• VnKienthuc đang nâp cấp. Mời mọi người trải nghiệm và góp ý kiến TẠI ĐÂY,
  hoặc VnKienthuc Facebook group
 • Chào mừng bạn truy cập Kiến thức Việt Nam - VnKienthuc.Com
  Định hướng VnKienthuc.com
  VnKienthuc tạm khóa đăng ký tài khoản tự động để hạn chế SEO bẩn, SPAM, quảng cáo.
  Chưa đăng ký, KHÁCH vẫn có thể đọc và bình luận.

Bài tập về dùng từ số 2

Butchi

VPP Sơn Ca
Xu
0
Bài Tập Về Dùng Từ Số 1

Chọn câu đúng nhất.


Yêu cầu: Khi làm bài tập này, sinh viên cần chọn lựa sao cho một từ được nêu ra trong bốn câu liên tiếp chỉ được dùng một lần.

Ví dụ:
Đúng cách: 1c Mưu mô độc ác, 2d Miệng lưỡi độc địa, 3a Đầu óc độc đoán, 4b Hóa chất độc hại.
1. Mưu mô

a. Độc đoán
b. Độc hại
c. Độc ác
d. Độc địa2. Miệng lưỡi

a. Độc đoán
b. Độc hại
c. Độc ác
d. Độc địa

3. Đầu óc


a. Độc đoán

b. Độc hại

c. Độc ác

d. Độc địa


4. Hóa chất


a. Độc đoán

b. Độc hại

c. Độc ác

d. Độc địa


5. Nước da


a. Trắng tinh

b. Trắng ngần

c. Trắng nõn

d. Trắng trẻo


6. Tờ giấy


a. Trắng tinh

b. Trắng ngần

c. Trắng nõn

d. Trắng trẻo


7. Hạt gạo


a. Trắng tinh

b. Trắng ngần
c. Trắng nõn
d. Trắng trẻo

8. Mặt mũi


a. Trắng tinh

b. Trắng ngần
c. Trắng nõn
d. Trắng trẻo

9. Gò má


a. Đỏ chót

b. Đỏ rực
c. Đỏ lòm
d. Đỏ au

10. Môi son

a. Đỏ chót
b. Đỏ rực
c. Đỏ lòm
d. Đỏ au

11. Hoa phượng


a. Đỏ chót

b. Đỏ rực
c. Đỏ lòm
d. Đỏ au

12. Máu tươi

a. Đỏ chót
b. Đỏ rực
c. Đỏ lòm
d. Đỏ au

13.Đôi mắt

a. Đen thui

b. Đen láy

c. Đen ngòm

d. Đen sì


14.Nước da

a. Đen thui

b. Đen láy

c. Đen ngòm

d. Đen sì


15.Vực sâu

a. Đen thui

b. Đen láy

c. Đen ngòm

d. Đen sì


16.Mặt sắt


a. Đen thui

b. Đen láy

c. Đen ngòm

d. Đen sì


17.Địa vị


a. Cao cường

b. Cao sang

c. Cao thượng

d. Cao siêu


18.Tư tưởng


a. Cao cường

b. Cao sang

c. Cao thượng

d. Cao siêu


19.Võ nghệ


a. Cao cường

b. Cao sang

c.Cao thượng

d. Cao siêu


20.Tâm hồn


a. Cao cường

b. Cao sang

c. Cao thượng

d. Cao siêu


21.Bước đi


a. Chập chùng

b. Chập choạng

c. Chập chờn

d. Chập chững


22.Giấc ngủ


a. Chập chùng

b. Chập choạng

c. Chập chờn

d. Chập chững


23.Ánh sáng


a. Chập chùng

b. Chập choạng

c. Chập chờn

d. Chập chững


24.Đồi núi


a. Chập chùng

b. Chập choạng

c. Chập chờn

d. Chập chững


25.Bông hoa


a. Tươi thắm

b. Tươi tốt

c. Tươi trẻ

d. Tươi sáng


26. Cỏ cây


a. Tươi thắm

b. Tươi tốt

c. Tươi trẻ

d. Tươi sáng


27. Nét mặt


a. Tươi thắm

b. Tươi tốt

c. Tươi trẻ

d. Tươi sáng


28. Tương lai


