• Chào mừng bạn truy cập diễn đàn [Vn Kiến Thức] - Định hướng VnKienthuc.com
    -
    Sử dụng MIỄN PHÍ CHAT GPT
    -
    VnKienthuc tạm khóa đăng ký tài khoản tự động để hạn chế SEO bẩn, SPAM, quảng cáo. Chưa đăng ký, KHÁCH vẫn có thể đọc và bình luận.

Câu hỏi trắc nghiệm bài Liên Xô và các nước Đông Âu (1945-1991)

Tình hình kinh tế xã hội ở Liên Xô và các nước Đông Âu ra sao? Cùng tìm hiểu qua một số câu hỏi trắc nghiệm liên quan đến bài 2: Liên Xô và các nước Đông Âu (1945-1991)
Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 2 Liên Xô và các nước Đông Âu (1945-1991) .png

Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 2: Liên Xô và các nước Đông Âu (1945-1991)
Câu 1. Kế hoạch 5 năm khôi phục kinh tế sau chiến tranh ở Liên Xô diễn ra trong khoảng thời gian nào ?
A. 1945 – 1949.
B. 1946- 1950.
C. 1947-1951.
D. 1945- 1951.

Câu 2. Những thành tựu của kế hoạch khôi phục kinh tế sau chiến tranh ở Liên Xô (1945 - 1950) là
A. sản lượng công nghiệp và nông nghiệp năm 1950 đạt mức sản lượng năm 1940.
B. sản lượng nông nghiệp, công nghiệp đều vượt mức sản lượng năm 1940.
C. sản lượng công nghiệp tăng 73%, nông nghiệp đạt mức trước chiến tranh.
D. sản lượng công nghiệp và nông nghiệp đều tăng 73%.

Câu 3. Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên tử vào thời gian nào?
A. Năm 1948.
B. Năm 1949.
C. Năm 1950.
D. Năm 1947.

Câu 4. Việc Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên tử có ý nghĩa gì ?
A. Khẳng định vai trò to lớn của Liên Xô đối cách mạng thế giới.
B. Đưa thế giới bước vào thời đại chiến tranh hạt nhân.
C. Thế độc quyền vũ khí nguyên tử của Mĩ bị phá vỡ.
D. Khiến Liên Xô trở thành nước đầu tiên sở hữu vũ khí nguyên tử.

Câu 5. Nội dung nào phản ánh đúng vị trí của kinh tế Liên Xô trong nền kinh tế thế giới từ những năm 1950 đến nửa đầu những năm 70 của thế kỉ XX?
A. Liên Xô là siêu cường kinh tế duy nhất.
B. Liên Xô là cường quốc công nghiệp thứ hai ở châu Âu.
C. Liên Xô là cường quốc công nghiệp thứ hai trên thế giới.
D. Liên Xô là một nước có nền nông nghiệp hiện đại nhất thế giới.

Câu 6. Vào năm 1957, Liên Xô đã
A. đưa con người bay vòng quanh Trái Đất.
B. phóng thành công vệ tinh nhân tạo.
C. chế tạo thành công bom nguyên tử.
D. đứng đầu thế giới về sản lượng công nghiệp.

Câu 7. Một trong những thành công của Liên Xô trong hơn 20 năm xây dựng chủ nghĩa xã hội (1950 - những năm 70) là :
A. trở thành nước đi đầu trong ngành công nghiệp vũ trụ.
B. trở thành nước tiên phong trong cuộc "cách mạng xanh" trong nông nghiệp.
C. trở thành quốc gia hàng đầu thế giới về vũ khí sinh học.
D. trở thành quốc gia có thu nhập bình quân đầu người cao nhất châu Âu.

Câu 8. Yuri Ga-ga-rin là ai ?
A. Là người đầu tiên thám hiểm Mặt Trăng.
B. Là nhà du hành vũ trụ đầu tiên bay vòng quanh Trái Đất
C. Là người đầu tiên thám hiểm sao Hỏa.
D. Là người đã thiết kế - chế tạo thành công vệ tinh nhân tạo Spút-ních.

Câu 9. Sau hơn 20 năm xây dựng chủ nghĩa xã hội, Liên Xô đã đạt được thành tựu lớn trong lĩnh vực giáo dục là?
A. Hoàn thành phổ cập giáo dục Tiểu học.
B. Bắt đầu thực hiện phổ cập giáo dục Trung học trong cả nước.
C. Trở thành một trong những nước có mặt bằng dân trí cao nhất thế giới.
D. Là nước đào tạo được một đội ngũ cán bộ khoa học kĩ thuật hùng hậu nhất thế giới.

