• Chào mừng bạn truy cập diễn đàn [Vn Kiến Thức] - Định hướng VnKienthuc.com
    -
    Sử dụng MIỄN PHÍ CHAT GPT
    -
    VnKienthuc tạm khóa đăng ký tài khoản tự động để hạn chế SEO bẩn, SPAM, quảng cáo. Chưa đăng ký, KHÁCH vẫn có thể đọc và bình luận.

Cách Làm Hủ Tiếu Nam Vang-Dinh Duong Từ Trứng

quocthai122

New member
Xu
0
[FONT=&amp]Cách Làm H[/FONT][FONT=&amp]ủ[/FONT][FONT=&amp] Ti[/FONT][FONT=&amp]ế[/FONT][FONT=&amp]u Nam Vang[/FONT]

[FONT=&amp]Nguyên li[/FONT][FONT=&amp]ệ[/FONT][FONT=&amp]u:[/FONT]
- 1,5 kg x[FONT=&amp]ươ[/FONT]ng gà ho[FONT=&amp]ặ[/FONT]c heo, bò đ[FONT=&amp]ể[/FONT] n[FONT=&amp]ấ[/FONT]u n[FONT=&amp]ướ[/FONT]c lèo

- 1kg h[FONT=&amp]ủ[/FONT] ti[FONT=&amp]ế[/FONT]u dai (b[FONT=&amp]ộ[/FONT]t l[FONT=&amp]ọ[/FONT]c) t[FONT=&amp]ươ[/FONT]i ho[FONT=&amp]ặ[/FONT]c khô
- 450g tôm b[FONT=&amp]ạ[/FONT]c
- 500kg th[FONT=&amp]ị[/FONT]t heo n[FONT=&amp]ạ[/FONT]c l[FONT=&amp]ư[/FONT]ng
- 250g gan heo (tuỳ ý).
- 1/2 chén tôm khô
- 1 con khô m[FONT=&amp]ự[/FONT]c
- d[FONT=&amp]ầ[/FONT]u ăn, n[FONT=&amp]ướ[/FONT]c m[FONT=&amp]ắ[/FONT]m
- T[FONT=&amp]ỏ[/FONT]i vài tép
- B[FONT=&amp]ộ[/FONT]t xá xíu có bán [FONT=&amp]ở[/FONT] ti[FONT=&amp]ệ[/FONT]m VN, á Đông.
- Chanh, [FONT=&amp]ớ[/FONT]t, hành lá, ngò, c[FONT=&amp]ầ[/FONT]n ta (tuỳ ý)
- Mu[FONT=&amp]ố[/FONT]i, tiêu, đ[FONT=&amp]ườ[/FONT]ng, b[FONT=&amp]ộ[/FONT]t ng[FONT=&amp]ọ[/FONT]t (tuỳ ý)
- 2 c[FONT=&amp]ủ[/FONT] hành tây
- 10 c[FONT=&amp]ủ[/FONT] hành đ[FONT=&amp]ỏ[/FONT] (tím) nh[FONT=&amp]ỏ[/FONT] - Giá, h[FONT=&amp]ẹ[/FONT]
[FONT=&amp]Th[/FONT][FONT=&amp]ự[/FONT][FONT=&amp]c hi[/FONT][FONT=&amp]ệ[/FONT][FONT=&amp]n:[/FONT]

N[FONT=&amp]ấ[/FONT]u n[FONT=&amp]ướ[/FONT]c lèo:

-X[FONT=&amp]ươ[/FONT]ng r[FONT=&amp]ử[/FONT]a n[FONT=&amp]ướ[/FONT]c mu[FONT=&amp]ố[/FONT]i cho s[FONT=&amp]ạ[/FONT]ch. B[FONT=&amp]ắ[/FONT]c lên b[FONT=&amp]ế[/FONT]p lu[FONT=&amp]ộ[/FONT]c cho sôi bùng lên, v[FONT=&amp]ớ[/FONT]t b[FONT=&amp]ọ[/FONT]t th[FONT=&amp]ườ[/FONT]ng xuyên cho n[FONT=&amp]ướ[/FONT]c trong.
- Tôm khô r[FONT=&amp]ử[/FONT]a s[FONT=&amp]ạ[/FONT]ch.
- M[FONT=&amp]ự[/FONT]c n[FONT=&amp]ướ[/FONT]ng, xé nh[FONT=&amp]ỏ[/FONT].
- 1 c[FONT=&amp]ủ[/FONT] hành tây ch[FONT=&amp]ẻ[/FONT] đôi. T[FONT=&amp]ấ[/FONT]t c[FONT=&amp]ả[/FONT] b[FONT=&amp]ỏ[/FONT] vào n[FONT=&amp]ồ[/FONT]i n[FONT=&amp]ướ[/FONT]c lèo. Nêm m[FONT=&amp]ắ[/FONT]m, mu[FONT=&amp]ố[/FONT]i, đ[FONT=&amp]ườ[/FONT]ng, b[FONT=&amp]ọ[/FONT]t ng[FONT=&amp]ọ[/FONT]t cho v[FONT=&amp]ừ[/FONT]a mi[FONT=&amp]ệ[/FONT]ng. 1 c[FONT=&amp]ủ[/FONT] còn l[FONT=&amp]ạ[/FONT]i, x[FONT=&amp]ắ[/FONT]t m[FONT=&amp]ỏ[/FONT]ng b[FONT=&amp]ỏ[/FONT] lên m[FONT=&amp]ặ[/FONT]t v[FONT=&amp]ớ[/FONT]i hành ngò. Gi[FONT=&amp]ữ[/FONT] n[FONT=&amp]ồ[/FONT]i n[FONT=&amp]ướ[/FONT]c lèo sôi âm [FONT=&amp]ỉ[/FONT] cho đ[FONT=&amp]ế[/FONT]n lúc ăn.
Nhân th[FONT=&amp]ị[/FONT]t:
-1/2 th[FONT=&amp]ị[/FONT]t đem xay. [FONT=&amp]Ướ[/FONT]p hành, t[FONT=&amp]ỏ[/FONT]i, tiêu, mu[FONT=&amp]ố[/FONT]i. R[FONT=&amp]ồ[/FONT]i đem xào v[FONT=&amp]ớ[/FONT]i d[FONT=&amp]ầ[/FONT]u ăn. B[FONT=&amp]ỏ[/FONT] vào n[FONT=&amp]ồ[/FONT]i n[FONT=&amp]ướ[/FONT]c lèo ho[FONT=&amp]ặ[/FONT]c b[FONT=&amp]ỏ[/FONT] lên tô khi d[FONT=&amp]ọ[/FONT]n ăn, tuỳ ý thích.
- 1/2 th[FONT=&amp]ị[/FONT]t [FONT=&amp]ướ[/FONT]p v[FONT=&amp]ớ[/FONT]i b[FONT=&amp]ộ[/FONT]t xá xíu, vài gi[FONT=&amp]ờ[/FONT] cho th[FONT=&amp]ấ[/FONT]m. R[FONT=&amp]ồ[/FONT]i b[FONT=&amp]ỏ[/FONT] vào ch[FONT=&amp]ả[/FONT]o v[FONT=&amp]ớ[/FONT]i d[FONT=&amp]ầ[/FONT]u ăn lên b[FONT=&amp]ế[/FONT]p, xíu cho th[FONT=&amp]ị[/FONT]t chín ráo. Đ[FONT=&amp]ể[/FONT] ngu[FONT=&amp]ộ[/FONT]i, x[FONT=&amp]ắ[/FONT]t lát m[FONT=&amp]ỏ[/FONT]ng v[FONT=&amp]ừ[/FONT]a mi[FONT=&amp]ế[/FONT]ng ăn.
- N[FONT=&amp]ế[/FONT]u thích gan, thì lu[FONT=&amp]ộ[/FONT]c v[FONT=&amp]ớ[/FONT]i tí mu[FONT=&amp]ố[/FONT]i cho chín. V[FONT=&amp]ớ[/FONT]t ra, r[FONT=&amp]ồ[/FONT]i x[FONT=&amp]ắ[/FONT]t m[FONT=&amp]ỏ[/FONT]ng. Đ[FONT=&amp]ậ[/FONT]y l[FONT=&amp]ạ[/FONT]i, không thì gan khô đi.
- Tôm có th[FONT=&amp]ể[/FONT] tr[FONT=&amp]ụ[/FONT]ng trong n[FONT=&amp]ồ[/FONT]i n[FONT=&amp]ướ[/FONT]c lèo, v[FONT=&amp]ớ[/FONT]t ra l[FONT=&amp]ộ[/FONT]t v[FONT=&amp]ỏ[/FONT], ch[FONT=&amp]ừ[/FONT]a đuôi l[FONT=&amp]ạ[/FONT]i. Nh[FONT=&amp]ớ[/FONT] l[FONT=&amp]ấ[/FONT]y đ[FONT=&amp]ườ[/FONT]ng ru[FONT=&amp]ộ[/FONT]t tôm trên l[FONT=&amp]ư[/FONT]ng ra cho s[FONT=&amp]ạ[/FONT]ch s[FONT=&amp]ẽ[/FONT]. Đ[FONT=&amp]ể[/FONT] chung tôm, th[FONT=&amp]ị[/FONT]t xá xíu, th[FONT=&amp]ị[/FONT]t xay, gan cùng m[FONT=&amp]ộ[/FONT]t đĩa.
