• Chào mừng bạn truy cập diễn đàn [Vn Kiến Thức] - Định hướng VnKienthuc.com
    -
    Sử dụng MIỄN PHÍ CHAT GPT
    -
    VnKienthuc tạm khóa đăng ký tài khoản tự động để hạn chế SEO bẩn, SPAM, quảng cáo. Chưa đăng ký, KHÁCH vẫn có thể đọc và bình luận.

Bài tổ hợp đây

conngan23

New member
Xu
0
1.(TK 10_11) Trong tập hợp các số tự nhiên N, tìm số các ước của A = 6001128000 mà số đó chia hết cho B = 1260
ĐS: 270 số
2.(TK 10_11) Cho tập hợp A = { 1;2;4;5;8 }
Từ các chữ số của A có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có 4 chữ số đôi một khác nhau. Tính tổng tất cả các số đó.
ĐS: 120 số; 533280
3.(HV Quân y 2000) Xếp 3 viên bi đỏ có bán kính khác nhau và 3 viên bi xanh giống nhau vào một dãy 7 ô trống
a. Hỏi có bao nhiêu cách xếp khác nhau?
b. Có bao nhiêu cách xếp sao cho 3 vien bi đỏ xếp cạnh nhau và 3 viên bi xanh xếp cạnh nhau?
ĐS: 210 cách; 36 cách
 

son93

New member
Xu
0
bài 1 làm sao vậy bạn, chỉ mình với
Đem 6001128000 chia cho 1260 được 4762800. Bài toán quy về tìm số ước của thương đó phân tích nó ra thừa số nguyên tố được \[4762800 = 2^4.3^5.5^2.7^2\]. Đến đó tự làm được rồi đúng không.
 

hxthanh

New member
Xu
0
Bài 2
A={1,2,4,5,8}
Có 5! = 120 số có 5 chữ số từ A
Trong 120 số này số các chữ số khác nhau xuất hiện trong 1 hàng là như nhau và bằng 120/5=24
Tổng theo mỗi hàng sẽ bằng (1+2+4+5+8).24=480
Tổng các số có 5 chữ số này sẽ là 480.11111=5333280 (xem lại Đáp số của bạn đi)

Bài 3
a)
Chọn 3 trong 7 ô trống để đặt 3 bi xanh vào có C[SUB]7[/SUB][SUB2]3[/SUB2]=35 cách (bi xanh không phân biệt)
Còn lại 4 ô cho bi đỏ thứ 1, 3 ô cho bi đỏ thứ 2, 2 ô cho bi đỏ thứ 3 = 4.3.2=24 cách đặt 3 bi đỏ (3 bi đỏ phân biệt)
Xin lỗi kết quả là 35.24=840 (gấp 4 lần đáp án)
b)
Ta "gói" 3 bi xanh và 3 ô trống vào 1 túi
"Gói" 3 bi đỏ và 3 ô trống vào 1 tờ báo (vì bi đỏ phân biệt nên sẽ có 3! cách sắp xếp trong tờ báo ấy)
Còn lại 1 ô trống
Bây giờ có 3! cách sắp xếp 3 "vật" gồm túi, tờ báo, ô trống :D
Vậy có 3!3!=36 cách xếp khác nhau (đổ túi ra vứt tờ báo đi :D)
 
CHAT
  1. VnKienThuc @ VnKienThuc: Diễn đàn chúng ta đã tích hợp thêm CHAT GPT
  2. VnKienThuc @ VnKienThuc: Shoutbox has been pruned!

Chủ đề mới

Dành cho học sinh

VnKienthuc lúc này

Không có thành viên trực tuyến.

Định hướng

Diễn đàn VnKienthuc.com là nơi thảo luận và chia sẻ về mọi kiến thức hữu ích trong học tập và cuộc sống, khởi nghiệp, kinh doanh,...
Top