• Chào mừng bạn truy cập diễn đàn [Vn Kiến Thức] - Định hướng VnKienthuc.com
    -
    Sử dụng MIỄN PHÍ CHAT GPT
    -
    VnKienthuc tạm khóa đăng ký tài khoản tự động để hạn chế SEO bẩn, SPAM, quảng cáo. Chưa đăng ký, KHÁCH vẫn có thể đọc và bình luận.

Chứng minh luật hành chính là ngành luật về quản lý nhà nước

H

HuyNam

Guest
Chứng minh luật hành chính là ngành luật về quản lý nhà nước

Có ái chỉ dẫn mình nữa

Ngành luật hành chính còn gọi là ngành luật quản lý - quan điểm này chưa thật chính xác vì theo mình hiểu thỉ nói đến quản lý là một khái niệm rộng, luật hành chính chỉ là một trong số đó. Nói đến luật có nghĩa là có tính quản lý, bắt buộc rồi. Khái niệm về hành chính ở nước ta rất mù mờ, ta chỉ hiểu tương đối trong tâm thức, chứ định nghĩa nó chính xác thế nào thì chưa ai làm được, ngay cả trong sách giáo khoa cũng nói rất mơ hồ và rối rắm.

Mình suy nghĩ về ngành luật hành chính thế này:

1. Hành chính là các hoạt động liên quan chủ yếu đến giấy tờ dựa trên quy định của pháp luật.

2. Luật Hành chính là một ngành luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam, bao gồm các điều luật quy định về nguyên tắc tổ chức, quản lý và điều hành các hoạt động liên quan đến lĩnh vực hành chính.

3. Cơ quan hành chính là cơ quan hoạt động trong lĩnh vực hành pháp, nghĩa là cơ quan có chức năng thực thi pháp luật

4. Thủ tục hành chính là các hoạt động liên quan chủ yếu đến giấy tờ dựa trên quy định pháp luật và được thực hiện tại các cơ quan nhà nước.

5. Quy phạm pháp luật hành chính là các điều luật quy định về các hoạt động liên quan đến lĩnh vực hành chính.

6. Xử lý vi phạm hành chính là hình thức xử phạt các hành vi vi phạm pháp luật về hành chính.

7. Quyết định hành chínhlà văn bản do cơ quan hành chính nhà nước, cơ quan, tổ chức khác hoặc người có thẩm quyền trong các cơ quan, tổ chức đó ban hành, quyết định về một vấn đề cụ thể trong hoạt động quản lý hành chính được áp dụng một lần đối với một hoặc một số đối tượng cụ thể.

8. Hành vi hành chính là hành vi của cơ quan hành chính nhà nước, cơ quan, tổ chức khác hoặc của người có thẩm quyền trong cơ quan, tổ chức đó
 
CHAT
  1. Hide Nguyễn @ Hide Nguyễn: Shoutbox has been pruned!

Dành cho học sinh

VnKienthuc lúc này

Không có thành viên trực tuyến.

Định hướng

Diễn đàn VnKienthuc.com là nơi thảo luận và chia sẻ về mọi kiến thức hữu ích trong học tập và cuộc sống, khởi nghiệp, kinh doanh,...
Top