• HÃY CÙNG TẠO & THẢO LUẬN CÁC CHỦ ĐỀ KIẾN THỨC [Vn Kiến Thức] - Định hướng VnKienthuc.com
    -
    Mọi kiến thức & Thông tin trên VnKienthuc chỉ mang tính chất tham khảo, Diễn đàn không chịu bất kỳ trách nhiệm liên quan
    - VnKienthuc tạm khóa đăng ký tài khoản tự động để hạn chế SEO bẩn, SPAM, quảng cáo. Chưa đăng ký, KHÁCH vẫn có thể đọc và bình luận.

Đề thi thử đại học môn tiếng anh lương thế vinh mã đề 357 2014

  • Thread starter HuyNam
  • Ngày gửi
H

HuyNam

Guest
ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN TIẾNG ANH LƯƠNG THẾ VINH MÃ ĐỀ 357 2014

[PDF]
https://server1.vnkienthuc.com/files/1/de an/357new_ltv_4916.pdf[/PDF]

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word or phrase closestin
meaning to the underlined word(s) in each of the following questions from 1 to 3.
Question 1:I used to meet him occasionallyon Fifth Avenue.
A. one time B. in one occasion C. once in a while D. none is correct
Question 2:Biogas can be utilized for electricity production, cooking, space heating, water heating
and process heating.
A. increase B. reformation C. generation D. sparing
Question 3:We spent the entire daylooking for a new apartment.
A. day after day B. all long day C. the long day D. all day long
Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word(s) oppositein
meaning to the underlined word(s) in each of the following questions from 4 to 5.
Question 4:She decided to remain celibateand devote her life to helping the homeless and orphans.
A. divorced B. single C. separated D. married
Question 5: During the five-decade history the Asian Games have been advancingin all aspects.
A. holding to B. holding back C. holding by D. holding at
Read the following passage and mark the letter A,B, C or D on your answer sheet to indicate
the answer to each of the questions from 6 to 15.
 
CHAT
  1. No shouts have been posted yet.

VnKienthuc lúc này

Không có thành viên trực tuyến.

Định hướng

Diễn đàn VnKienthuc.com là nơi thảo luận và chia sẻ về mọi kiến thức hữu ích trong học tập và cuộc sống, khởi nghiệp, kinh doanh,...
Top