- Hành ta l[FONT=&amp]ộ[/FONT]t v[FONT=&amp]ỏ[/FONT], bào m[FONT=&amp]ỏ[/FONT]ng, cùng t[FONT=&amp]ỏ[/FONT]i b[FONT=&amp]ằ[/FONT]m xào lên v[FONT=&amp]ớ[/FONT]i d[FONT=&amp]ầ[/FONT]u ăn cho th[FONT=&amp]ơ[/FONT]m, đ[FONT=&amp]ừ[/FONT]ng đ[FONT=&amp]ể[/FONT] cháy. Đ[FONT=&amp]ổ[/FONT] ra chén, khi ăn múc m[FONT=&amp]ộ[/FONT]t mu[FONT=&amp]ỗ[/FONT]ng hành phi t[FONT=&amp]ỏ[/FONT]i b[FONT=&amp]ỏ[/FONT] vào trên m[FONT=&amp]ặ[/FONT]t tô h[FONT=&amp]ủ[/FONT] ti[FONT=&amp]ế[/FONT]u.
H[FONT=&amp]ủ[/FONT] ti[FONT=&amp]ế[/FONT]u: Khô thì ngâm n[FONT=&amp]ướ[/FONT]c [FONT=&amp]ấ[/FONT]m, r[FONT=&amp]ồ[/FONT]i khi ăn tr[FONT=&amp]ụ[/FONT]ng v[FONT=&amp]ớ[/FONT]i n[FONT=&amp]ướ[/FONT]c sôi . Còn h[FONT=&amp]ủ[/FONT] ti[FONT=&amp]ế[/FONT]u t[FONT=&amp]ươ[/FONT]i thì ch[FONT=&amp]ỉ[/FONT] c[FONT=&amp]ầ[/FONT]n tr[FONT=&amp]ụ[/FONT]ng v[FONT=&amp]ớ[/FONT]i n[FONT=&amp]ướ[/FONT]c sôi khi ăn.
Rau: Tuỳ theo s[FONT=&amp]ở[/FONT] thích, có ng[FONT=&amp]ườ[/FONT]i dùng c[FONT=&amp]ầ[/FONT]n ta, có ng[FONT=&amp]ườ[/FONT]i thích h[FONT=&amp]ẹ[/FONT]. Dù h[FONT=&amp]ẹ[/FONT] hay c[FONT=&amp]ầ[/FONT]n đ[FONT=&amp]ề[/FONT]u c[FONT=&amp]ắ[/FONT]t khúc cho d[FONT=&amp]ễ[/FONT] ăn. Chanh [FONT=&amp]ớ[/FONT]t, c[FONT=&amp]ắ[/FONT]t mi[FONT=&amp]ế[/FONT]ng. Giá tr[FONT=&amp]ụ[/FONT]ng ho[FONT=&amp]ặ[/FONT]c s[FONT=&amp]ố[/FONT]ng tuỳ ý thích.Tr[FONT=&amp]ứ[/FONT]ng là lo[FONT=&amp]ạ[/FONT]i th[FONT=&amp]ứ[/FONT]c ăn có giá tr[FONT=&amp]ị[/FONT] [FONT=&amp]dinh duong[/FONT] đ[FONT=&amp]ặ[/FONT]c bi[FONT=&amp]ệ[/FONT]t cao. trong tr[FONT=&amp]ứ[/FONT]ng có đ[FONT=&amp]ủ[/FONT] ch[FONT=&amp]ấ[/FONT]t đ[FONT=&amp]ạ[/FONT]m, ch[FONT=&amp]ấ[/FONT]t béo, vitamin, ch[FONT=&amp]ấ[/FONT]t khoáng, các men và hoocmôn.
T[FONT=&amp]ỉ[/FONT] l[FONT=&amp]ệ[/FONT] các ch[FONT=&amp]ấ[/FONT]t [FONT=&amp]dinh duong[/FONT] trong tr[FONT=&amp]ứ[/FONT]ng t[FONT=&amp]ươ[/FONT]ng quan v[FONT=&amp]ớ[/FONT]i nhau r[FONT=&amp]ấ[/FONT]t thích h[FONT=&amp]ợ[/FONT]p, cân đ[FONT=&amp]ố[/FONT]i. Thành ph[FONT=&amp]ầ[/FONT]n c[FONT=&amp]ủ[/FONT]a tr[FONT=&amp]ứ[/FONT]ng có lòng đ[FONT=&amp]ỏ[/FONT] và lòng tr[FONT=&amp]ắ[/FONT]ng. Lòng đ[FONT=&amp]ỏ[/FONT] là thành ph[FONT=&amp]ầ[/FONT]n quan tr[FONT=&amp]ọ[/FONT]ng nh[FONT=&amp]ấ[/FONT]t c[FONT=&amp]ủ[/FONT]a tr[FONT=&amp]ứ[/FONT]ng trong đó t[FONT=&amp]ậ[/FONT]p trung ph[FONT=&amp]ầ[/FONT]n ch[FONT=&amp]ủ[/FONT] y[FONT=&amp]ế[/FONT]u c[FONT=&amp]ủ[/FONT]a các ch[FONT=&amp]ấ[/FONT]t dinh d[FONT=&amp]ưỡ[/FONT]ng. Lòng đ[FONT=&amp]ỏ[/FONT] tr[FONT=&amp]ứ[/FONT]ng gà có 13,6% đ[FONT=&amp]ạ[/FONT]m, 29,8% béo và 1,6% ch[FONT=&amp]ấ[/FONT]t khoáng.