Câu 10. Thuận lợi lớn của Liên Xô sau Chiến tranh thế giới thứ hai là:
A. các nước tư bản dỡ bỏ cấm vận, bao vây.
B. vị thế, uy tín của được nâng cao trên thế giới.
C. trở thành chỗ dựa vững chắc cho phong trào cách mạng thế giới.
D. Liên bang Xô Viết được mở rộng, số thành viên tăng lên 15 nước.

Câu 11. Trong những năm 1946 – 1950, nhân dân Liên Xô đã
A. tiến hành công cuộc khôi phục kinh tế.
B. tiến hành xây dựng cơ sở vật chất – kĩ thuật của chủ nghĩa xã hội.
C. tiến hành công cuộc cải tổ đất nước.
D. tiến hành đấu tranh chống chủ nghĩa phát xít.

Câu 12. Kế hoạch 5 năm khôi phục kinh tế (1946 – 1950) ở Liên Xô đã hoàn thành trước thời hạn
A. 7 tháng.
B. 8 tháng.
C. 9 tháng
D. 10 tháng.

Câu 13. Chiến tranh thế giới thứ hai đã gây thiệt hại như thế nào đối với Liên Xô?
A. Làm 25 triệu người chết.
B. Làm 26 triệu người chết.
C. Làm 27 triệu người chết.
D. Làm 28 triệu người chết.

Câu 14. Trong giai đoạn 1945 – 1950, Liên Xô đạt được thành tựu nào sau đây?
A. Chế tạo thành công bom nguyên tử.
B. Trở thành cường quốc công nghiệp thứ hai thế giới.
C. Là nước đầu tiên phóng thành công vệ tinh nhân tạo.
D. Đưa con người bay vòng quanh Trái Đất.

Câu 15. Từ năm 1950 đến những năm 1970, nhân dân Liên Xô đã thực hiện nhiệm vụ nào sau đây?
A. Chiến đấu chống lại chủ nghĩa phát xít.
B. Tiến hành công cuộc khôi phục kinh tế.
C. Xây dựng cơ sở vật chất – kĩ thuật của chủ nghĩa xã hội.
D. Cải tổ đất nước theo con đường cộng sản chủ nghĩa.

Câu 16. Công cuộc xây dựng cơ sở vật chất – kĩ thuật của chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô từ năm 1950 đến những năm 1970 được thực hiện bởi
A. các kế hoạch ngắn hạn.
B. các kế hoạch dài hạn.
C. sự giúp đỡ của các nước đồng minh.
D. sự viện trợ của Mĩ.

Câu 17. Từ năm 1950 đến những năm 70 của thế kỉ XX, Liên Xô đi đầu thế giới trong những ngành nào?
A. Công nghiệp nặng, nông nghiệp.
B. Tài chính, thương mại.
C. Công nghiệp nhẹ, công nghiệp nặng.
D. Công nghiệp vũ trụ, công nghiệp điện hạt nhân.

Câu 18. Từ năm 1950 đến những năm 70 của thế kỉ XX, Liên Xô trở thành cường quốc công nghiệp đứng thứ mấy trên thế giới?
A. Thứ nhất.
B. Thứ hai.
C. Thứ ba.
D. Thứ tư.

Câu 19. Sự kiện mở đầu kỉ nguyên chinh phục vũ trụ của loài người là
A. Liên Xô chế tạo thành công động cơ phản lực (1949).
B. Liên Xô phóng thành công vệ tinh nhân tạo (1957).
C. Liên Xô phóng tàu vũ trụ bay vòng quanh Trái Đất (1961).
D. Liên Xô xây dựng trạm vệ tinh ngoài Trái Đất (1972).

Câu 20. Thành tựu về mặt xã hội của Liên Xô trong khoảng 20 năm xây dựng cơ sở vật chất – kĩ thuật của chủ nghĩa xã hội (1950 – nửa đầu những năm 70) là
A. tỉ lệ công nhân chiếm hơn 50 % người lao động trong cả nước.
B. trở thành quốc gia có nền giáo dục tiên tiến nhất thế giới.
C. trình độ học vấn của người dân cao nhất thế giới.
D. tỉ lệ nông dân chiếm 90 % dân số trong cả nước.

Tổng kết: Các bạn vừa tìm hiểu một số câu hỏi trắc nghiệm liên quan đến bài 2: Liên Xô và các nước Đông Âu (1945-1991). Hi vọng qua bài này các bạn sẽ ghi nhớ nội dung bài học nhanh nhất đem đến kết quả cao trong học tập
 
Sửa lần cuối:
CHAT
  1. No shouts have been posted yet.

Chủ đề mới

Dành cho học sinh

VnKienthuc lúc này

Định hướng

Diễn đàn VnKienthuc.com là nơi thảo luận và chia sẻ về mọi kiến thức hữu ích trong học tập và cuộc sống, khởi nghiệp, kinh doanh,...
Top