượng riêng của dầu hỏa là 851kg/m3 và giá dầu hỏa là 15000đ/lít?
 

Bài Trước

BT chọn lọc Vật lý 8

Bài Tiếp

Giải dùm em bài lý này với chiều nay em thi rồi
Ở đây em có 2lit ứng với 2kg
nhiệt độ tăng từ 20 lên 100

Em tính được nhiệt lượng cần thiết để đun nóng nước từ 20 độ lên 100 độ

Em tính được nhiệt lượng cần thiết để đun nóng nhôm từ 20 độ lên 100 độ.

Tính được tổng nhiệt độ để đun ấm nước lên sôi 100độ

Do hiệu suất của bếp là 30% nên em tính được nhiệt lượng thực tế dùng.

Sau đó tính được ra khối lượng dầu hỏa cần dùng -> số lít.
Số tiền thì nhân với số lit là sẽ ra thôi mà.

Chúc em học tốt!
 

siunhan_i2k

New member
1/5/10
204
0
0
27
nhà của ta
nếu em muốn biết giá tiền thì em phải đưa dư kiện
lit dầu cho bao nhiêu (kj) chứ vì nhôm ko nhớ nhưng nước tăng 1 độ =4250(kj)<hinh như là vậy :D>=> tinh đc số lương dầu hỏa cần=>giá tiền
 
Bài toán thiếu dữ kiện

Bài toán này của em cho đã bị thiếu dữ kiện đó là nhiệt dung riêng của nước, của nhôm. Lâu rồi anh không còn nhớ nhiệt dung riêng của chúng là bao nhiêu nữa. Em áp dụng đúng theo cách anh hướng dẫn sẽ cho em ra kết quả đúng thôi.

Chúc em làm bài thi thật tốt!
 

lazy

New member
10/2/10
125
0
0
28
Bài toán này của em cho đã bị thiếu dữ kiện đó là nhiệt dung riêng của nước, của nhôm. Lâu rồi anh không còn nhớ nhiệt dung riêng của chúng là bao nhiêu nữa. Em áp dụng đúng theo cách anh hướng dẫn sẽ cho em ra kết quả đúng thôi.

Chúc em làm bài thi thật tốt!
cái này trong sgk có hay sao a ak
của nc là 4200 thì phải
còn nhôm e wen rồi
 

phamhoang

New member
16/4/10
4
0
0
nhiệt dung riêng của nhôm hình như là 880J/Kg.k
còn của nước là 4200J/kg.k
thay vào công thức ta sẽ có được khối lượng dầu cần dùng
từ đó suy ra giá tiền
 
bài này dễ mà áp dụng công thức
:
tổng nhiệt độ để đun ấm nước lên sôi 100độ = nhiệt lượng cần thiết để đun nóng nước từ 20 độ lên 100 độ+nhiệt lượng cần thiết để đun nóng nhôm từ 20 độ lên 100 độ.

nhiệt lượng cần thiết để đun sôi nước :
Q=2*4200*(100-20)+0,5*880*(100-20)=707200(J)
gọi lượng dầu cần dùng là M(kg)
==>M*q*30%=Q==>M=Q/(q*30%)=???...
q là năng suất tỏa nhiệt của dầu....lâu rồi không nàm quên rồi
bạn tự tính nha...hình như là q= 44*10^6 thì phải????

số tiền:T=15000*
*1000=....

bạn tự tính nha cách làm là như vậy chớ lâu rồi không làm không biết nhớ nhiệt dung riêng có đúng không nữa