a. Tươi thắm

b. Tươi tốt

c. Tươi trẻ

d. Tươi sáng


29. Ăn nói


a. Nhỏ nhẹ

b. Nhỏ nhen

c. Nhỏ nhắn

d. Nhỏ nhặt


30. Chi tiết


a. Nhỏ nhẹ

b. Nhỏ nhen

c. Nhỏ nhắn

d. Nhỏ nhặt


31. Tính tình


a. Nhỏ nhẹ

b. Nhỏ nhen

c. Nhỏ nhắn

d. Nhỏ nhặt


32. Thân hình


a. Nhỏ nhẹ

b. Nhỏ nhen

c. Nhỏ nhắn

d. Nhỏ nhặt


33. Báo đền


a. Muôn vàn

b. Muôn thưở

c. Muôn màu

d. Muôn một


34. Cuộc sống


a. Muôn vàn

b. Muôn thưở

c. Muôn màu

d. Muôn một


35. Khó khăn


a. Muôn vàn

b. Muôn thưở

c. Muôn màu

d. Muôn một


36. Lưu danh


a. Muôn vàn

b. Muôn thưở

c. Muôn màu

d. Muôn một


37. Địa vị


a. Bấp bênh

b. Bập bùng

c. Bập bềnh

d. Bập bẹ


38. Lửa cháy


a. Bấp bênh

b. Bập bùng

c. Bập bềnh

d. Bập bẹ


39. Sóng nước


a. Bấp bênh

b. Bập bùng

c. Bập bềnh

d. Bập bẹ


40. Tiếng nói


a. Bấp bênh

b. Bập bùng

c. Bập bềnh

d. Bập bẹ


41. Con ngựa


a. Bất hảo

b. Bất kham

c. Bất hủ

d. Bất minh


42. Tác phẩm

a. Bất hảo

b. Bất kham

c. Bất hủ

d. Bất minh


43. Phần tử


a. Bất hảo

b. Bất kham

c. Bất hủ

d. Bất minh


44. Quan hệ

a. Bất hảo

b. Bất kham

c. Bất hủ

d. Bất minh


45. Bàn tay

a. Êm ấm

b. Êm dịu

c. Êm ái

d. Êm đềm


46. Dòng sông


a. Êm ấm

b. Êm dịu

c. Êm ái

d. Êm đềm


47. Gia đình


a. Êm ấm

b. Êm dịu

c. Êm ái

d. Êm đềm


48. Mùi hương


a. Êm ấm

b. Êm dịu

c. Êm ái

d. Êm đềm


49. Tấm lòng

a. Hào hùng

b. Hào hiệp

c. Hào phóng

d. Hào hoa


50. Khí phách

a. Hào hùng

b. Hào hiệp

c. Hào phóng

d. Hào hoa


51. Dáng điệu


a. Hào hùng

b. Hào hiệp

c. Hào phóng

d. Hào hoa


52. Ăn tiêu

a. Hào hùng

b. Hào hiệp

c. Hào phóng

d. Hào hoa


53. Ăn nói

a. Bồng bột

b. Bộc phá

c. Bộc phát

d. Bộc trực


54. Bệnh dịch


a. Bồng bột

b. Bộc phá

c. Bộc phát

d. Bộc trực


55. Đánh bằng


a. Bồng bột
b. Bộc phá
c. Bộc phát
d. Bộc trực

56. Tính tình

a. Bồng bột
b. Bộc phá
c. Bộc phát
d. Bộc trực


Đáp án: 1c, 2d, 3a, 4b, 5c, 6a, 7b, 8d, 9d, 10a, 11b, 12c, 13b, 14a, 15c, 16d, 17b, 18d, 19a, 20c, 21d, 22c, 23b, 24a, 25a, 26b, 27c, 28d, 29a, 30d, 31b, 32c, 33d, 34c, 35a, 36b, 37a, 38b, 39c, 40d, 41b, 42c, 43a, 44d, 45c, 46d, 47a, 48b, 49b, 50a, 51d, 52c, 53d, 54c, 55b, 56a.

[FONT=&quot]Nguồn: Trích “Tiếng Việt thực hành” tác giả Hà Thúc Hoan[/FONT]
 

kuachihuahua

New member
Xu
0
Bài Tập Về Dùng Từ Số 1

Chọn câu đúng nhất.

Yêu cầu: Khi làm bài tập này, sinh viên cần chọn lựa sao cho một từ được nêu ra trong bốn câu liên tiếp chỉ được dùng một lần.