Ch[FONT=&amp]ấ[/FONT]t đ[FONT=&amp]ạ[/FONT]m trong lòng đ[FONT=&amp]ỏ[/FONT] tr[FONT=&amp]ứ[/FONT]ng có thành ph[FONT=&amp]ầ[/FONT]n các acid amin t[FONT=&amp]ố[/FONT]t nh[FONT=&amp]ấ[/FONT]t, hoàn thi[FONT=&amp]ệ[/FONT]n nh[FONT=&amp]ấ[/FONT]t. Lòng tr[FONT=&amp]ắ[/FONT]ng chi[FONT=&amp]ế[/FONT]m ph[FONT=&amp]ầ[/FONT]n l[FONT=&amp]ớ[/FONT]n là n[FONT=&amp]ướ[/FONT]c, có 10,3% ch[FONT=&amp]ấ[/FONT]t đ[FONT=&amp]ạ[/FONT]m, béo và ch[FONT=&amp]ấ[/FONT]t khoáng r[FONT=&amp]ấ[/FONT]t th[FONT=&amp]ấ[/FONT]p. Ch[FONT=&amp]ấ[/FONT]t đ[FONT=&amp]ạ[/FONT]m c[FONT=&amp]ủ[/FONT]a lòng đ[FONT=&amp]ỏ[/FONT] tr[FONT=&amp]ứ[/FONT]ng ch[FONT=&amp]ủ[/FONT] y[FONT=&amp]ế[/FONT]u thu[FONT=&amp]ộ[/FONT]c lo[FONT=&amp]ạ[/FONT]i đ[FONT=&amp]ơ[/FONT]n gi[FONT=&amp]ả[/FONT]n và n[FONT=&amp]ằ[/FONT]m [FONT=&amp]ở[/FONT] tr[FONT=&amp]ạ[/FONT]ng thái hoà tan, ch[FONT=&amp]ấ[/FONT]t đ[FONT=&amp]ạ[/FONT]m c[FONT=&amp]ủ[/FONT]a lòng tr[FONT=&amp]ắ[/FONT]ng ch[FONT=&amp]ủ[/FONT] y[FONT=&amp]ế[/FONT]u là Albumin và cũng có thành ph[FONT=&amp]ầ[/FONT]n các axit amin t[FONT=&amp]ươ[/FONT]ng đ[FONT=&amp]ố[/FONT]i toàn di[FONT=&amp]ệ[/FONT]n. Ch[FONT=&amp]ấ[/FONT]t đ[FONT=&amp]ạ[/FONT]m c[FONT=&amp]ủ[/FONT]a tr[FONT=&amp]ứ[/FONT]ng là ngu[FONT=&amp]ồ[/FONT]n r[FONT=&amp]ấ[/FONT]t t[FONT=&amp]ố[/FONT]t các acid amin c[FONT=&amp]ầ[/FONT]n thi[FONT=&amp]ế[/FONT]t có nhi[FONT=&amp]ề[/FONT]u vai trò quan tr[FONT=&amp]ọ[/FONT]ng trong c[FONT=&amp]ơ[/FONT] th[FONT=&amp]ể[/FONT], đ[FONT=&amp]ặ[/FONT]c bi[FONT=&amp]ệ[/FONT]t c[FONT=&amp]ầ[/FONT]n thi[FONT=&amp]ế[/FONT]t cho s[FONT=&amp]ự[/FONT] phát tri[FONT=&amp]ể[/FONT]n c[FONT=&amp]ả[/FONT] v[FONT=&amp]ề[/FONT] cân n[FONT=&amp]ặ[/FONT]ng và chi[FONT=&amp]ề[/FONT]u cao c[FONT=&amp]ủ[/FONT]a tr[FONT=&amp]ẻ[/FONT].

