Cộng hòa nhân dân Trung Hoa (Trung Quốc)

Y Nắng Tình

New member
23/4/11
95
0
0
CỘNG HÒA NHÂN DÂN TRUNG HOA (TRUNG QUỐC)
TIẾT 3:THỰC HÀNH
TÌM HIỂU SỰ THAY ĐỔI CỦA NỀN KINH TẾ TRUNG QUỐC
I. THAY ĐỔI TRONG GIÁ TRỊ GDP

GDP của Trung Quốc tăng nhanh, sau 19 năm tăng 7 lần.
Tỉ trọng GDP của Trung Quốc đóng góp vào GDP của thế giới tăng đều qua các năm: từ 1,93% năm 1985 lên 4,03% năm 2004.
- Trung Quốc ngày càng có vai trò quan trọng trong nền kinh tế thế giới.
II. THAY ĐỔI TRONG SẢN LƯỢNG NÔNG NGHIỆP

- Từ năm 1985 - 2004 nhìn chung sản lượng nông sản đều tăng.
- Tuy nhiên từ 1995 - 2000 sản lượng của một số nông sản giảm như: lương thực, bông, mía.
- Một số nông sản có sản lượng lớn nhất thế giới như: lương thực, bông, lạc . . .
III. SỰ THAY ĐỔI TRONG CƠ CẤU GIÁ TRÒ XUẤT – NHẬP KHẨU.

Tỉ trọng xuất khẩu tăng lên từ năm 1985 đến 1995, sau đó lại giảm vào năm 2004, nhưng nhìn chung từ năm 1985 đến năm 2004 tỉ trọng xuất khẩu tăng.
Tỉ trong nhập khẩu giảm từ năm 1985 đến năm 1995, sau đó lại tăng vào năm 2004, nhưng nhìn chung cả thời kì giảm.
Năm 1985 Trung Quốc nhập siêu
Các năm 1995, 2004, Trung Quốc xuất siêu.
 

Bài Trước

Danh mục bài giảng/câu hỏi và bài tập địa lí 11

Bài Tiếp

Tại sao mục tiêu chính của ASEAN lại nhấn mạnh đến hòa bình, ổn định.

Đăng nhập

CHAT
  1. VnKienThuc @ VnKienThuc: Shoutbox has been pruned!

VnKienthuc lúc này

Không có thành viên trực tuyến.