• Chào mừng bạn truy cập diễn đàn [Vn Kiến Thức] - Định hướng VnKienthuc.com
    -
    Sử dụng MIỄN PHÍ CHAT GPT
    -
    VnKienthuc tạm khóa đăng ký tài khoản tự động để hạn chế SEO bẩn, SPAM, quảng cáo. Chưa đăng ký, KHÁCH vẫn có thể đọc và bình luận.

Cảm nhận về những bài ca dao có cách mở đầu bằng cụm từ "Thân em"

VPP Sơn Ca

Well-known member
Xu
26
Cảm nhận về những bài ca dao có cách mở đầu bằng cụm từ "Thân em"

- Thân em như hạt mưa sa
Hạt vào đài các, hạt ra luống cày
- Thân em như hạt mưa rào
Hạt rơi xuống giếng hạt vào vườn hoa
- Thân em như trái bần trôi
Gió dập sóng dồi biết tấp vào đâu
- Thân em như hạt cau khô
Kẻ thanh tham mỏng, người thô tham dày
- Thân em như giếng giữa đàng
Người khôn rửa mặt, người phàm rửa chân[f=800]
https://server1.vnkienthuc.com/files/3/FILEPDF/cam_nhan_than_em.pdf[/f]
 
CHAT
  1. Hide Nguyễn @ Hide Nguyễn: Shoutbox has been pruned!

Bình luận mới

Dành cho học sinh

VnKienthuc lúc này

Không có thành viên trực tuyến.

Định hướng

Diễn đàn VnKienthuc.com là nơi thảo luận và chia sẻ về mọi kiến thức hữu ích trong học tập và cuộc sống, khởi nghiệp, kinh doanh,...
Top