• Chào mừng bạn truy cập diễn đàn [Vn Kiến Thức] - Định hướng VnKienthuc.com
  -
  Sử dụng MIỄN PHÍ CHAT GPT
  -
  VnKienthuc tạm khóa đăng ký tài khoản tự động để hạn chế SEO bẩn, SPAM, quảng cáo. Chưa đăng ký, KHÁCH vẫn có thể đọc và bình luận.

Cấu trúc chương trình - Bài 3

Đỗ Thị Lan Hương

Cộng tác viên
Thành viên BQT
Cấu trúc chương trình là gì? Chương trình có những thành phần nào? Cùng tìm hiểu nội dung chính bài 3: Cấu trúc chương trình để trả lời các câu hỏi trên nhé!

Bài 3. Cấu trúc chương trình.png

Bài 3. Cấu trúc chương trình

1. Cấu trúc chung

- Chương trình được viết bằng ngôn ngữ lập trình bậc cao thường gồm hai phần:

[ < Phần khai báo > ]
< Phần thân >

- Các diễn giải bằng ngôn ngữ tự nhiên được đặt trong cặp dấu < và >
- Phần khai báo có thể có hoặc không được đặt trong cặp dấu [ và ]
- Phần khai báo: Khai báo tên chương trình, khai báo thư viện sử dụng, khai báo hằng, khai báo biến, khai báo chương trình con
- Phần thân chương trình: bao gồm dãy các lệnh được đặt trong dấu mở đầu và kết thúc

2. Các thành phần của chương trình

a. Phần khai báo

a. 1. Khai báo tên chương trình


Trong ngôn ngữ Pascal có cách khai báo sau:

Program Ten_Chuong_trinh;

Trong đó: Tên chương trình là tên do người lập trình đặt theo đúng quy định về tên
Ví dụ: Program Tinh_tong;

a. 2. Khai báo thư viện

- Mỗi ngôn ngữ lập trình thường có những thư viện cung cấp chương trình thông dụng đã được lập trình sẵn
- Cách khai báo thư viện trong chương trình:

Uses < Danh sách thư viện >;

Trong đó:
+ Uses là từ khóa
+ Tên các thư viện được viết cách nhau bởi dấu phẩy

Ví dụ:
- Trong ngôn ngữ Pascal:

PHP:
Giải Tin học 11: Bài 3. Cấu trúc chương trình - Chi tiết, hay nhất


Thư viện CRT cung cấp các chương trình có sẵn để làm việc với màn hình văn bản và bàn phím.
- Trong C++:
PHP:
1. #ib=nclude <stdio.h>

a.3. Khai báo hằng

- Khai báo hằng thường được sử dụng cho những giá trị xuất hiện nhiều lần trong chương trình
- Phần khai báo hằng có dạng:
CONST < Tên hằng > = < Giá trị của hằng >;
Ví dụ:

Giải Tin học 11: Bài 3. Cấu trúc chương trình - Chi tiết, hay nhất (ảnh 3)

Bảng 1. Ví dụ khai báo Hằng trong ngôn ngữ lập trình Pascal và ngôn ngữ lập trình C++

a.4. Khai báo biến

- Mọi biến dùng trong chương trình đều phải đặt tên và khai báo cho chương trình dịch biết để lưu trữ và xử lí
- Biến chỉ nhận một giá trị tại mỗi thời điểm được gọi là biến đơn

Ví dụ:
- Giải phương trình bậc hai ax2 + bx + c = 0 (với các hệ số a, b, c bất kì)
 • a, b, c: các biến cần nhập
 • Delta, x1, x2: các biến cần tính
Với Pascal, phần khai báo biến có dạng:
Var < Danh sách biến >:< kiểu dữ liệu >;

b. Phần thân chương trình

Tạo bởi dãy lệnh trong phạm vi được xác định bởi cặp dấu hiệu BEGIN (mở đầu) và END (kết thúc), sau END có dấu chấm.
Ví dụ:
Phần thân trong chương trình Pascal:
Begin
[ < Dãy lệnh > ];
End.

3. Ví dụ chương trình đơn giản

Xét một vài ví dụ về chương trình đơn giản:
Ví dụ 1:
Chương trình sau thực hiện việc đưa ra màn hình thông báo “Xin chao cac ban!”

Giải Tin học 11: Bài 3. Cấu trúc chương trình - Chi tiết, hay nhất (ảnh 4)

Bảng 2. Ví dụ chương trình đơn giản

Ví dụ 2:
Chương trình Pascal đưa ra thông báo "Xin chao cac ban!" và "Moi cac ban lam quen voi Pascal!"
PHP:

Giải Tin học 11: Bài 3. Cấu trúc chương trình - Chi tiết, hay nhất (ảnh 5)


Tổng kết: Các bạn vừa tham khảo nội dung chính bài 3: Cấu trúc chương trình để hiểu hơn về các thành phần của chương trình
_Chúc các bạn học tốt!_​
 
CHAT
 1. No shouts have been posted yet.

Chủ đề mới

Dành cho học sinh

VnKienthuc lúc này

Không có thành viên trực tuyến.

Định hướng

Diễn đàn VnKienthuc.com là nơi thảo luận và chia sẻ về mọi kiến thức hữu ích trong học tập và cuộc sống, khởi nghiệp, kinh doanh,...
Top