Tr[FONT=&amp]ứ[/FONT]ng có ngu[FONT=&amp]ồ[/FONT]n ch[FONT=&amp]ấ[/FONT]t béo r[FONT=&amp]ấ[/FONT]t quý đó là Lecithin. Lecithin th[FONT=&amp]ườ[/FONT]ng có ít [FONT=&amp]ở[/FONT] các th[FONT=&amp]ự[/FONT]c ph[FONT=&amp]ẩ[/FONT]m khác, nó tham gia vào thành ph[FONT=&amp]ầ[/FONT]n các t[FONT=&amp]ế[/FONT] bào và d[FONT=&amp]ị[/FONT]ch th[FONT=&amp]ể[/FONT] c[FONT=&amp]ủ[/FONT]a t[FONT=&amp]ổ[/FONT] ch[FONT=&amp]ứ[/FONT]c đ[FONT=&amp]ặ[/FONT]c bi[FONT=&amp]ệ[/FONT]t là t[FONT=&amp]ổ[/FONT] ch[FONT=&amp]ứ[/FONT]c não. Nhi[FONT=&amp]ề[/FONT]u nghiên c[FONT=&amp]ứ[/FONT]u cho th[FONT=&amp]ấ[/FONT]y Lecithin có tác d[FONT=&amp]ụ[/FONT]ng đi[FONT=&amp]ề[/FONT]u hoà l[FONT=&amp]ượ[/FONT]ng cholesterol, ngăn ng[FONT=&amp]ừ[/FONT]a tích lu[FONT=&amp]ỹ[/FONT] cholesterol , thúc đ[FONT=&amp]ẩ[/FONT]y quá trình phân tách và bài xu[FONT=&amp]ấ[/FONT]t nó ra kh[FONT=&amp]ỏ[/FONT]i c[FONT=&amp]ơ[/FONT] th[FONT=&amp]ể[/FONT]. Tr[FONT=&amp]ứ[/FONT]ng cũng ch[FONT=&amp]ứ[/FONT]a l[FONT=&amp]ượ[/FONT]ng cholesterol đáng k[FONT=&amp]ể[/FONT] (600mg cholesterol/100g tr[FONT=&amp]ứ[/FONT]ng gà), nh[FONT=&amp]ư[/FONT]ng tr[FONT=&amp]ứ[/FONT]ng cũng có t[FONT=&amp]ươ[/FONT]ng quan thu[FONT=&amp]ậ[/FONT]n l[FONT=&amp]ợ[/FONT]i gi[FONT=&amp]ữ[/FONT]a Lecithin và Cholesterol do v[FONT=&amp]ậ[/FONT]y Lecithin s[FONT=&amp]ẽ[/FONT] phát huy vai trò đi[FONT=&amp]ề[/FONT]u hoà cholesterol ngăn ng[FONT=&amp]ừ[/FONT]a qúa trình x[FONT=&amp]ơ[/FONT] v[FONT=&amp]ữ[/FONT]a đ[FONT=&amp]ộ[/FONT]ng m[FONT=&amp]ạ[/FONT]ch và đào th[FONT=&amp]ả[/FONT]i cholesterol ra kh[FONT=&amp]ỏ[/FONT]i c[FONT=&amp]ơ[/FONT] th[FONT=&amp]ể[/FONT].

