• HÃY CÙNG TẠO & THẢO LUẬN CÁC CHỦ ĐỀ KIẾN THỨC [Vn Kiến Thức] - Định hướng VnKienthuc.com
  -
  Mọi kiến thức & Thông tin trên VnKienthuc chỉ mang tính chất tham khảo, Diễn đàn không chịu bất kỳ trách nhiệm liên quan
  - VnKienthuc tạm khóa đăng ký tài khoản tự động để hạn chế SEO bẩn, SPAM, quảng cáo. Chưa đăng ký, KHÁCH vẫn có thể đọc và bình luận.

số học 6

 1. Thandieu2

  Số học 6: Ôn tập chương 3

  SỐ HỌC 6: ÔN TẬP CHƯƠNG 3 CHƯƠNG 3: PHÂN SỐ Bài 1: Mở rộng khái niệm phân số Bài 2: Phân số bằng nhau Bài 3: Tính chất cơ bản của phân số Bài 4: Rút gọn phân số Bài 5: Quy đồng mẫu số nhiều phân số Bài 6: So sánh phân số Bài 7: Phép cộng phân số Bài 8: Tính chất cơ bản của phép cộng...
 2. Thandieu2

  Số học 6: Bài 17: Biểu đồ phần trăm

  SỐ HỌC 6: BÀI 17: BIỂU ĐỒ PHẦN TRĂM Các bước làm: B1: Tính tỉ số phần trăm B2: Vẽ biểu đồ Biểu đồ cột: * Dựng hai trục vuông góc trục thẳng đứng biểu diễn số phần trăm; trục nằm ngang ghi tên đại lượng. * Đặt các hình chữ nhật có bề rộng bằng nhau, chiều cao bằng số phần trăm vuông góc...
 3. Thandieu2

  Hình học 9: Chương 4: Bài 1: Hình trụ. Diện tích xung quanh và thể tích hình trụ

  HÌNH HỌC 9. CHƯƠNG 4: HÌNH TRỤ. HÌNH NÓN. HÌNH CẦU BÀI 1: HÌNH TRỤ. DIỆN TÍCH XUNG QUANH VÀ THỂ TÍCH HÌNH TRỤ 1. Hình trụ Khi quay hình chữ nhật ABCD một vòng quanh cạnh CD cố định, ta được một hình trụ (h.73). Khi đó: - DA và CB quét nên hai đáy của hình trụ, là hai hình tròn bằng...
 4. Thandieu2

  Các chuyên đề toán 6 [Tổng hợp- Số học]

  CÁC CHUYÊN ĐỀ TOÁN 6 - CHUYÊN ĐỀ TOÁN 6 - CHUYÊN ĐỀ SỐ HỌC 6 Chuyên đề toán 6 - Tổng hợp. Nguồn: Sưu tầm https://server1.vnkienthuc.com/files/4/MON_TOAN/CHUYENDETOAN6NANGCAO.pdf
 5. Thandieu2

  Hệ thống bài giảng Toán 6

  HỆ THỐNG LÍ THUYẾT VÀ BÀI TẬP TOÁN 6 CHƯƠNG 1: ÔN TẬP VÀ BỔ TÚC VỀ SỐ TỰ NHIÊN Bài 1: Tập hợp. Phần tử của tập hợp Bài 2: Tập hợp các số tự nhiên Bài 3: Ghi số tự nhiên Bài 4: Số phần tử của tập hợp. Tập hợp con Bài 5: Phép cộng và phép nhân Bài 6: Phép trừ và phép chia Bài 7: Lũy thừa...
 6. Thandieu2

  Bài 16: Tìm tỉ số của hai số

  SỐ HỌC 6. CHƯƠNG 3. BÀI 16: TÌM TỈ SỐ CỦA HAI SỐ I/ KIẾN THỨC CƠ BẢN 1. Tỉ số của hai số Thương trong phép chia số a cho số b (b khác 0) gọi là tỉ số của a và b 2. Tỉ số phần trăm Muốn tìm tỉ số phần trăm của hai số a và b, ta nhân a với 100 rồi chia cho b và viết kí hiệu % vào kết quả...
 7. Thandieu2

