• Chào mừng bạn truy cập diễn đàn [Vn Kiến Thức] - Định hướng VnKienthuc.com
    -
    Sử dụng MIỄN PHÍ CHAT GPT
    -
    VnKienthuc tạm khóa đăng ký tài khoản tự động để hạn chế SEO bẩn, SPAM, quảng cáo. Chưa đăng ký, KHÁCH vẫn có thể đọc và bình luận.

Đề thi trường PTNK 2010 - 2011

conngan23

New member
Xu
0
Câu 1: Hoàn thành các phương trình phản ứng theo sơ đồ sau:
A + AgNO[SUB]3[/SUB] \[\rightarrow \] B + c + Ag
B + NaOH \[\rightarrow \] D + H[SUB]2[/SUB]O + NH[SUB]3[/SUB]
D + NaOH \[\rightarrow \] E (khí) + Na[SUB]2[/SUB]CO[SUB]3[/SUB]
E + Cl[SUB]2[/SUB] \[\rightarrow \] X + HCl
X + NaOH \[\rightarrow \] C[SUB]2[/SUB]H[SUB]5[/SUB]OH + G
Biết B là muối amoni của axit hữu cơn đơn chức.

Câu 2: Viết tên công thức cấu tạo thu gọn của các ancol sau:
a. Ancol isobutylic
b. 3 - Metylbutan - 1 -ol
c. 2 - metylhexan - 3 -ol
d. Xiclohexanol
e. But - 3 - en - 1 - ol
f. 2 - phenyletan - 1 - ol.

Câu 3: Cho các ancol mạch hở có công thức phân tử là C[SUB]3[/SUB]H[SUB]8[/SUB]O[SUB]x[/SUB] . Viết công thức cấu tạo có thể có của các ancol trong các chất trên chất nào tác dụng với Cu(OH)[SUB]2[/SUB] tạo thành dung dịch màu xanh lam? (Viết 1 phương trình phản ứng với Cu(OH)[SUB]2[/SUB] )

Câu 4: A; B và C là 3 chất hidrocacbon mạch hở, là chất khí ở dktc và không phải là đồng phân của nhau.
4.1 A, B và C có phải là các chất đồng đẳng ko, biết rằng khi phân huỷ mỗi chất đều tạo thành phần cacbon và hidro, thể tích hidro thu được đều gấp 3 lần thể tích hidrocacbon ban đầu (xét cùng đk).
4.2 Tìm CTCT của A, B và C biết: có thể điều chế C trực tiếp từ C[SUB]2[/SUB]H[SUB]5[/SUB]OH ; B và C đều làm mất màu dd nước brom.

Câu 5: Một hợp chất hữu cơ A chỉ chứa 2 nguyên tố. Khối lượng phân tử A có giá trị 150 < M[SUB]A[/SUB] < 170. Đốt cháy hoàn toàn m gram A cũng sinh ra m gram H[SUB]2[/SUB]O.
a) Xác định CTPT của A.
B) Cho biết A không làm phai màu dd nước brom; cũng không phản ứng với Br[SUB]2[/SUB] khi có xúc tác với bột Fe, nhưng lại phản ứng với Br[SUB]2[/SUB] khi có chiếu sáng tạo thành 1 dẫn xuất monobrom duy nhất. Viết CTCT của A, biết A có tính đối xứng cao.

HẾT
 
CHAT
  1. Hide Nguyễn @ Hide Nguyễn: Shoutbox has been pruned!

Dành cho học sinh

VnKienthuc lúc này

Không có thành viên trực tuyến.

Định hướng

Diễn đàn VnKienthuc.com là nơi thảo luận và chia sẻ về mọi kiến thức hữu ích trong học tập và cuộc sống, khởi nghiệp, kinh doanh,...
Top