Câu hỏi trắc nghiệm bài 2: Axit, bazơ và muối

Kina Ngaan

Active member
Bài 2 hóa 11 cung cấp lượng kiến thức về axit, bazơ và muối. Dạng lý thuyết và bài tập liên quan cần lưu ý trong các đề thi. Một số dạng lý thuyết khó như lý thuyết đếm, chọn... cần rèn luyện nhiều. Để củng cố thêm kiến thức bài học, dưới đây là các câu trắc nghiệm rèn luyện.

20220721_142856.jpg

(Nguồn ảnh: Internet)
Câu 1. Có 5 dung dịch đựng riêng biệt trong năm ống nghiệm: CuCl2, Ni(NO3)2, CrCl2, Al(NO3)3, NaHCO3, Zn(HSO4)2. Cho dung dịch Ba(OH)2 đến dư vào năm dung dịch trên. Sau khi phản ứng kết thúc, số ống nghiệm có kết tủa là
A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

Câu 2. Trong dung dịch H3PO4 (bỏ qua sự phân li của nước) chứa tất cả bao nhiêu loại ion ?
A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

Câu 3. Cho dãy các chất: Cr(OH)3, Al2(SO4)3, Al, CrO, Mg(OH)2, Zn(OH)2, MgO, CrO3. Số chất trong dãy có tính chất lưỡng tính là:
A. 5 B. 2 C. 3 D. 4

Câu 4. Có năm dung dịch đựng riêng biệt trong năm ống nghiệm: (NH4)2SO4, FeCl2, Cr(NO3)3, K2CO3, Al(NO3)3. Cho dung dịch Ba(OH)2 đến dư vào năm dung dịch trên. Sau khi phản ứng kết thúc, số ống nghiệm có kết tủa là:
A. 4 B. 2 C. 5 D. 3

Câu 5. Cho dãy các chất: NaOH, Sn(OH)2, Pb(OH)2, Al(OH)3, Cr(OH)3. Số chất trong dãy có tính chất lưỡng tính là
A. 3 B. 1 C. 2 D. 4

Câu 6. Cho dãy các axit: H2S, H2SO3, H2CO3, H3PO4, CH3COOH. Số axit nhiều nấc trong dãy trên là
A. 3 B. 4 C. 5 D. 6

Câu 7. Cho dãy các chất: NaOH, Sn(OH)2, Pb(OH)2, Al(OH)3, Cr(OH)3. Số chất trong dãy có tính chất lưỡng tính là
A. 3 B. 1 C. 2 D. 4

Câu 8. Cho dãy các chất: Cr(OH)3, Al2(SO4)3, Mg(OH)2, Zn(OH)2, MgO, CrO3. Số chất trong dãy có tính chất lưỡng tính là
A. 5 B. 2 C. 3 D. 4

Câu 9. Cho dãy các chất: Al, Al(OH)3, Zn(OH)2, NaHCO3, Na2SO4. Số chất trong dãy vừa phản ứng được với dung dịch HCl, vừa phản ứng được với dung dịch NaOH là
A. 2 B. 5 C. 3 D. 4

Câu 10. Trong các muối: KCl, NH4NO3, CH3COOK, Al2(SO4)3, Na2HPO4, BaCO3, NaHSO3. Số muối trung hoà là
A. 6 B. 5 C. 7 D. 4

Câu 11. Cho Ba (dư) lần lượt vào các dung dịch sau: NaHCO3, CuSO4, (NH4)2SO4, Al2(SO4)3, MgCl2. Tổng số các chất kết tủa khác nhau thu được là
A. 7 B. 6 C. 5 D. 4

Câu 12. Cho các cặp dung dịch sau:
1) BaCl2 và Na2CO3 2) Ba(OH)2 và H2SO4 3) NaOH và AlCl3
4) AlCl3 và Na2CO3 5) BaCl2 và NaHSO4 6) Pb(NO3)2 và Na2S
7) Fe(NO3)2 và HCl 8) BaCl2 và NaHCO3 9) FeCl2 và H2S.
Số cặp chất xảy ra phản ứng là
A. 7 B. 8 C. 9 D. 6

Câu 13. Dãy các chất nào sau đây đều là hiđroxit lưỡng tính ?
A. Zn(OH)2, Cu(OH)2.
B. Al(OH)3, Cr(OH)2.
C. Sn(OH)2, Pb(OH)2.
D. Cả A, B, C.