Ví dụ:
Đúng cách: 1c Mưu mô độc ác, 2d Miệng lưỡi độc địa, 3a Đầu óc độc đoán, 4b Hóa chất độc hại.
1. Mưu mô

a. Độc đoán
b. Độc hại
c. Độc ác
d. Độc địa2. Miệng lưỡi

a. Độc đoán
b. Độc hại
c. Độc ác
d. Độc địa

3. Đầu óc

a. Độc đoán
b. Độc hại
c. Độc ác
d. Độc địa

4. Hóa chất

a. Độc đoán
b. Độc hại
c. Độc ác
d. Độc địa

5. Nước da

a. Trắng tinh
b. Trắng ngần
c. Trắng nõn
d. Trắng trẻo

6. Tờ giấy

a. Trắng tinh
b. Trắng ngần
c. Trắng nõn
d. Trắng trẻo

7. Hạt gạo

a. Trắng tinh
b. Trắng ngần
c. Trắng nõn
d. Trắng trẻo

8. Mặt mũi

a. Trắng tinh
b. Trắng ngần
c. Trắng nõn
d. Trắng trẻo

9. Gò má

a. Đỏ chót
b. Đỏ rực
c. Đỏ lòm
d. Đỏ au

10. Môi son

a. Đỏ chót
b. Đỏ rực
c. Đỏ lòm
d. Đỏ au

11. Hoa phượng

a. Đỏ chót
b. Đỏ rực
c. Đỏ lòm
d. Đỏ au

12. Máu tươi

a. Đỏ chót
b. Đỏ rực
c. Đỏ lòm
d. Đỏ au

13.Đôi mắt

a. Đen thui
b. Đen láy
c. Đen ngòm
d. Đen sì

14.Nước da

a. Đen thui
b. Đen láy
c. Đen ngòm
d. Đen sì

15.Vực sâu

a. Đen thui
b. Đen láy
c. Đen ngòm
d. Đen sì

16.Mặt sắt

a. Đen thui
b. Đen láy
c. Đen ngòm
d. Đen sì

17.Địa vị

a. Cao cường
b. Cao sang
c. Cao thượng
d. Cao siêu

18.Tư tưởng

a. Cao cường
b. Cao sang
c. Cao thượng
d. Cao siêu

19.Võ nghệ

a. Cao cường
b. Cao sang
c.Cao thượng
d. Cao siêu

20.Tâm hồn

a. Cao cường
b. Cao sang
c. Cao thượng
d. Cao siêu

21.Bước đi

a. Chập chùng
b. Chập choạng
c. Chập chờn
d. Chập chững

22.Giấc ngủ

a. Chập chùng
b. Chập choạng
c. Chập chờn
d. Chập chững

23.Ánh sáng

a. Chập chùng
b. Chập choạng
c. Chập chờn
d. Chập chững

24.Đồi núi

a. Chập chùng
b. Chập choạng
c. Chập chờn
d. Chập chững

25.Bông hoa

a. Tươi thắm
b. Tươi tốt
c. Tươi trẻ
d. Tươi sáng

26. Cỏ cây

a. Tươi thắm
b. Tươi tốt
c. Tươi trẻ
d. Tươi sáng

27. Nét mặt

a. Tươi thắm
b. Tươi tốt
c. Tươi trẻ
d. Tươi sáng

28. Tương lai

a. Tươi thắm
b. Tươi tốt
c. Tươi trẻ
d. Tươi sáng

29. Ăn nói

a. Nhỏ nhẹ
b. Nhỏ nhen
c. Nhỏ nhắn
d. Nhỏ nhặt

30. Chi tiết

a. Nhỏ nhẹ
b. Nhỏ nhen
c. Nhỏ nhắn
d. Nhỏ nhặt

31. Tính tình

a. Nhỏ nhẹ
b. Nhỏ nhen
c. Nhỏ nhắn
d. Nhỏ nhặt

32. Thân hình

a. Nhỏ nhẹ
b. Nhỏ nhen
c. Nhỏ nhắn
d. Nhỏ nhặt

33. Báo đền

a. Muôn vàn
b. Muôn thưở
c. Muôn màu
d. Muôn một

34. Cuộc sống

a. Muôn vàn
b. Muôn thưở
c. Muôn màu
d. Muôn một

35. Khó khăn

a. Muôn vàn
b. Muôn thưở
c. Muôn màu
d. Muôn một

36. Lưu danh

a. Muôn vàn
b. Muôn thưở
c. Muôn màu
d. Muôn một

37. Địa vị

a. Bấp bênh
b. Bập bùng
c. Bập bềnh
d. Bập bẹ

38. Lửa cháy

a. Bấp bênh
b. Bập bùng
c. Bập bềnh
d. Bập bẹ

39. Sóng nước

