• Chào mừng bạn truy cập diễn đàn [Vn Kiến Thức] - Định hướng VnKienthuc.com
    -
    Sử dụng MIỄN PHÍ CHAT GPT
    -
    VnKienthuc tạm khóa đăng ký tài khoản tự động để hạn chế SEO bẩn, SPAM, quảng cáo. Chưa đăng ký, KHÁCH vẫn có thể đọc và bình luận.

Công Thức Hóa Học

Hoàng Tuấn Anh

New member
Xu
0
Khái Niệm
Công thức hóa học là cách biểu thị đơn giản thông tin về các phân tử trong một hợp chất hóa học . Công thức hóa học còn cung cấp thông tin về loại liên kết trong chất hóa học và cách sắp xếp của chúng trong không gian.
Công thức hóa học cho biết các chất tham gia phản ứng hóa học tạo nên hợp chất mới. Công thức hóa học có hai vế nằm hai bên dấu bằng. Vế trái cho biết các chất tham gia phản ứng hóa học . Vế phải cho biết hợp chất mới tạo từ chất tham gia phản ứng
Trong công thức hóa học nếu phân tử có nhiều nguyên tố thì số nguyên tố được biểu thị bằng một chỉ số dưới, là một số nguyên, ngay sau ký hiệu hóa học . Thí Dụ như Nước có công thức hóa học là\[{H_2}O\] tạo từ 2 nguyên tố H và 1 nguyên tố O

\[2{H_2} + {O_2} \to 2{H_2}O\\]

Vài Loại Phân tử và công thức cấu tạo

Phân tử Mêtan, có công thức hóa học \[C{H_4}\\] , gồm một nguyên tử cácbon liên kết với bốn nguyên tử hydro
Phân tử glucozơ có công thức hóa học \[{C_6}{H_{12}}{O_6}\], có sáu nguyên tử cácbon, mười hai nguyên tử hydro và sáu nguyên tử ôxy
Phân tử êtan có Công thức hóa học \[C{H_3}C{H_3}\\], hai nguyên tử cácbon liên kết đơn với nhau, và mỗi nguyên tử cácbon liên kết với ba nguyên tử hydro.
Phân tử êtylen Công thức hóa học \[C{H_2}C{H_2}\\](ngầm hiểu có một liên kết đôi giữa các nguyên tử cácbo vì cácbon có hóa trị 4. Có 1 liên kết đôi giữa các nguyên tử cácbon và mỗi nguyên tử cácbon có hai nguyên tử hydro. Công thức hóa học chính xác của etylen là \[{H_2}C = C{H_2}\\] hay ít dùng hơn là \[{H_2}C::C{H_2}\\]. Hai gạch (hay hai cặp dấu chấm) cho biết có một liên kết đôi liên kết các nguyên tử ở 2 bên với nhau. Một liên kết ba có thể biểu diễn bằng ba gạch hay ba cặp dấu chấm.
Các phân tử có nhiều nhóm chức cũng được biểu diễn tương tự . Thí dụ như \[{C_4}{H_{10}}\\] có thể biểu diễn dưới nhiều cách khác nhau
\[{(C{H_3})_3}CH\\] . Mạch phân tử gồm ba nguyên tử cácbon, nguyên tử ở giữa liên kết với 1 nguyên tử cácbon khác (xem hình dưới, các nguyên tử hydro không được thể hiện).
\[C{H_{\rm{3}}}C{H_{\rm{2}}}C{H_{\rm{2}}}C{H_{\rm{3}}}\\]
. \[C{H_3}CH = CHC{H_3}\\]
: cấu tạo này có 2 đồng phân tùy thuộc vào vị trí tương đối của 2 nhóm mêtyl trong không gian - cùng bên so với liên kết đôi (đồng phần cis hay Z) hay đối diện nhau qua liên kết đôi (đồng phần trans hay E). Polymer

Với polyme, các mắt xích được đưa vào trong ngoặc đơn. Ví dụ, một phân tử hydrocácbon có công thức \[C{H_3}{(C{H_2})_{50}}C{H_3}\\], gồm có 50 mắt xích. nếu không biết rõ số mắt xích, có thể sử dụng chữ n như \[C{H_3}{(C{H_2})_n}C{H_3}\\]

Ion

Với các ion, diện tích của một nguyên tử biểu thị bẳng chỉ số trên bên phải nguyên tử đó. Ví dụ \[N{a^ + }\\]
, hay \[C{u^{2 + }}\\]. Tổng điện tích của phân tử tích điện hay ion đa nguyên tử cũng biểu diễn tương tự. Ví dụ: hydronium, \[{H_3}{O^ + }\\] hay sulfat,\[ SO_4^{2 - }\\].Với các ion phức tạp, sử dụng ngoặc vuông [ ] như [B12H12]2-. Ngoặc đơn ( ) có thể đặt trong ngoặc vuông để biểu thị một mắt xích như \[{[Co{(N{H_3})_6}]^{3 + }}\\].
Đồng vị

Các đồng vị khác nhau phân biệt bằng chỉ số trên bên trái trong công thức hóa học. Ví dụ, ion phốtphát có phốt pho phóng xạ -32 có công thức 32\[PO_4^{3 - }\\]
.Đồng vị là những nguyên tử có cùng công thức hóa học nhưng khác nhau về công thức cấu tạo.
Lấy từ
 
Đúng bạn ak.Vì công thức hóa học còn biểu diễn phan ứng hóa học diễn ra như thế nào.
Ngoài ra khi nghiên cứu về công thức hóa học còn nghiên cứu về hợp chất polymer
 
CHAT
  1. No shouts have been posted yet.

Chủ đề mới

Dành cho học sinh

VnKienthuc lúc này

Không có thành viên trực tuyến.

Định hướng

Diễn đàn VnKienthuc.com là nơi thảo luận và chia sẻ về mọi kiến thức hữu ích trong học tập và cuộc sống, khởi nghiệp, kinh doanh,...
Top