Bài giảng Danh mục lý thuyết và các chuyên đề bài tập hóa học 10 SGK - Mới nhất 2017

Chien Tong

Admin thường trực
16/5/10
1,420
401
0
Sơn La
chientv.com
Các em thân mến. Anh lập lại hệ thống danh mục tổng hợp công thức, lý thuyết, định luật, bài tập hóa học phổ thông lớp 10, giải bài tập hóa học trong sgk lớp 10
Chương 1: NGUYÊN TỬ
 • Thành phần nguyên tử
 • Hạt nhân nguyên tử, nguyên tố hoá học, đồng vị
 • Luyện tập: Thành phần nguyên tử
 • Cấu tạo vỏ nguyên tử
 • Cấu hình electron nguyên tử
 • Luyện tập: Cấu tạo vỏ nguyên tử
Chương 2: BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC VÀ ĐỊNH LUẬT TUẦN HOÀN
 • Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học.
 • Sự biến đổi tuần hoàn cầu hình electron nguyên tử của các nguyên tố hóa học.
 • Sự biến đổi tuần hoàn tính chất của các nguyên tố hóa học. Định luật tuần hoàn.
 • Ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học.
 • Luyện tập: Bảng tuần hoàn sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử và tính chất của các nguyên tố hóa học.
Chương 3 - LIÊN KẾT HÓA HỌC
 • Liên kết ion - tinh thể ion
 • Liên kết cộng hóa trị
 • Tinh thể nguyên tử và tinh thể phân tử
 • Hóa trị và số oxi hóa
 • Luyện tập: Liên kết hóa học
Chương 4 - PHẢN ỨNG OXI HÓA-KHỬ
 • Phản ứng oxi hoá - khử
 • Phân loại phản ứng trong hoá học vô cơ
 • Luyện tập: Phản ứng oxi hoá - khử
Chương 5 - NHÓM HALOGEN
 • Khái quát về nhóm halogen
 • Nhóm halogen
 • Clo - Hóa lớp 10
 • Hiđro clorua- Axit clohiđric và muối clorua
 • Sơ lược về hợp chất có oxi của clo
 • Flo - Brom - Iot
 • Luyện tập: Nhóm halogen
Chương 6 - OXI - LƯU HUỲNH
 • Lý thuyết chương oxi - lưu huỳnh
 • Oxi - ozon
 • Lưu huỳnh
 • Hiđro sunfua - Lưu huỳnh đioxit - Lưu huỳnh trioxit
 • Axit sunfuric - Muối sunfat
 • Luyện tập oxi và lưu huỳnh
Chương 7 - TỐC ĐỘ PHẢN ỨNG VÀ CÂN BẰNG HÓA HỌC
 • Tốc độ phản ứng hóa học
 • Cân bằng hóa học
 • Luyện tập tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học
Trong nhiều năm qua, mạng xã hội học tập Bút Nghiên đã cung cấp nhiều bài giảng, tài liệu lý thú. Nay anh xin được hệ thống lại những kiến thức theo chương mục, bám sát sách giáo khoa do bộ giáo dục ban hành, cập nhật thường xuyên. Chúc các em học tập tiến bộ.

Trân trọng!
 

Bài Trước

Các hạt cấu tạo nên hầu hết các nguyên tử? Bài tập 2 hóa học 10 trang 9

Bài Tiếp

Tài liệu Hóa học lớp 10

Đăng nhập

CHAT
 1. VnKienThuc @ VnKienThuc: Shoutbox has been pruned!

VnKienthuc lúc này