Câu 14. Dung dịch X chứa 0,1 mol Cu2+; 0,3 mol Cl–; 1,2 mol Na+ và x mol SO2−4SO42−. Khối lượng muối có trong dung dịch X là
A. 140,65 gam.
B. 150,25 gam.
C. 139,35 gam.
D. 97,45 gam.

Câu 15. Khi cô cạn dung dịch chứa hỗn hợp gồm 0,2 mol Na+; 0,1 mol Mg2+; x mol và y mol thu được 23,7 gam muối. Giá trị của x và y lần lượt là
A. 0,1 và 0,15.
B. 0,05 và 0,175.
C. 0,3 và 0,05.
D. 0,2 và 0,1.

Câu 16. Có các dung dịch: KNO3, Cu(NO3)2, FeCl3, AlCl3, NH4Cl. Chỉ dùng hóa chất nào sau đây có thể nhận biết được các dung dịch trên? A. NaOH dư.
B. AgNO3.
C. Na2SO4.
D. HCl.

Câu 17. Hiđroxit nào sau đây không phải là hiđroxit lưỡng tính?
A. Pb(OH)2
B. Al(OH)3
C. Ca(OH)2
D. Zn(OH)2

Câu 18. Hòa tan ba muối X, Y, Z vào nước thu được dung dịch chứa: 0,40 mol K+; 0,20 mol Al3+: 0,2 mol SO42- và a mol Cl-. Ba muối X, Y, Z là
A. KCl, K2SO4, AlCl3.
B. KCl, K2SO4, Al2(SO4)3.
C. KCl, AlCl3, Al2(SO4)3.
D. K2SO4, AlCl3, Al2(SO4)3.

Câu 19. Theo định nghĩa về axit - bazơ của Bron - stêt có bao nhiêu ion trong số các ion sau đây là bazơ: Na+, Cl-, CO32-, HCO3-, CH3COO-, NH4+, S2- ?
A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 4.

Câu 20. Dãy chất và ion nào sau đây có tính chất trung tính ?
A. Cl-, Na+, NH4+.
B. Cl-, Na+, Ca(NO3)2.
C. NH4+, Cl-, H2O.
D. ZnO, Al2O3, Ca(NO3)2.

Sưu tầm
 
CHAT
  1. Bút Nghiên @ Bút Nghiên: Một trận thắng vẫn ở trong tầm tay thầy Park
  2. Hà Nội Honey @ Hà Nội Honey: Tiếc quá. H2 mất mình
  3. Hide Nguyễn @ Hide Nguyễn: Chung kết AFF Cup 2022: Việt Nam - Thái Lan
  4. Hide Nguyễn @ Hide Nguyễn: Hi, chào @nanchy
  5. N @ nanchy: .

Trang cá nhân

Chúc Diễn đàn Tất Niên vui vẻ, an lành :)
Việt Nam chiến thắng.
19h30 chung kết AFF 2022 Việt Nam - Thái Lan
Chúc mừng năm mới 2023~ Mong một năm mưa thuận gió hòa, kinh doanh, việc làm khấm khá lên.
Chúc cả nhà sức khỏe, thành công và nhiều may mắn!
Ghé site mình tham quan nhé: www.bichkhoa.com
Đón chào năm mới 2023! Mong thuận buồm xuôi gió, vạn sự hanh thông.
Chúc mừng năm mới 2023!

VnKienthuc lúc này

Không có thành viên trực tuyến.

Định hướng

Diễn đàn VnKienthuc.com là nơi thảo luận và chia sẻ về mọi kiến thức hữu ích trong học tập và cuộc sống, khởi nghiệp, kinh doanh,...
Top