• Chào mừng bạn truy cập diễn đàn [Vn Kiến Thức] - Định hướng VnKienthuc.com
    -
    Sử dụng MIỄN PHÍ CHAT GPT
    -
    VnKienthuc tạm khóa đăng ký tài khoản tự động để hạn chế SEO bẩn, SPAM, quảng cáo. Chưa đăng ký, KHÁCH vẫn có thể đọc và bình luận.

Bài tập về pH (help me, i don't understand Y_Y )

cici_lovely

New member
Xu
0
bài 1: Có 10ml dd HCl có pH=3. Thêm vào dd trên Vml H2O thỳ thu đc dd X có pH = 4. => V=?

bài 2:thêm Vml dd HCl 1M vào 990ml H2O thỳ đc dd có pH = 2. V=?

bài 3 : Ph của dd thu đc khi trộn 10ml dd NaOh và KOH (có Ph=13) vs 10ml dd HCl o,3M là?

bài 4:trộn 100ml dd H2S04 vs 100ml dd NaOh có pH =12 đc dd mới có pH = 2 . DD H2S04 có nồng độ bằng bn?

bài 5 :cho 2 dung dịch: A chứa H2S04 0,1 M và HCl 0,2 M và B chứa NaOH o,2M và K0H 0,3M. Thêm vào 100ml A :Vml B thu đc dung dịch C có pH = 7. v=?
 

gnyuneoc

New member
Xu
0
bài 3 : Ph của dd thu đc khi trộn 10ml dd NaOh và KOH (có Ph=13) vs 10ml dd HCl o,3M là?
Tổng nOH-=0.001 , nH+=0.003
==> nH+ dư =0.002mol ==> [H+]=0.1M --> Ph=1

bài 4:trộn 100ml dd H2S04 vs 100ml dd NaOh có pH =12 đc dd mới có pH = 2 . DD H2S04 có nồng độ bằng bn?
Ph thu được sau trung hòa bằng 2 chứng tỏ axit dư
-Tổng số mol H+=0.2x , tổng số mol OH-=0.001
-Axit dư nên ta có : 0.2x - 0.001 =0.002 ==>x=0.015 ( Nồng độ H2SO4)


bài 5 :cho 2 dung dịch: A chứa H2S04 0,1 M và HCl 0,2 M và B chứa NaOH o,2M và K0H 0,3M. Thêm vào 100ml A :Vml B thu đc dung dịch C có pH = 7. v=?[/QUOTE]
Bài này làm tượng tự bài 4 ...Bạn tính tổng nOH- , tổng nH+
-Sau pứ thu đc dd có PH=7 chứng tỏ bazo dư...
 

cici_lovely

New member
Xu
0
dạ cảm anh mọi ng đã giúp e
h e đăng thêm mấy bài nữa :d
bài 6:để có dung dịch có pH =12 người ta phải thêm Vml H2O vào 2ml dung dịch Ba(OH)2 0,1 M. Giá trị đúng của V là =? (bài nỳ e làm rồi nhưng k ra kết quả nào đúng vs mấy cái kq của ng ta, mọi ng làm hộ xem ra bn)
bài 7: thêm x ml dung dịch HCl 0,05M và HN03 0,15M vào 10ml dung dịch Ba(OH)2 0,1M đc dung dịch mới có [H+] = 0,04M => x =?
 

cici_lovely

New member
Xu
0
bài 3 : Ph của dd thu đc khi trộn 10ml dd NaOh và KOH (có Ph=13) vs 10ml dd HCl o,3M là?
Tổng nOH-=0.001 , nH+=0.003
==> nH+ dư =0.002mol ==> [H+]=0.1M --> Ph=1

bài 4:trộn 100ml dd H2S04 vs 100ml dd NaOh có pH =12 đc dd mới có pH = 2 . DD H2S04 có nồng độ bằng bn?
Ph thu được sau trung hòa bằng 2 chứng tỏ axit dư
-Tổng số mol H+=0.2x , tổng số mol OH-=0.001
-Axit dư nên ta có : 0.2x - 0.001 =0.002 ==>x=0.015 ( Nồng độ H2SO4)


bài 5 :cho 2 dung dịch: A chứa H2S04 0,1 M và HCl 0,2 M và B chứa NaOH o,2M và K0H 0,3M. Thêm vào 100ml A :Vml B thu đc dung dịch C có pH = 7. v=?
Bài này làm tượng tự bài 4 ...Bạn tính tổng nOH- , tổng nH+
-Sau pứ thu đc dd có PH=7 chứng tỏ bazo dư...[/QUOTE]

pH= 7 là bazo dư ạ, e tưởng pH = 7 là môi trường trung hòa nên cả 2 cái đều pư hết ạ ?
 

gnyuneoc

New member
Xu
0
bài 6:để có dung dịch có pH =12 người ta phải thêm Vml H2O vào 2ml dung dịch Ba(OH)2 0,1 M. Giá trị đúng của V là =? (bài nỳ e làm rồi nhưng k ra kết quả nào đúng vs mấy cái kq của ng ta, mọi ng làm hộ xem ra bn)
-Ba(OH)2 có [OH-]=0.2M
-Dd mới có Ph=12 --> [OH-]=0.01M
-Lập tỉ lệ: 0.2/0.01=20 ==> pha loãng 20 lần
-Vậy dung dịch mới có V =20.2=40 ml --> Vh2O=40-2=38ml

bài 7: thêm x ml dung dịch HCl 0,05M và HN03 0,15M vào 10ml dung dịch Ba(OH)2 0,1M đc dung dịch mới có [H+] = 0,04M => x =?[/QUOTE]
Bài này cũng tương tự mấy bài trên thôi..!!
[FLASH]https://www.nhaccuatui.com/m/r4_Wjza3MM[/FLASH]
 

cici_lovely

New member
Xu
0
Tiếp nè :

Bài 1 : Dung dịch A có chứa a mol Na+ , b mol NH4+ , c mol HCO3, dmol C032-, e mol S042-.
a) Thêm c+d+e mol Ba(OH)2 vào dung dịch A rồi nung nóng tạo kết tủa B, dung dihcj X và khí Y duy nhất có mùi khai. Tính dố mol của mỗi chất có trong B, Y và mỗi ion trong dung dich X theo a, b, c, d, e.
b) Chỉ sử dụng quỳ tím, HCl, Ba(OH)2, có thể nhận biết được các ion nào trong A.

Bài 2: Hòa tan 3,5g hỗn hợp NA2C03 và K2C03 vào 46,5 ml H20 được dung dịch A. Cho dung dịch HCL 3,65 % tác dụng từ từ vs dung dịch A thu được 224 ml khí (đktc) Lấy dung dịch sau phản ứng cho tác dụng vs dung dịch nước vôi trong dư tạo 2g kết tủa .
a) Tính khối lượng dung dihcj HCl dã dùng
[FONT=&quot]Tính C% của 2 muối trong dung dịch A [/FONT]
 
CHAT
  1. No shouts have been posted yet.

Chủ đề mới

Dành cho học sinh

VnKienthuc lúc này

Không có thành viên trực tuyến.

Định hướng

Diễn đàn VnKienthuc.com là nơi thảo luận và chia sẻ về mọi kiến thức hữu ích trong học tập và cuộc sống, khởi nghiệp, kinh doanh,...
Top