Danh mục các bài đăng của chương trình hóa 10

Kina Ngaan

Active member
Bài 1 hóa 10:
Kiến thức cơ bản bài 1: Thành phần nguyên tử
Lời giải chi tiết bài tập SGK bài 1: Thành phần nguyên tử
Câu hỏi trắc nghiệm bài 1: Thành phần nguyên tử

Bài 2 hóa 10:
Kiến thức cơ bản bài 2: Hạt nhân nguyên tử, nguyên tố hóa học, đồng vị
Lời giải chi tiết bài tập bài 2: Hạt nhân nguyên tử, nguyên tố hóa học, đồng vị
Câu hỏi trắc nghiệm bài 2: Hạt nhân nguyên tử, nguyên tố hóa học, đồng vị

Bài 3 hóa 10:
Bài 3: Luyện tập thành phần nguyên tử

Bài 4 hóa 10:
Kiến thức cơ bản bài 4: Cấu tạo vỏ nguyên tử
Lời giải chi tiết bài tập SGK bài 4: Cấu tạo vỏ nguyên tử
Câu hỏi trắc nghiệm bài 4: Cấu tạo vỏ nguyên tử

Bài 5 hóa 10:
Kiến thức cơ bản bài 5: Cấu hình electron
Lời giải chi tiết bài tập SGK bài 5: Cấu hình electron
Câu hỏi trắc nghiệm bài 5: Cấu hình electron

Bài 6 hóa 10:
Bài 6: Luyện tập cấu tạo vỏ nguyên tử

Bài 7 hóa 10:
Kiến thức cơ bản bài 7: Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học
Lời giải chi tiết bài tập SGK bài 7: Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học
Câu hỏi trắc nghiệm bài 7: Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

Bài 8 hóa 10:
Kiến thức cơ bản bài 8: Sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố kim loại
Lời giải chi tiết bài tập SGK bài 8: Sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố kim loại
Câu hỏi trắc nghiệm bài 8: Sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố kim loại

Bài 9 hóa 10:
Kiến thức cơ bản bài 9: Sự biến đổi tuần hoàn tính chất của các nguyên tố hóa học. Định luật tuần hoàn
Lời giải chi tiết bài tập SGK bài 9: Sự biến đổi tuần hoàn tính chất của các nguyên tố hóa học. Định luật tuần hoàn
Câu hỏi trắc nghiệm bài 9: Sự biến đổi tuần hoàn tính chất của các nguyên tố hóa học. Định luật tuần hoàn

Bài 10 hóa 10:
Kiến thức cơ bản bài 10: Ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học
Lời giải chi tiết bài tập SGK bài 10: Ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học
Câu hỏi trắc nghiệm bài 10: Ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

Bài 11 hóa 10:
Bài 11 luyện tập: Bảng tuần hoàn sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử và tính chất của các nguyên tố hóa học

Bài 12 hóa 10:
Kiến thức cơ bản bài 12: Liên kết ion - tinh thể ion
Lời giải chi tiết bài tập SGK bài 12: Liên kết ion - tinh thể ion
Câu hỏi trắc nghiệm bài 12: Liên kết ion - tinh thể ion

Bài 13 hóa 10:
Kiến thức cơ bản bài 13: Liên kết cộng hóa trị
Lời giải chi tiết bài tập SGK bài 13: Liên kết cộng hóa trị
Câu hỏi trắc nghiệm bài 13: Liên kết cộng hóa trị

Bài 14 hóa 10:
Kiến thức cơ bản bài 14: Tinh thể nguyên tử và tinh thể phân tử
Lời giải chi tiết bài tập SGK bài 14: Tinh thể nguyên tử và tinh thể phân tử
Câu hỏi trắc nghiệm bài 14: Tinh thể nguyên tử và tinh thể phân tử

Bài 15 hóa 10:
Kiến thức cơ bản bài 15: Hóa trị và số oxi hóa
Lời giải chi tiết bài tập SGK bài 15: Hóa trị và số oxi hóa
Câu hỏi trắc nghiệm bài 15: Hóa trị và số oxi hóa

Bài 16 hóa 10:
Bài 16 luyện tập liên kết hóa học

Bài 17 hóa 10:
Kiến thức cơ bản bài 17: Phản ứng oxi hóa - khử
Lời giải chi tiết bài tập SGK bài 17: Phản ứng oxi hóa - khử
Câu hỏi trắc nghiệm bài 17: Phản ứng oxi hóa - khử

Bài 18 hóa 10:
Kiến thức cơ bản bài 18: Phân loại phản ứng trong hóa học vô cơ
Lời giải chi tiết bài tập SGK bài 18: Phân loại phản ứng trong hóa học vô cơ
Câu hỏi trắc nghiệm bài 18: Phân loại phản ứng trong hóa học vô cơ

Bài 19 hóa 10:
Bài 19 luyện tập phản ứng oxi hóa - khử

Bài 20 hóa 10:
Kiến thức cơ bản bài thực hành số 1: Phản ứng oxi hóa - khử
Báo cáo bài thực hành số 1: Phản ứng oxi hóa - khử
 
CHAT
  1. Khoai @ Khoai: Lạnh quá đi
  2. VHT BOOKS @ VHT BOOKS: Thế mà đã giữa tháng 11 rồi đấy nhỉ?
  3. Khoai @ Khoai: Dụ là đêm ny chaý phòng :))
  4. VHT BOOKS @ VHT BOOKS: Mai 11/111 đấy cả nhà ơi :))
  5. Khoai @ Khoai: Tuần mới rồi. Còn mấy cái thứ 2 nữa thì Tết nhờ?
  6. Lục Ngạn @ Lục Ngạn: Cả nhà cuối tuần vui vẻ nhé
  7. VnKienThuc @ VnKienThuc: Đã mở lại rồi anh @Butchi ơi kkkk
  8. B @ Butchi: sao chú Hide lại truất quyền post link của anh rồi :(

Bình luận mới

Trang cá nhân

Mai 11/11 cả nhà nhé. Nhớ ghé hiệu sách nhà VHT :)
Butchi wrote on Ngọc Suka's profile.
Butchi wrote on VPP Sơn Ca's profile.
Butchi wrote on Hoàng Thị Ánh Ngọc's profile.

VnKienthuc lúc này

Không có thành viên trực tuyến.

Định hướng

Diễn đàn VnKienthuc.com là nơi thảo luận và chia sẻ về mọi kiến thức hữu ích trong học tập và cuộc sống, khởi nghiệp, kinh doanh,...
Top