• HÃY CÙNG TẠO & THẢO LUẬN CÁC CHỦ ĐỀ KIẾN THỨC [Vn Kiến Thức] - Định hướng VnKienthuc.com
    -
    Mọi kiến thức & Thông tin trên VnKienthuc chỉ mang tính chất tham khảo, Diễn đàn không chịu bất kỳ trách nhiệm liên quan
    - VnKienthuc tạm khóa đăng ký tài khoản tự động để hạn chế SEO bẩn, SPAM, quảng cáo. Chưa đăng ký, KHÁCH vẫn có thể đọc và bình luận.

Bài tập và thực hành 6: Mẫu hỏi trên một bảng

Mẫu hỏi là gì? Các bước khi tạo mẫu hỏi như thế nào? Cùng tham khảo bài viết dưới đây để trả lời những câu hỏi này nhé!

Bài tập và thực hành 6: Mẫu hỏi trên một bảng
Bài 1 trang 68 Tin học 12: Mẫu hỏi là gì? Nêu các ứng dụng của mẫu hỏi.
Lời giải:
- Mẫu hỏi là một đối tượng trong Access để trả lời những câu hỏi truy vấn phức tạp, liên quan đến nhiều bảng (VD: ai có điểm toán cao nhất ?) mà sử dụng thao tác tìm kiếm và lọc thì khó có thể tìm được câu trả lời.
- Các ứng dụng của mẫu hỏi:
- Sắp xếp các bản ghi.
- Chọn các bản ghi thỏa mãn các điều kiện cho trước.
- Chọn các trường để hiển thị.
- Thực hiện tính toán như tính trung bình cộng, tính tổng, đếm bản ghi,...
- Tổng hợp và hiển thị thông tin từ nhiều bảng và mẫu hỏi khác.

Bài 2 trang 68 Tin học 12: Liệt kê các bước cần thiết khi tạo mẫu hỏi.
Lời giải:
Các bước cần thiết khi tạo mẫu hỏi là:
- Chọn bảng, mẫu hỏi làm nguồn dữ liệu.
- Tạo lập các quan hệ giữa các bảng và mẫu hỏi nguồn (nếu quan hệ cũ không thích hợp).
- Chọn các trường cần hiển thị.
- Thêm vào các trường mới là kết quả thực hiện các phép tính trên các trường của bảng hay mẫu hỏi nguồn.
- Đưa các trường dùng để sắp xếp các bản ghi trong mẫu hỏi.
- Đưa vào các điều kiện tìm kiếm, lọc, gộp nhóm.

Bài 3 trang 68 Tin học 12: Cho một ví dụ về biểu thức trong Access.
Lời giải:
- Ví dụ về biểu thức số học cho từng trường tính toán:
TongDiem : ([Toan] + [Li] + [Hoa]+ [Van] + [Tin])/5
- Biểu thức logic thiết lập điều kiệnlọc:
[GT] = "Nam" AND [NgSinh] >#01/04/2017#

Bài 4 trang 68 Tin học 12: Bộ lọc trong bảng khác điều kiện chọn trong mẫu hỏi như thế nào?
Lời giải:
- Bộ lọc trong bảng là những hằng
- Điều kiện chọn trong mẫu hỏi là một biểu thức logic, biểu thức quan hệ hoặc biểu thức số học.

Bài 5 trang 68 Tin học 12: Nêu một ví dụ thể hiện sự cần thiết của trường tính toán.
Lời giải:
- Ví dụ khi ta có các điểm toán, lý, hóa, văn, tin thì ta không cần phải lưu thêm một trường diemtb trong cơ sở dữ liệu nữa mà bằng trường tính toán ta có thể suy ra điểm trung bình từ các điểm đã biết.
TB : ([Toan] + [Li] + [Hoa] + [Van]+ [Tin]) / 5.
 
CHAT
  1. No shouts have been posted yet.

Chủ đề mới

VnKienthuc lúc này

Không có thành viên trực tuyến.

Định hướng

Diễn đàn VnKienthuc.com là nơi thảo luận và chia sẻ về mọi kiến thức hữu ích trong học tập và cuộc sống, khởi nghiệp, kinh doanh,...
Top