cần giúp đỡ

shark1

New member
Xu
0
Chia 44 gam hỗn hợp gồm Fe và kim loại M có hóa trị duy nhất thành 2 phần bằng nhau:
- Phần 1: Tan vừa đủ trong 2 lít dung dịch HCl thấy thoát ra 14,56 lít H2 (đktc).
- Phần 2: Tan hoàn toàn trong dung dịch HNO3 loãng nóng thấy thoát ra 11,2 lít khí NO duy nhất (đktc)
1. Tính nồng độ mol của dung dịch HCl là:
2. Tính khối lượng hỗn hợp muối clorua khan thu được khi cô cạn dung dịch sau phản ứng ở phần 1.
3. Tính % khối lượng của Fe trong hỗn hợp ban đầu
4. Xác định kim loại M.

Một hỗn hợp gồm 3 kim loại Al, Fe, Mg có khối lượng 26,1 gam được chia làm 3 phần đều nhau.
- Phần 1, cho tan hết trong dung dịch HCl thấy thoát ra 13,44 lít khí.
- Phần 2, cho tác dụng với dung dịch NaOH dư thu được 3,36 lít khí.
- Phần 3, cho tác dụng với dung dịch CuSO4 dư, lọc lấy toàn bộ chất rắn thu được sau phản ứng đem hoà tan trong dung dịch HNO3 nóng dư thì thu được V lít khí NO2. Các khí đều được đo ở điều kiện tiêu chuẩn.
Tính thể tích khí NO2 thu được.
 

Vân Giang

New member
Xu
0
Chia 44 gam hỗn hợp gồm Fe và kim loại M có hóa trị duy nhất thành 2 phần bằng nhau:
- Phần 1: Tan vừa đủ trong 2 lít dung dịch HCl thấy thoát ra 14,56 lít H2 (đktc).
- Phần 2: Tan hoàn toàn trong dung dịch HNO3 loãng nóng thấy thoát ra 11,2 lít khí NO duy nhất (đktc)
1. Tính nồng độ mol của dung dịch HCl là:
2. Tính khối lượng hỗn hợp muối clorua khan thu được khi cô cạn dung dịch sau phản ứng ở phần 1.
3. Tính % khối lượng của Fe trong hỗn hợp ban đầu
4. Xác định kim loại M.

Gọi hóa trị M là a. Gọi số mol Fe và M trong 2 phần 1 và 2 lần lượt là x và y.
- Phần 1: nH2 = 0.65 mol
Fe -> Fe2+ + 2e
x----------------2x
M -> Ma+ + ae
y--------------ay
2H+ + 2e -> H2
--------1.3-----0.65
Có: 2x + ay = 1.3 (1)
- Phần 2: nNO = 0.5
Fe -> Fe3+ + 3e
x----------------3x
M -> Ma+ + ae
y---------------ay
N+5 + 3e -> N+2
--------1.5------0.5
Có: 3x + ay = 1.5 (2)

- Nồng độ mol HCl: 2HCl --> H2 => nHCl = nCl- = 2nH2 = 1.3 => CMHCl = 1.3/2 = 0.65M
- Khối lượng muối Clorua: mmuối = mFe + mM + mCl- = 22 + 1.3x35.5 = 68.15g
- Xác định %mFe: Lấy (2) trừ (1) được x = 0.2 => %mFe = 0.2x56x100%/22 = 50.91%
- Thay x = 0.2 vào (1) được: ay = 0.9 => y = 0.9/a
Mà mM = 22 - mFe = 22 - 0.2x56 = 10.8g => M.y = 10.8 => M = 10.8/y = 12a
Xét a từ 1 đến 3 ta được M lần lượt là 12, 24, 36.
Chọn a = 2 thì M = 24 (Mg) thỏa điều kiện.
Vậy M là Mg.
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:

shark1

New member
Xu
0
Gọi hóa trị M là a. Gọi số mol Fe và M trong 2 phần 1 và 2 lần lượt là x và y.
- Phần 1: nH2 = 0.65 mol
Fe -> Fe2+ + 2e
x----------------2x
M -> Ma+ + ae
y--------------ay
2H+ + 2e -> H2
--------1.3-----0.65
Có: 2x + ay = 1.3 (1)
- Phần 2: nNO = 0.5
Fe -> Fe3+ + 3e
x----------------3x
M -> Ma+ + ae
y---------------ay
N+5 + 3e -> N+2
--------1.5------0.5
Có: 3x + ay = 1.5 (2)

- Nồng độ mol HCl: 2HCl --> H2 => nHCl = nCl- = 2nH2 = 1.3 => CMHCl = 1.3/2 = 0.65M
- Khối lượng muối Clorua: mmuối = mFe + mM + mCl- = 22 + 1.3x35.5 = 68.15g
- Xác định %mFe: Lấy (2) trừ (1) được x = 0.2 => %mFe = 0.2x56x100%/22 = 50.91%
- Thay x = 0.2 vào (1) được: ay = 0.9 => a = 0.9/y
Mà mM = 22 - mFe = 22 - 0.2x56 = 10.8g => M.a = 10.8 => M = 10.8/a = 12y
Xét y từ 1 đến 3 ta được M lần lượt là 12, 24, 36.
Chọn y = 2 thì M = 24 (Mg) thỏa điều kiện.
Vậy M là Mg.

thank bạn nhiều còn 1 bài nửa ai biết thì giúp mình với . Mình nhớ ngày xưa 4frum có mod hóa mà giờ đâu rùi
 
CHAT
  1. Hide Nguyễn @ Hide Nguyễn: Shoutbox has been pruned!

Bình luận mới

Trang cá nhân

Chúc Diễn đàn Tất Niên vui vẻ, an lành :)
Việt Nam chiến thắng.
19h30 chung kết AFF 2022 Việt Nam - Thái Lan
Chúc mừng năm mới 2023~ Mong một năm mưa thuận gió hòa, kinh doanh, việc làm khấm khá lên.
Chúc cả nhà sức khỏe, thành công và nhiều may mắn!
Ghé site mình tham quan nhé: www.bichkhoa.com
Đón chào năm mới 2023! Mong thuận buồm xuôi gió, vạn sự hanh thông.
Chúc mừng năm mới 2023!

VnKienthuc lúc này

Không có thành viên trực tuyến.

Định hướng

Diễn đàn VnKienthuc.com là nơi thảo luận và chia sẻ về mọi kiến thức hữu ích trong học tập và cuộc sống, khởi nghiệp, kinh doanh,...
Top