• Chào mừng bạn truy cập diễn đàn [Vn Kiến Thức] - Định hướng VnKienthuc.com
    -
    Sử dụng MIỄN PHÍ CHAT GPT
    -
    VnKienthuc tạm khóa đăng ký tài khoản tự động để hạn chế SEO bẩn, SPAM, quảng cáo. Chưa đăng ký, KHÁCH vẫn có thể đọc và bình luận.

Bài tập điện ly!

Tomboy_a1

New member
Xu
0
1. A là dung dịch H2SO4 có pH=2. B là dung dịch Ba(OH)2 có pH=12. Trộn a ml dung dịch A với b ml dung dịch B đc 800 ml dung dịch C. Dung dịch C hòa tan vừa hết 0,102 g Al2O3. Tìm a; b.

2. Thêm 40 ml dung dịch HCl 0,01M vào 100 ml dung dịch NaOH (dung dịch A) thì pH dung dịch thu đc =10. Cho V ml dung dịch HCl 0,01M vào 100ml dung dịch A thì pH thu đc =4. V=?

3. Chia 400ml dung dịch X chứa các ion H+; NH4+; Fe3+; SO4 2-; Al 3+ thành 2 phần bằng nhau;
P1: Thêm BaCl2 dư vào thu đc 13,98 g kết tủa .
P2: Thêm từ từ đến dư Ba(OH)2 vào và đun nóng thì thu đc khí duy nhất . Khối lượng kết tủa lớn nhất và nhỏ nhất thu đc tương ứng là 16,61(g) và 15,05 (g). Dung dịch X có pH=???
 

hon$-n$ok-a1

New member
Xu
0
. A là dung dịch H2SO4 có pH=2. B là dung dịch Ba(OH)2 có pH=12. Trộn a ml dung dịch A với b ml dung dịch B đc 800 ml dung dịch C. Dung dịch C hòa tan vừa hết 0,102 g Al2O3. Tìm a; b.
ta có : a+b = 0.8(*)
H2SO4 CÓ PH = 2 vậy [H+]=0.01 vậy mol H+ = 0.01a
Ba(OH)2 CÓ PH=12 vậy [OH-¦=0.01b
pt: H+ + OH- = H2O
DO dd C hòa tan đc Al2O3 nên co' 2 TH
AXIT du: 6H+ + Al2O3 =2 Al3+ +3H2O
0.006 0.001
pt: H+ + OH- = H2O
0.01b 0.01b
0.01b + 0.006 =0.01a(**)
BAZO du
2 OH- + Al2O3 = 2(AlO2)- + H2O
0.002 0.001
pt: H+ + OH- = H2O
0.01a 0.01a
0.01a + 0.002 = 0.01b(***)
tu (*) và(**) dc 1 hệ pt
tu (*) và(***) dc hệ pt
giai ra thi dc thui
ban giai tiep di nha ..de thui ma'
 
CHAT
  1. Hide Nguyễn @ Hide Nguyễn: Shoutbox has been pruned!

Dành cho học sinh

VnKienthuc lúc này

Không có thành viên trực tuyến.

Định hướng

Diễn đàn VnKienthuc.com là nơi thảo luận và chia sẻ về mọi kiến thức hữu ích trong học tập và cuộc sống, khởi nghiệp, kinh doanh,...
Top