Giúp em bài này với ạh?

PhuongTra

New member
Xu
0
Bài 1:Có 2 dd:dd A chứa 0,2 mol Na2CO3 và 0,3 mol NaHCO3; dd B chứa 0,5 mol HCl. Người ta tiến hành thí nghiệm sau:
TN1:Đổ từ từ dd B -> ddA cho đến hết
TN2:Đổ từ từ dd A -> dd B cho đến hết
TN3:Trộn nhanh dd A vào dd B
Hãy tính V khí[đktc] trong 3 TN trên
Bài 2:Để hòa tan hoàn toàn 2,23g hh FeO,Fe2O3,Fe3O4 có số mol = nhau cần dùng vừa đủ V lit HCl 1M.Tính giá trị của V?
Bài 3:Cho 28g 1 oxit kim loại hóa trị 2 tác dụng hết với 0,5l dd H2SO4 1m
a, Xđ CTHH của oxit ?
b,Đun nhẹ cho nước bay hơi hết thu được 86g tinh thể muối ngậm nước.Xđ CTHH
 

Spider_man

New member
Xu
0
Bài 1:Có 2 dd:dd A chứa 0,2 mol Na2CO3 và 0,3 mol NaHCO3; dd B chứa 0,5 mol HCl. Người ta tiến hành thí nghiệm sau:
TN1:Đổ từ từ dd B -> ddA cho đến hết
TN2:Đổ từ từ dd A -> dd B cho đến hết
TN3:Trộn nhanh dd A vào dd B
Hãy tính V khí[đktc] trong 3 TN trên

Thí nghiệm 1:

Đổ từ từ B vào A xảy ra lần lượt các phản ứng:
Na2CO3 + HCl -> NaCl + NaHCO3 (1)
NaHCO3 + HCl -> NaCl + H2O + CO2 (2)

Sau phản ứng (1) lượng HCl còn 0,5 - 0,2 = 0,3 mol

Theo phản ứng (2) nCO2 = nHCl = 0,3 mol

VCO2 = 0,3 x 22,4 = 6,72 lít

Thí nghiệm 2:

Đổ từ từ A vào B:

Vì lúc đầu lượng HCl dư so với lượng Na2CO3 và NaHCO3, nên xảy ra hoàn toàn hai phản ứng

Na2CO3 + 2HCl -> 2NaCl + H2O + CO2 (1)
NaHCO3 + HCl -> NaCl + H2O + CO2 (2)

Cả 2 phản ứng này xảy ra cho đến hết HCl

Gọi a% lượng Na2CO3 và NaHCO3 thêm vào đến khi phản ứng vừa hết HCl

nHCl ở 2 phản ứng = 0,2a/100 x 2 + 0,3a/100 x 1 = 0,5 mol

=> a = 500/7 (%)

=> Tổng sổ mol CO2 sinh ra = (0,2 x 500) / (7 x 100) + (0,3 x 500) / (7 x 100) = 2,5/7 (mol)

=> VCO2 = 2,5/7 x 22,4 = 8 lít

Thí nghiệm 3:

Trộn 2 dung dịch A, B với nhau:

Không biết chính xác phản ứng nào xảy ra trước, do đó ta giả thiết:

- Nếu phản ứng với Na2CO3 xảy ra trước

Na2CO3 + 2HCl -> 2NaCl + H2O + CO2 (1)
NaHCO3 + HCl -> NaCl + H2O + CO2 (2)

Theo phản ứng (1) nCO2 = nNa2CO3 = 0,2 mol
Theo phản ứng (2) nCO2 = nHCl dư = 0,5 - 0,2 x 2 = 0,1 mol

=> VCO2 = (0,2 + 0,1) x 22,4 = 6,72 lít

Nếu phản ứng với NaHCO3 xảy ra trước:

Theo phản ứng (2) nCO2 = nNaHCO3 = 0,3mol

Theo phản ứng (1) nCO2 = 1/2 nHCl dư = 1/2 (0,5 - 0,3) = 0,1 mol

VCO2 = (0,3 + 0,1) x 22,4 = 8,96 lít

Vậy lượng CO2 nằm trong khoảng 6,72 lít < VCO2 < 8,96 lít
 
CHAT
  1. Hide Nguyễn @ Hide Nguyễn: Shoutbox has been pruned!

Bình luận mới

Trang cá nhân

Chúc Diễn đàn Tất Niên vui vẻ, an lành :)
Việt Nam chiến thắng.
19h30 chung kết AFF 2022 Việt Nam - Thái Lan
Chúc mừng năm mới 2023~ Mong một năm mưa thuận gió hòa, kinh doanh, việc làm khấm khá lên.
Chúc cả nhà sức khỏe, thành công và nhiều may mắn!
Ghé site mình tham quan nhé: www.bichkhoa.com
Đón chào năm mới 2023! Mong thuận buồm xuôi gió, vạn sự hanh thông.
Chúc mừng năm mới 2023!

VnKienthuc lúc này

Không có thành viên trực tuyến.

Định hướng

Diễn đàn VnKienthuc.com là nơi thảo luận và chia sẻ về mọi kiến thức hữu ích trong học tập và cuộc sống, khởi nghiệp, kinh doanh,...
Top