Bài tập về viết câu số 3

vosong

New member
2/4/09
1,107
5
0
BÀI TẬP VỀ VIẾT CÂU SỐ 3​

Chữa lại các câu dưới đây cho đúng hoặc cho hay.

1. Vì muốn Từ Hải làm quan trong triều nên đã mắc mưu Hồ Tôn Hiến.
………………………………………………………………………………….

2. Qua Truyện Kiều kể lại cuộc đời đau khổ của người con gái có tài sắc.
………………………………………………………………………………………….

3. Tình yêu đầu tiên của Thúy Kiều là Kim Trọng. …………………………………………………………………………………….

4. Kiều gặp một chàng trai thông minh đó là Kim Trọng. ………………………………………………………………………………………

5. Mã Giám Sinh một tay buôn người đã mua Kiều với giá 400 lạng. ………………………………………………………………………….

6. Sống trong một gia đình phong lưu, nhưng Thúy Kiều với em là Thúy Vân là hai người con gái có nhan sắc mà tính tình rất dịu dàng. …………………………………………………………………………………….

7. Thúc Sinh cảm thương số phận Thúy Kiều, bỏ tiền cứu thoát và làm vợ lẽ cho hắn. ………………………………………………………………………………………

8. Hình ảnh Thúy Kiều bán mình chuộc cha. …………………………………………………………………………………..

9. Thằng bán tơ vu oan và gia đình Kiều tan nát. ……………………………………………………………………………….

10. Thúy Kiều mắc mưu Hồ Tôn Hiến, nàng khuyên Từ Hải ra hàng. ………………………………………………………………………

11. Tú Bà buộc nàng phải tiếp khách, Kiều tự vẫn. ……………………………………………………………………..

12. Với tấm lòng nhân đạo của Nguyễn Du đã xót thương cho số phận của nàng Kiều. ……………………………………………………………………………………..

13. Ở chốn lầu xanh, Kiều làm vợ lẽ Thúc Sinh và bị Hoạn Thư hành hạ. …………………………………………………………………………….

14. Hai vợ chồng Vương viên ngoại có ba người con: Thúy Vân Thúy Kiều và Vương Quan, hai người con gái có nhan sắc vẹn toàn, trong lần đi tảo mộ Thúy Kiều gặp Kim Trọng một người bạn của Vương Quan. ……………………………………………………………………………………

15. Với một tác phẩm dài 3.254 câu thơ đều đều không thay đổi số chữ sáu trên tám dưới, thơ của Nguyễn Du rất hấp dẫn. …………………………………………………………………………………..
 

Bài Trước

Bài tập về viết câu số 2

Bài Tiếp

Chữ viết tiếng Việt - Đặc điểm và một vài vấn đề
  • Like
Reactions: Khoai

vosong

New member
2/4/09
1,107
5
0
Chữa bài tập về viết câu số 3

1. Vì muốn Từ Hải làm quan trong triều nên Thúy Kiều đã mắc mưu Hồ Tôn Hiến.

2. Truyện Kiều kể lại cuộc đời đau khổ của người con gái có tài sắc.


3. Người yêu đầu tiên của Thúy Kiều là Kim Trọng.

4. Kiều gặp một chàng trai thông minh là Kim Trọng.

5. Mã Giám Sinh, một tay buôn người, đã mua Kiều với giá 400 lạng.

6. Sống trong một gia đình phong lưu, Thúy Kiều với em là Thúy Vân là hai người con gái có nhan sắc, tính tình dịu dàng.

7. Thúc Sinh cảm thương số phận Thúy Kiều, bỏ tiền cứu thoát và lấy Kiều làm lẽ.

8. Thúy Kiều bán mình chuộc cha.

9. Vì thằng bán tơ vu oan nên gia đình Kiều tan nát.

10. Thúy Kiều mắc mưu Hồ Tôn Hiến, Thúy Kiều khuyên Từ Hải ra hàng.

11. Tú Bà buộc Thúy Kiều phải tiếp khách, nàng tự vẫn.

12. Với tấm lòng nhân đạo, Nguyễn Du đã xót thương cho số phận của nàng Kiều.

13. Ra khỏi lầu xanh, Kiều làm vợ lẽ Thúc Sinh và bị Hoạn Thư hành hạ.

14. Vợ chồng Vương viên ngoại có ba người con: Thúy Vân Thúy Kiều và Vương Quan. Hai người con gái có nhan sắc vẹn toàn. Trong lần đi tảo mộ, Thúy Kiều gặp Kim Trọng, một người bạn của Vương Quan.

15. Với một tác phẩm dài 3.254 câu thơ đều đều không thay đổi số chữ sáu trên tám dưới, thơ lục bát của Nguyễn Du giàu hình ảnh và nhạc điệu, hấp dẫn được người đọc thuộc nhiều thế hệ.
 

kuachihuahua

New member
2/2/10
32
1
0
Chữa lại các câu dưới đây cho đúng hoặc cho hay.