  Số học 6: Bài 15: Tìm một số biết giá trị phân số của nó

  SỐ HỌC 6. CHƯƠNG 3. BÀI 15: TÌM MỘT SỐ BIẾT GIÁ TRỊ PHÂN SỐ CỦA NÓ I/ KIẾN THỨC CƠ BẢN Muốn tìm một số biết __ __của nó bằng a, ta tính __ __ Xem thêm Một số bài tập https://server1.vnkienthuc.com/files/4/MON_TOAN/Timmotsobietgiatri.pdf
 8. Thandieu2

  Số học 6. Bài 14: Tìm giá trị phân số của một số cho trước

  SỐ HỌC 6. CHƯƠNG 3. BÀI 14: TÌM GIÁ TRỊ PHÂN SỐ CỦA MỘT SỐ CHO TRƯỚC I/ KIẾN THỨC CƠ BẢN Muốn tìm _ _của số b cho trước, ta tính __ Xem thêm Một số bài tập liên quan https://server1.vnkienthuc.com/files/4/MON_TOAN/Timgiatriphansocua1sochotruoc.pdf
 9. Thandieu2

  Số học 6: Bài 13: Hỗn số. Số thập phân. Phần trăm

  SỐ HỌC 6. CHƯƠNG 3. BÀI 12: HỖN SỐ. SỐ THẬP PHÂN. PHẦN TRĂM I/ KIẾN THỨC CƠ BẢN 1. Hỗn số Khi viết một phân số âm dưới dạng hỗn số, ta chỉ cần viết số đối của nó dưới dạng hỗn số rồi đặt dấu "-" đằng trước kết quả nhận được. 2. Số thập phân - Phân số thập phân là phân số mà mẫu là lũy...
 10. Thandieu2

  Số học 6: Bài 12: Phép chia phân số

  SỐ HỌC 6: CHƯƠNG 3: BÀI 12: PHÉP CHIA PHÂN SỐ I/ KIẾN THỨC CƠ BẢN 1. Số nghịch đảo Hai số gọi là nghịch đảo của nhau nếu tích của chúng bằng 1 VD: Hai số ngịch đảo: 2. Phép chia phân số Muốn chia một phân số hay một số nguyên cho một phân số, ta nhân số bị chia với số nghịch đảo của số...
 11. Thandieu2

  Số học 6: Bài 11: Tính chất cơ bản của phép nhân phân số

  SỐ HỌC 6: CHƯƠNG 3: BÀI 11: TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA PHÉP NHÂN PHÂN SỐ I/ KIẾN THỨC CƠ BẢN Các tính chất: 1. Tính chất giao hoán \[\frac{a}{b}.\frac{c}{d}=\frac{c}{d}.\frac{a}{b}\] 2. Tính chất kết hợp \[(\frac{a}{b}.\frac{c}{d}).\frac{p}{q}=\frac{a}{b}.(\frac{c}{d}.\frac{p}{q})\] 3. Nhân...
 12. Thandieu2

  Số học 6: Bài 10: Phép nhân phân số

  SỐ HỌC 6. CHƯƠNG 2: BÀI 10: PHÉP NHÂN PHÂN SỐ I/ KIẾN THỨC CƠ BẢN Muốn nhân hai phân số, ta nhân các tử với nhau và nhân các mẫu với nhau \[\frac{a}{b}.\frac{c}{d}=\frac{a.c}{b.d}\] Với \[b;d\neq 0; a;b;c;d\in Z\] Muốn nhân một số nguyên với một phân số (hoặc một phân số với một số...
 13. Thandieu2

  Số học 6: Bài 9: Phép trừ phân số

  SỐ HỌC 6: CHƯƠNG 2: BÀI 9: PHÉP TRỪ PHÂN SỐ I/ KIẾN THỨC CƠ BẢN 1. Số đối Hai số gọi là đối nhau nếu tổng của chúng bằng 0 \[\frac{a}{b}+\frac{-a}{b}=0\] \[-\frac{a}{b}=\frac{-a}{b}=\frac{a}{-b}\] 2. Phép trừ phân số Muốn trừ một phân số cho một phân số, ta cộng số bị trừ với số đối...
 14. Thandieu2