a. Bấp bênh
b. Bập bùng
c. Bập bềnh
d. Bập bẹ

40. Tiếng nói

a. Bấp bênh
b. Bập bùng
c. Bập bềnh
d. Bập bẹ

41. Con ngựa

a. Bất hảo
b. Bất kham
c. Bất hủ
d. Bất minh

42. Tác phẩm

a. Bất hảo
b. Bất kham
c. Bất hủ
d. Bất minh

43. Phần tử

a. Bất hảo
b. Bất kham
c. Bất hủ
d. Bất minh

44. Quan hệ

a. Bất hảo
b. Bất kham
c. Bất hủ
d. Bất minh

45. Bàn tay

a. Êm ấm
b. Êm dịu
c. Êm ái
d. Êm đềm

46. Dòng sông

a. Êm ấm
b. Êm dịu
c. Êm ái
d. Êm đềm

47. Gia đình

a. Êm ấm
b. Êm dịu
c. Êm ái
d. Êm đềm

48. Mùi hương

a. Êm ấm
b. Êm dịu
c. Êm ái
d. Êm đềm

49. Tấm lòng

a. Hào hùng
b. Hào hiệp
c. Hào phóng
d. Hào hoa

50. Khí phách

a. Hào hùng
b. Hào hiệp
c. Hào phóng
d. Hào hoa

51. Dáng điệu

a. Hào hùng
b. Hào hiệp
c. Hào phóng
d. Hào hoa

52. Ăn tiêu

a. Hào hùng
b. Hào hiệp
c. Hào phóng
d. Hào hoa

53. Ăn nói

a. Bồng bột
b. Bộc phá
c. Bộc phát
d. Bộc trực

54. Bệnh dịch

a. Bồng bột
b. Bộc phá
c. Bộc phát
d. Bộc trực

55. Đánh bằng

a. Bồng bột
b. Bộc phá
c. Bộc phát
d. Bộc trực

56. Tính tình

a. Bồng bột
b. Bộc phá
c. Bộc phát
d. Bộc trực


Đáp án: 1c, 2d, 3a, 4b, 5c, 6a, 7b, 8d, 9d, 10a, 11b, 12c, 13b, 14a, 15c, 16d, 17b, 18d, 19a, 20c, 21d, 22c, 23b, 24a, 25a, 26b, 27c, 28d, 29a, 30d, 31b, 32c, 33d, 34c, 35a, 36b, 37a, 38b, 39c, 40d, 41b, 42c, 43a, 44d, 45c, 46d, 47a, 48b, 49b, 50a, 51d, 52c, 53d, 54c, 55b, 56a.

[FONT=&quot]Nguồn: Trích “Tiếng Việt thực hành” tác giả Hà Thúc Hoan[/FONT]
:too_sad: 54/56 :too_sad:
:big_smile: Nhưng vẫn khá hơn mí bài trc :boss:
 
CHAT
 1. Mật Ong Lục Ngạn @ Mật Ong Lục Ngạn: Hi mọi người, lại cuối tuần rồi nhỉ
 2. VnKienThuc @ VnKienThuc: Shoutbox has been pruned!

Trang cá nhân

Xin chào, Bỏ Phố Về Làng

Cộng đồng yêu quê hương, xóm làng. Nơi chia sẻ những kỉ niệm, câu chuyện và đời sống quê hương xóm làng.

#Bophovelang #langtrongpho #photronglang #langtoi #chuyenlangtoi

Quê hương tuổi thơ tôi

Tôi yêu quê tôi, xanh xanh lũy tre.
Quê hương tuổi thơ đi qua đời tôi.
Đường làng quanh co, sông Thu êm đềm.
Thả diều đá bóng nắng cháy giũa đồng.
Biển trời mênh mông tôi bơi ngày ấy.
Tiếng tu hú gọi thấy nhớ biết bao.
Seagame 31: Việt Nam chiến thắng
Chúc tuyển chúng ta bảo vệ thành công HCV.
Việt Nam chiến thắng - Seagame 31
Việt Nam 3 - 0 Indonesia. Trận đấy thật cảm xúc.
Mật Ong Việt mến chào cả nhà!

VnKienthuc lúc này

Không có thành viên trực tuyến.

Định hướng

Diễn đàn VnKienthuc.com là nơi thảo luận và chia sẻ về mọi kiến thức hữu ích trong học tập và cuộc sống, khởi nghiệp, kinh doanh,...
Top