Tr[FONT=&amp]ứ[/FONT]ng cũng là ngu[FONT=&amp]ồ[/FONT]n vitamin và ch[FONT=&amp]ấ[/FONT]t khoáng t[FONT=&amp]ố[/FONT]t. Các ch[FONT=&amp]ấ[/FONT]t khoáng nh[FONT=&amp]ư[/FONT] s[FONT=&amp]ắ[/FONT]t, k[FONT=&amp]ẽ[/FONT]m, đ[FONT=&amp]ồ[/FONT]ng, mangan, i[FONT=&amp]ố[/FONT]t...t[FONT=&amp]ậ[/FONT]p trung h[FONT=&amp]ầ[/FONT]u h[FONT=&amp]ế[/FONT]t trong lòng đ[FONT=&amp]ỏ[/FONT]. Lòng đ[FONT=&amp]ỏ[/FONT] có c[FONT=&amp]ả[/FONT] các vitamin tan trong n[FONT=&amp]ướ[/FONT]c (B1, B6) và vitamin tan trong d[FONT=&amp]ầ[/FONT]u (vitamin A, D, K). Trong lòng tr[FONT=&amp]ắ[/FONT]ng tr[FONT=&amp]ứ[/FONT]ng ch[FONT=&amp]ỉ[/FONT] có m[FONT=&amp]ộ[/FONT]t ít vitamin tan trong n[FONT=&amp]ướ[/FONT]c (B2, B6). C[FONT=&amp]ả[/FONT] trong lòng đ[FONT=&amp]ỏ[/FONT], lòng tr[FONT=&amp]ắ[/FONT]ng có ch[FONT=&amp]ấ[/FONT]t Biotin. Biotin là vitamin B8, tham gia vào chu trình s[FONT=&amp]ả[/FONT]n xu[FONT=&amp]ấ[/FONT]t năng l[FONT=&amp]ượ[/FONT]ng đ[FONT=&amp]ể[/FONT] s[FONT=&amp]ả[/FONT]n xu[FONT=&amp]ấ[/FONT]t năng l[FONT=&amp]ượ[/FONT]ng c[FONT=&amp]ủ[/FONT]a c[FONT=&amp]ơ[/FONT] th[FONT=&amp]ể[/FONT]. Trong lòng tr[FONT=&amp]ắ[/FONT]ng tr[FONT=&amp]ứ[/FONT]ng t[FONT=&amp]ươ[/FONT]i ch[FONT=&amp]ấ[/FONT]t Biotin k[FONT=&amp]ế[/FONT]t h[FONT=&amp]ợ[/FONT]p v[FONT=&amp]ớ[/FONT]i m[FONT=&amp]ộ[/FONT]t protein là Avidin làm m[FONT=&amp]ấ[/FONT]t ho[FONT=&amp]ạ[/FONT]t tính c[FONT=&amp]ủ[/FONT]a Biotin, t[FONT=&amp]ạ[/FONT]o ph[FONT=&amp]ứ[/FONT]c h[FONT=&amp]ợ[/FONT]p Biotin-Avidin r[FONT=&amp]ấ[/FONT]t b[FONT=&amp]ề[/FONT]n v[FONT=&amp]ữ[/FONT]ng và không ch[FONT=&amp]ị[/FONT]u tác d[FONT=&amp]ụ[/FONT]ng c[FONT=&amp]ủ[/FONT]a men tiêu hoá. Khi n[FONT=&amp]ấ[/FONT]u chín Avidin s[FONT=&amp]ẽ[/FONT] đ[FONT=&amp]ượ[/FONT]c gi[FONT=&amp]ả[/FONT]i phóng kh[FONT=&amp]ỏ[/FONT]i ph[FONT=&amp]ứ[/FONT]c h[FONT=&amp]ợ[/FONT]p Biotin-Avidin. Khi ăn tr[FONT=&amp]ứ[/FONT]ng s[FONT=&amp]ố[/FONT]ng có bi[FONT=&amp]ể[/FONT]u hi[FONT=&amp]ệ[/FONT]n ng[FONT=&amp]ộ[/FONT] đ[FONT=&amp]ộ[/FONT]c chính là tình tr[FONT=&amp]ạ[/FONT]ng thi[FONT=&amp]ế[/FONT]u Biotin v[FONT=&amp]ớ[/FONT]i các d[FONT=&amp]ấ[/FONT]u hi[FONT=&amp]ệ[/FONT]u :chán ăn, nôn m[FONT=&amp]ử[/FONT]a, viêm l[FONT=&amp]ưỡ[/FONT]i, viêm k[FONT=&amp]ế[/FONT]t m[FONT=&amp]ạ[/FONT]c, viêm quanh móng...