  Số học 6: Bài 8: Tính chất cơ bản của phép cộng phân số

  SỐ HỌC 6: CHƯƠNG 2: TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA PHÉP CỘNG PHÂN SỐ I/ KIẾN THỨC CƠ BẢN Các tính chất 1. Tính chất giao hoán \[\frac{a}{b}+\frac{c}{d}=\frac{c}{d}+\frac{a}{b}\] 2. Tính chất kết hợp \[(\frac{a}{b}+\frac{c}{d})+\frac{p}{q}=\frac{a}{b}+(\frac{c}{d}+\frac{p}{q})\] 3. Cộng với số 0...
 15. Thandieu2

  Số học 6: Bài 7: Phép cộng phân số

  SỐ HỌC 6. CHƯƠNG 2: BÀI 7: PHÉP CỘNG PHÂN SỐ I/ KIẾN THỨC CƠ BẢN 1. Cộng hai phân số cùng mẫu Muốn cộng hai phân số cùng mẫu, ta cộng các tử và giữ nguyên mẫu \[\frac{a}{m}+\frac{b}{m}=\frac{a+b}{m}\] 2. Cộng hai phân số không cùng mẫu Muốn cộng hai phân số không cùng mẫu, ta viết chúng...
 16. Thandieu2

  Số học 6: Bài 6: So sánh phân số

  SỐ HỌC 6. CHƯƠNG 2: BÀI 6: SO SÁNH PHÂN SỐ I/ KIẾN THỨC CƠ BẢN 1. So sánh hai phân số cùng mẫu - Trong hai phân số có cùng mẫu dương, phân số nào có tử số lớn hơn thì lớn hơn 2. So sánh hai phân số không cùng mẫu: Muốn so sánh hai phân số không cùng mẫu, ta viết chúng dưới dạng hai...
 17. Thandieu2

  Số học 6: Bài 5: Quy đồng mẫu nhiều phân số

  SỐ HỌC 6. CHƯƠNG 2: QUY ĐỒNG MẪU SỐ NHIỀU PHÂN SỐ I/ KIẾN THỨC CƠ BẢN Quy đồng mẫu số nhiều phân số Muốn quy đồng mẫu số nhiều phân số với mẫu dương ta làm như sau: Bước 1: Tìm một bội chung của các mẫu (thường là BCNN) để làm mẫu chung Bước 2: Tìm thừa số phụ của mỗi mẫu (bằng cách chia...
 18. Thandieu2

  Số học 6: Bài 4: Rút gọn phân số

  SỐ HỌC 6: CHƯƠNG 2: BÀI 4: RÚT GỌN PHÂN SỐ I/ KIẾN THỨC CƠ BẢN 1. Cách rút gọn phân số Muốn rút gọn mọt phân số, ta chia cả tử và mẫu của phân số cho một ước chung (khác 1 và -1) của chúng VD: 2. Thế nào là phân số tối giản Phân số tối giản (hay phân số không rút gọn được nữa) là phân...
 19. Thandieu2

  Số học 6: Bài 3: Tính chất cơ bản của phân số

  SỐ HỌC 6: CHƯƠNG 2: BÀI 3: TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA PHÂN SỐ I/ KIẾN THỨC CƠ BẢN Nếu ta nhân cả tử và mẫu số của một phân số với cùng một số nguyên khác 0 thì ta được một phân số mới bằng phân số đã cho ___ Nếu ta chia cả tử và mẫu của một phân số cho cùng một ước chung của chúng thì ta được...
 20. Thandieu2

  Số học 6: Bài 2: Phân số bằng nhau

  SỐ HỌC 6. CHƯƠNG 3: BÀI 2: PHÂN SỐ BẰNG NHAU I/ KIẾN THỨC CƠ BẢN Hai phân số _ _và __ gọi là bằng nhau nếu \[a.d=b.c\] Xem thêm
Top