• Chào mừng bạn truy cập diễn đàn [Vn Kiến Thức] - Định hướng VnKienthuc.com
    -
    Sử dụng MIỄN PHÍ CHAT GPT
    -
    VnKienthuc tạm khóa đăng ký tài khoản tự động để hạn chế SEO bẩn, SPAM, quảng cáo. Chưa đăng ký, KHÁCH vẫn có thể đọc và bình luận.

Bài tập thiết lập công thức phân tử..!

minhtu2012

New member
Xu
0
1.trong một bình kín dung tích 1 lít ở 406.5K áp suất 1atm chứa O2 và khí CxHy(A).Lượng oxi ban đầu gấp đôi lượng cần thiết để đốt cháy hết(A),sau phản ứng đưa về nhiệt độ ban đầu thấy áp suất tăng 5% so vs ban đầu,luợng nước thu được 0.162 gam.xác định CTPT của (A).
2.trong một bình kín dung tích không đổi chứa CxHy(B) thể khí và lượng O2 ban đầu gấp đôi lượng cần thíât để đốt cháy hết B,sau phản ứng đưa về nhiệt độ ban đầu thấy áp suất tăng 5% so vs ban đầu.Biết rằng sau phản ứng các chất đều ở trạng thái khí và hơi.xác định CTPT(B)
 

hon$-n$ok-a1

New member
Xu
0
1.trong một bình kín dung tích 1 lít ở 406.5K áp suất 1atm chứa O2 và khí CxHy(A).Lượng oxi ban đầu gấp đôi lượng cần thiết để đốt cháy hết(A),sau phản ứng đưa về nhiệt độ ban đầu thấy áp suất tăng 5% so vs ban đầu,luợng nước thu được 0.162 gam.xác định CTPT của (A).
[FONT=.VnTime]sè mol tr­ó¬c p­u: 0.03 mol (tu tÝnh nhÐ[/FONT]
[FONT=.VnTime] CxHy + x +y/4 O2 = xCO2 + y/2 H2O[/FONT]
[FONT=.VnTime]trc pu a 2 a(x+y/4 ) · (do moi O2 pu = 1/2 mol ban dau ma)[/FONT]
[FONT=.VnTime]pu 0 a(x+y/4 ) ax ay/2[/FONT]
[FONT=.VnTime]sau 0 a(x+y/4 ) ax ay/2[/FONT]
[FONT=.VnTime] so mol pu:0.03[/FONT]
[FONT=.VnTime] áp s­uất trc: 1[/FONT]
[FONT=.VnTime] áp s­uất sau:1+1*5%=1.05[/FONT]
[FONT=.VnTime] pt:0.03/[a(x+y/4)+ax] = 1/1,05[/FONT]
[FONT=.VnTime] mà mol H2O= 0.009[/FONT]
[FONT=.VnTime] v©y :ax= 0,0135[/FONT]
[FONT=.VnTime] nen ·ax/ay = 0.0135/0.018 =3/4 vay là C3H4[/FONT]
[FONT=.VnTime][/FONT]
2.trong một bình kín dung tích không đổi chứa CxHy(B) thể khí và lượng O2 ban đầu gấp đôi lượng cần thíât để đốt cháy hết B,sau phản ứng đưa về nhiệt độ ban đầu thấy áp suất tăng 5% so vs ban đầu.Biết rằng sau phản ứng các chất đều ở trạng thái khí và hơi.xác định CTPT(B)
GOI mol CxHy pu la :1
áp s­uat la:1
tuong tu phuong trinh phan ung tren ta co:
mol truoc pu: 1 + 2(x+y/4)
mol sau pu: x+y/4 +x+y/2 (co ca H2O vi la chat khi theo bai ra)
pt: [1+2(x+y/4)]/[x+y/4 +x+y/2 ]=1/1,05
vay ta duoc: x=[-1.05+0.225y]/0.1
thu nghiem ta co : x=3 ; y=6 la C3H6
'''HIII hiii minh k bit lam dung k? nhung co ve dap an dung''' chuk ban hoc tot
­
[FONT=.VnTime][/FONT]
 
CHAT
  1. Hide Nguyễn @ Hide Nguyễn: Shoutbox has been pruned!

Dành cho học sinh

VnKienthuc lúc này

Không có thành viên trực tuyến.

Định hướng

Diễn đàn VnKienthuc.com là nơi thảo luận và chia sẻ về mọi kiến thức hữu ích trong học tập và cuộc sống, khởi nghiệp, kinh doanh,...
Top