Lòng đ[FONT=&amp]ỏ[/FONT] và lòng tr[FONT=&amp]ắ[/FONT]ng tr[FONT=&amp]ứ[/FONT]ng có đ[FONT=&amp]ộ[/FONT] đ[FONT=&amp]ồ[/FONT]ng hoá khác nhau. Lòng đ[FONT=&amp]ỏ[/FONT] do đ[FONT=&amp]ộ[/FONT] nhũ t[FONT=&amp]ươ[/FONT]ng và phân tán đ[FONT=&amp]ề[/FONT]u các thành ph[FONT=&amp]ầ[/FONT]n [FONT=&amp]dinh duong[/FONT] nên ăn s[FONT=&amp]ố[/FONT]ng ho[FONT=&amp]ặ[/FONT]c chín đ[FONT=&amp]ề[/FONT]u d[FONT=&amp]ễ[/FONT] đ[FONT=&amp]ồ[/FONT]ng hoá, h[FONT=&amp]ấ[/FONT]p thu. Các ph[FONT=&amp]ươ[/FONT]ng pháp n[FONT=&amp]ấ[/FONT]u n[FONT=&amp]ướ[/FONT]ng thông th[FONT=&amp]ườ[/FONT]ng (tr[FONT=&amp]ừ[/FONT] quá k[FONT=&amp]ỹ[/FONT]) không làm gi[FONT=&amp]ả[/FONT]m giá tr[FONT=&amp]ị[/FONT] [FONT=&amp]dinh duong[/FONT] c[FONT=&amp]ủ[/FONT]a nó. Lòng tr[FONT=&amp]ắ[/FONT]ng tr[FONT=&amp]ứ[/FONT]ng khó tiêu và đ[FONT=&amp]ồ[/FONT]ng hoá kém là do lòng tr[FONT=&amp]ắ[/FONT]ng có men antitrypsin, [FONT=&amp]ứ[/FONT]c ch[FONT=&amp]ế[/FONT] men tiêu hoá c[FONT=&amp]ủ[/FONT]a tu[FONT=&amp]ỵ[/FONT] và ru[FONT=&amp]ộ[/FONT]t, khi đun nóng 800C men này s[FONT=&amp]ẽ[/FONT] b[FONT=&amp]ị[/FONT] phá hu[FONT=&amp]ỷ[/FONT].

