Hỏi Ðiện từ trường của dao động tử tuyến tính là gì?

Hoàng Xuân Bách

Moderator
28/4/18
413
13
0
28

Lưỡng cực bức xạ đơn giản nhất là dao động tử Hertz. Nó gồm hai hòn bi nhỏ bằng kim loại được nối với nhau bằng một dây dẫn. Khi truyền cho hai hòn bi đó hai điện tích bằng nhau và ngược dấu, rồi dùng dây nối chúng lại sẽ diễn ra một quá trình dao động điện. Ðiện tích trên mỗi hòn bi sẽ giảm dần tới 0, đổi dấu, tăng dần lên cực đại, rồi lại giảm dần tới 0, đổi dấu...Trong dây dẫn có một dòng điện biến thiên tuần hoàn. Nếu điểm quan sát ở xa dao động tử, điện từ trường của dao động tử có thể được coi như điện từ trường của một lưỡng cực điện có momen biến thiên tuần hoàn. Dao động tử tuyến tính là dao động tử mà momen lưỡng cực có phương cố định, biến thiên theo quy luật:
8.gif

9.gif

10.gif

11.gif
 

Bài Trước

Ðiện từ trường tự do, sóng điện từ trong môi trường đồng chất, sóng phẳng

Bài Tiếp

Thông số và cấu hình chính thức của Bphone

Đăng nhập

CHAT
  1. Khoai @ Khoai: Hey
  2. W @ Won Seo Ahn: ey

VnKienthuc lúc này

Không có thành viên trực tuyến.