1. Vì muốn Từ Hải làm quan trong triều nên đã mắc mưu Hồ Tôn Hiến.
Vì muốn Từ Hải làm quan trong triều nên Thuý Kiều đã mắc mưu Hồ Tôn Hiến. :boss:

2. Qua Truyện Kiều kể lại cuộc đời đau khổ của người con gái có tài sắc.
Qua Truyện Kiều, Nguyễn Du đã kể lại cuộc đời đau khổ của người con gái có tài sắc tên là Thuý Kiều :sweet_kiss:

3. Tình yêu đầu tiên của Thúy Kiều là Kim Trọng.
Tình yêu đầu tiên của Thuý Kiều đó là Kim Trọng
:sad: E thấy câu này nghe cũng hợp lí mà :sexy_girl:

4. Kiều gặp một chàng trai thông minh đó là Kim Trọng.

Kiều gặp một chàng trai thông minh tên là Kim Trọng :embarrassed:
5. Mã Giám Sinh một tay buôn người đã mua Kiều với giá 400 lạng.
Mã Giám Sinh_một tay buôn người, hắn đã mua Kiều với giá 400 lạng :waaaht:

6. Sống trong một gia đình phong lưu, nhưng Thúy Kiều với em là Thúy Vân là hai người con gái có nhan sắc mà tính tình rất dịu dàng.
Tuy sống trong một gia đình phong lưu nhưng Thuý Kiều và Thuý Vân là hai người con gái có nhan sắc và tính tình rất dịu dàng :sexy_girl:

7. Thúc Sinh cảm thương số phận Thúy Kiều, bỏ tiền cứu thoát và làm vợ lẽ cho hắn.
Thúc Sinh đã thương cảm cho số phận của Thuý Kiều nên chàng đã bỏ tiền ra để cứu thoát nàng và cưới nàng về làm vợ lẽ :bad_smelly:
8. Hình ảnh Thúy Kiều bán mình chuộc cha.
Chi tiết Thuý Kiều bán mình chuộc cha thực sự đã khiến cho rất nhiều người đọc phải xúc động :too_sad:
9. Thằng bán tơ vu oan và gia đình Kiều tan nát.
Thằng bán tơ vu oan đã khiến cho gia đình Kiều tan nát :beat_brick:
10. Thúy Kiều mắc mưu Hồ Tôn Hiến, nàng khuyên Từ Hải ra hàng.
Vì mắc mưu của Hồ Tôn Hiến nên nàng đã khuyên Từ Hải ra hàng :surrender:
11. Tú Bà buộc nàng phải tiếp khách, Kiều tự vẫn.
Vì Tú Bà buộc Thuý Kiều phải tiếp khách nên nàng đã tự vẫn :burn_joss_stick:
12. Với tấm lòng nhân đạo của Nguyễn Du đã xót thương cho số phận của nàng Kiều.
Với tấm lòng nhân đạo, Nguyễn Du đã xót thương cho số phận của nàng Kiều :too_sad:
13. Ở chốn lầu xanh, Kiều làm vợ lẽ Thúc Sinh và bị Hoạn Thư hành hạ.
Sau khi thoát khỏi chốn lầu xanh, Thuý Kiều về làm lẽ Thúc Sinh và bị Hoạn Thư hành hạ :nosebleed:
14. Hai vợ chồng Vương viên ngoại có ba người con: Thúy Vân Thúy Kiều và Vương Quan, hai người con gái có nhan sắc vẹn toàn, trong lần đi tảo mộ Thúy Kiều gặp Kim Trọng một người bạn của Vương Quan.
Hai vợ chồng Vương viên ngoại có 3 người con đó là Thuý Kiều, Thuý Vân và Vương Quan. Thuý Kiều và Thuý Vân là 2 người con gái có nhan sắc vẹn toàn. Và trong 1 lần đi tảo mộ, Thuý Kiều đã gặp Kim Trọng _ 1 người bạn của Vương Quan :haha:

15. Với một tác phẩm dài 3.254 câu thơ đều đều không thay đổi số chữ sáu trên tám dưới, thơ của Nguyễn Du rất hấp dẫn.
Với 1 tác phẩm dài 3,254 câu thơ đều đều không thay đổi số chữ sáu trên, tám dưới, thể thơ lục bát của Nguyễn Du thực sự đã rất hấp dẫn người đọc QUOTE]
:big_smile: E nộp bài :big_smile:
 
  • Like
Reactions: Khoai

vosong

New member
2/4/09
1,107
5
0
3. Tình yêu đầu tiên của Thúy Kiều là Kim Trọng.
Tình yêu đầu tiên của Thuý Kiều đó là Kim Trọng
E thấy câu này nghe cũng hợp lí mà


Trả lời: "Người yêu đầu tiên của Thuý Kiều là Kim Trọng". Nếu dùng chữ "Tình" thì nó rất rộng, chưa hẳn đánh vào trọng tâm đó là Kim Trọng. Chẳng hạn: "Tình yêu đầu tiên của Thúy Kiều vào năm 15 tuổi" hay "Tình yêu đầu tiên của Thúy Kiều là Kim Trọng và Thúc sinh"... Còn khi dùng từ "Người" thì nó cụ thể hơn và duy nhất chính là Kim Trọng. Thêm từ "đó" cũng đúng nhưng câu văn bị dài và bị loãng ý.
 

happy_93

New member
29/12/11
4
0
0
em thấy cách sửa của câu cuối cùng có vẻ không được ổn lắm!
 

happy_93

New member
29/12/11
4
0
0
Thể thơ lục bát đâu phải của Nguyễn Du. Nên câu cuối cùng nên sửa là: Với một tác phẩm dài 3254 câu thơ đều đều không thay đổi số chữ sáu trên, tám dưới, "Truyện Kiều" của Nguyễn Du đã tạo được sức hấp dẫn lớn trong lòng bạn đọc.

 

anhjenny

New member
1/3/20
1
0
1
Sửa giúp em câu này với ạ
Với thành tích đạt được trong năm học này phần thưởng là một chiếc xe máy.
 

Đăng nhập

CHAT
  1. Khoai @ Khoai: Hey
  2. W @ Won Seo Ahn: ey

VnKienthuc lúc này

Không có thành viên trực tuyến.