Câu hỏi trắc nghiệm bài 1: Sự điện li

Kina Ngaan

Active member
Bài 1 của chương trình hóa học 11 đề cập tới sự điện li. Sự điện li của các chất như axit, bazơ và muối,... Cách viết phương trình điện li và phân loại các dạng điện li. Để củng cố thêm kiến thức về phần này, dưới đây là những câu trắc nghiệm mời bạn đọc tham khảo.

20220719_221231.jpg


Câu 1: Dung dịch chất điện li dẫn điện được là do trong dung dịch có chứa:
A. Các electron chuyển động tự do. B. Các cation và anion chuyển động tự do.
C. Các ion H+ và OH- chuyển động tự do. D. Các ion được gắn cố định tại các nút mạng.

Câu 2: Khi pha loãng dung dịch CH3COOH 1M thành dung dịch CH3COOH 0,5M thì
A. độ điện li tăng. B. độ điện li giảm. C. độ điện li không đổi . D. Không xác định được.

Câu 3: Chọn câu đúng:
A. Chỉ có hợp chất ion mới bị điện li khi hoà tan trong nước.
B. Độ điện li chỉ phụ thuộc vào bản chất chất điện li.
C. Độ điện li của chất điện li yếu có thể bằng 1.
D. Với chất điện li yếu, độ điện li bị giảm khi nồng độ tăng.

Câu 4: Khi pha loãng dd axit axetic, không thay đổi nhiệt độ, thấy độ điện li của nó tăng. Ý kiến nào sau đây là đúng:
A. Hằng số phân li của axit (Ka) giảm. B. Ka tăng.
C. Ka không đổi. D. Không xác định được.

Câu 5: Nồng độ mol của ion H+ trong dung dịch CH3COOH 0,1M là 0,0013M. Độ điện li của axit CH3COOH là
A. 1,35%. B. 1,3%. C. 0,135%. D. 0,65%.

Câu 6: Chọn dãy các chất điện ly mạnh trong số các chất sau :
a. NaCl. b. Ba(OH)2. c. HNO3.
d. HClO. e. Cu(OH)2. f. MgSO4.
A. a, b, c, f. B. a, d, e, f. C. b, c, d, e. D. a, b, c, e.

Câu 7: Hòa tan 14,2 gam Na2SO4 trong nước thu được dd A chứa số mol ion SO42- là:
A. 0,1 mol. B. 0,2 mol. C. 0,3 mol. D. 0,05 mol.

Câu 8. Dung dịch chất nào sau đây không dẫn điện được ?
A. Ba(OH)2 trong nước. B. HCl trong C6H6 (benzen).
C. CH3COONa trong nước. D. KHSO4 trong nước.

Câu 9. Chất nào sau đây phân li ra ion khi hoà tan trong nước ?
A. C2H5OH. B. C3H6. C. C12H22O11 (saccarozơ). D. CH3COOH.

Câu 10. Chất nào sau đây không phân li ra ion khi hoà tan trong nước ?
A. BaCl2. B. HClO4. C. C6H12O6 (glucozơ). D. Ca(OH)2.

Câu 11. Chất nào sau đây dẫn điện được ?
A. NaBr trong nước. B. NaBr rắn khan. C. Br2 lỏng. D. Hơi Br2.

Câu 12. Trong số các chất sau, những chất nào là chất điện li ?
H2S, SO2, Cl2, H2SO3, CH4, NaHCO3, Ca(OH)2, HF, C6H6, NaClO.
A. 6 B. 7 C. 8 D. 9

Câu 13. Cho dãy các chất sau: HNO3, SO3, NaOH, C2H5OH, K2SO4, C5H8, CH3COOH. Số chất điện li là
A. 5. B. 4. C. 7. D. 6.

Câu 14. Viết công thức của chất mà khi điện li tạo ra các ion:
a) K+ và CrO42-
b) Fe3+ và NO3-
c) Mg2+ và MnO4-
d) Al3+ và SO42-

Câu 15. Cho các chất sau: HCl, HNO2, NaOH, Ba(OH)2, CH3COOH, K2SO4, Na3PO4, HF, Al2(SO4)3, H2SO3, H3PO4. Số chất điện li yếu là
A. 2. B. 3. C. 4. D. 5.

Câu 16. Viết phương trình điện li của các chất điện li yếu sau:
a) HF; b) HCN; c) HClO; d) HNO2;
e) H2S; g) H2SO3; h) H3PO4; i) CH3COOH

Câu 17. Cân bằng sau tồn tại trong dung dịch: CH3COOH -> H+ + CH3COO-. Cân bằng sẽ biến đổi như thế nào trong các trường hợp sau:
a) Khi nhỏ vào vài giọt dung dịch HCl.
b) Khi nhỏ vào vài giọt dung dịch NaOH.
c) Nhỏ vào dung dịch vài giọt dung dịch CH3COONa.
d) Khi pha loãng dung dịch.

Sưu tầm
 
CHAT
  1. Bút Nghiên @ Bút Nghiên: Một trận thắng vẫn ở trong tầm tay thầy Park
  2. Hà Nội Honey @ Hà Nội Honey: Tiếc quá. H2 mất mình
  3. Hide Nguyễn @ Hide Nguyễn: Chung kết AFF Cup 2022: Việt Nam - Thái Lan
  4. Hide Nguyễn @ Hide Nguyễn: Hi, chào @nanchy
  5. N @ nanchy: .

Trang cá nhân

Chúc Diễn đàn Tất Niên vui vẻ, an lành :)
Việt Nam chiến thắng.
19h30 chung kết AFF 2022 Việt Nam - Thái Lan
Chúc mừng năm mới 2023~ Mong một năm mưa thuận gió hòa, kinh doanh, việc làm khấm khá lên.
Chúc cả nhà sức khỏe, thành công và nhiều may mắn!
Ghé site mình tham quan nhé: www.bichkhoa.com
Đón chào năm mới 2023! Mong thuận buồm xuôi gió, vạn sự hanh thông.
Chúc mừng năm mới 2023!

VnKienthuc lúc này

Không có thành viên trực tuyến.

Định hướng

Diễn đàn VnKienthuc.com là nơi thảo luận và chia sẻ về mọi kiến thức hữu ích trong học tập và cuộc sống, khởi nghiệp, kinh doanh,...
Top