Giải thích giùm em vài câu này

doremongin

New member
27/6/12
10
0
0
25
1. It was Walter Raleigh who introduced potatoes and tobacco into England
-> the English owe potatoes and tobacco to Sir Walter Raleigh ( chữ own này đi với pre to ?)
2.You can eat as much as you like for 5$ ar the last lap of the race
-> there is no limit how much you eat at the new lunch bar ( 5$ đâu mất tiu rùi?)
3.the hurricane blew the roof off the house
->the house had its roof blown off by the hurricane ( neu em dung cau truc bi dong "the house was blown the roof off with the hurricane" duoc ko?
4.It is not certain that Joes will get the job
->It is open to question whether Joes will get the job ( cau nay em ko hieu gi het,open trong cau nay co nghia la gi,con "to question nua,em ko biet dich nghia sao nua?)
5.I don't suppose you have change for a pound, do you?
->Do you happen to have change for a pound (cau nay em cung ko hiu,chu"suppose" mang nghia gi,con tu "happen" o trong dap an nua ?)
6.On arrival at the shop,the goods are inspected carefully
-> when the goods arrive at the shop are delivered to the shop,they are inspected carefully (em thay rang "are delivered to the shop" la ko can thiet,tai sao phai them no vao`?)
 

Bài Trước

Bài tập vào 10 môn anh.help me!!

Bài Tiếp

Giải thích giùm em mấy câu trắc nghiệm về ngữ pháp?

Butchi

New member
24/2/09
9,011
41
0
40
Q.9, TPHCM
1. It was Walter Raleigh who introduced potatoes and tobacco into England
-> the English owe potatoes and tobacco to Sir Walter Raleigh ( chữ own này đi với pre to ?)
owe chứ không phải own.

to owe something to somebody / something) công nhận ai/cái gì là nguyên nhân hoặc nguồn gốc của cái gì; chịu ơn ai/cái gì về cái gì
Ví dụ: We owe the principle of gravitation to Newton (Chúng ta có nguyên lý về trọng lực là nhờ Niu tơn).

2.You can eat as much as you like for 5$ ar the last lap of the race
-> there is no limit how much you eat at the new lunch bar ( 5$ đâu mất tiu rùi?)
Cặp câu này sai trầm trọng. Cặp câu đúng của nó là:

You can eat as much as you like for 5$ at the new lunch-bar.
-> There is no matter for you to eat as much as you like for $5 at the new lunch-bar.

3.the hurricane blew the roof off the house
->the house had its roof blown off by the hurricane ( neu em dung cau truc bi dong "the house was blown the roof off with the hurricane" duoc ko?
Không được vì sai cả về ngữ và nghĩa. Em đang suy nghĩ bằng tiếng Việt rồi. Hãy suy nghĩ bằng tiếng Anh.

4.It is not certain that Joes will get the job
->It is open to question whether Joes will get the job ( cau nay em ko hieu gi het,open trong cau nay co nghia la gi,con "to question nua,em ko biet dich nghia sao nua?)
open to question là một thành ngữ, có nghĩa là không rõ ràng, đang còn tranh cãi.

5.I don't suppose you have change for a pound, do you?
->Do you happen to have change for a pound (cau nay em cung ko hiu,chu"suppose" mang nghia gi,con tu "happen" o trong dap an nua ?)
Em lại mắc bệnh suy nghĩ bằng tiếng Việt rồi. Do you happen to...dịch là không biết liệu bạn có....không? còn I don't suppose....là tôi không cho rằng.

6.On arrival at the shop,the goods are inspected carefully
-> when the goods arrive at the shop/ are delivered to the shop,they are inspected carefully (em thay rang "are delivered to the shop" la ko can thiet,tai sao phai them no vao`?)
Đấy là người ta viết cả hai phương án để mình chọn, giữa hai phương án có dấu / nhưng dường như em đã bị tam sao thất bản.
 

Tô Thành Thương

New member
2/1/20
1
1
3
17
Cho em hỏi at the new lunch-bar nghĩa là gì ạ? Còn at the last lap of the face có phải là cuối chặng đua không ạ?
 
  • Like
Reactions: Khoai

Đăng nhập

CHAT
  1. Khoai @ Khoai: Hey
  2. W @ Won Seo Ahn: ey

VnKienthuc lúc này

Không có thành viên trực tuyến.