Tr[FONT=&amp]ứ[/FONT]ng là th[FONT=&amp]ứ[/FONT]c ăn quen thu[FONT=&amp]ộ[/FONT]c và giàu [FONT=&amp]dinh duong[/FONT], các [FONT=&amp]chat[/FONT] [FONT=&amp]dinh duong[/FONT] l[FONT=&amp]ạ[/FONT]i [FONT=&amp]ở[/FONT] t[FONT=&amp]ỉ[/FONT] l[FONT=&amp]ệ[/FONT] cân đ[FONT=&amp]ố[/FONT]i, do v[FONT=&amp]ậ[/FONT]y tr[FONT=&amp]ứ[/FONT]ng có th[FONT=&amp]ể[/FONT] s[FONT=&amp]ử[/FONT] d[FONT=&amp]ụ[/FONT]ng cho c[FONT=&amp]ả[/FONT] tr[FONT=&amp]ẻ[/FONT] em và ng[FONT=&amp]ườ[/FONT]i l[FONT=&amp]ớ[/FONT]n. V[FONT=&amp]ớ[/FONT]i tr[FONT=&amp]ẻ[/FONT] nh[FONT=&amp]ỏ[/FONT] d[FONT=&amp]ướ[/FONT]i 5-6 tháng m[FONT=&amp]ộ[/FONT]t tu[FONT=&amp]ầ[/FONT]n ch[FONT=&amp]ỉ[/FONT] nên ăn 3 l[FONT=&amp]ầ[/FONT]n, m[FONT=&amp]ỗ[/FONT]i l[FONT=&amp]ầ[/FONT]n ½ lòng đ[FONT=&amp]ỏ[/FONT] tr[FONT=&amp]ứ[/FONT]ng gà d[FONT=&amp]ướ[/FONT]i d[FONT=&amp]ạ[/FONT]ng n[FONT=&amp]ấ[/FONT]u b[FONT=&amp]ộ[/FONT]t hay n[FONT=&amp]ấ[/FONT]u cháo. V[FONT=&amp]ớ[/FONT]i tr[FONT=&amp]ẻ[/FONT] trên 7 tháng m[FONT=&amp]ỗ[/FONT]i ngày có th[FONT=&amp]ể[/FONT] ăn 1 qu[FONT=&amp]ả[/FONT] tr[FONT=&amp]ứ[/FONT]ng gà ho[FONT=&amp]ặ[/FONT]c ½ qu[FONT=&amp]ả[/FONT] tr[FONT=&amp]ứ[/FONT]ng v[FONT=&amp]ị[/FONT]t ho[FONT=&amp]ặ[/FONT]c 6 qu[FONT=&amp]ả[/FONT] tr[FONT=&amp]ứ[/FONT]ng chim cút. V[FONT=&amp]ớ[/FONT]i ng[FONT=&amp]ườ[/FONT]i l[FONT=&amp]ớ[/FONT]n m[FONT=&amp]ộ[/FONT]t tu[FONT=&amp]ầ[/FONT]n có th[FONT=&amp]ể[/FONT] ăn 3-4 l[FONT=&amp]ầ[/FONT]n tr[FONT=&amp]ứ[/FONT]ng. V[FONT=&amp]ớ[/FONT]i ng[FONT=&amp]ườ[/FONT]i b[FONT=&amp]ị[/FONT] cao huy[FONT=&amp]ế[/FONT]t áp ho[FONT=&amp]ặ[/FONT]c cholesterol máu cao v[FONT=&amp]ẫ[/FONT]n có th[FONT=&amp]ể[/FONT] ăn tr[FONT=&amp]ứ[/FONT]ng vì qua nh[FONT=&amp]ữ[/FONT]ng k[FONT=&amp]ế[/FONT]t qu[FONT=&amp]ả[/FONT] nghiên c[FONT=&amp]ứ[/FONT]u c[FONT=&amp]ủ[/FONT]a các chuyên gia dinh d[FONT=&amp]ưỡ[/FONT]ng Hoa Kỳ đã kh[FONT=&amp]ẳ[/FONT]ng đ[FONT=&amp]ị[/FONT]nh là ăn tr[FONT=&amp]ứ[/FONT]ng không làm tăng huy[FONT=&amp]ế[/FONT]t áp và cholesterol máu. Tuy nhiên v[FONT=&amp]ớ[/FONT]i nh[FONT=&amp]ữ[/FONT]ng ng[FONT=&amp]ườ[/FONT]i có huy[FONT=&amp]ế[/FONT]t áp cao và m[FONT=&amp]ỡ[/FONT] máu cao ch[FONT=&amp]ỉ[/FONT] nên ăn 2-3 l[FONT=&amp]ầ[/FONT]n tr[FONT=&amp]ứ[/FONT]ng trong m[FONT=&amp]ộ[/FONT]t tu[FONT=&amp]ầ[/FONT]n.
 
CHAT
  1. No shouts have been posted yet.

Chủ đề mới

Dành cho học sinh

VnKienthuc lúc này

Không có thành viên trực tuyến.

Định hướng

Diễn đàn VnKienthuc.com là nơi thảo luận và chia sẻ về mọi kiến thức hữu ích trong học tập và cuộc sống, khởi nghiệp, kinh doanh,...
Top