• Chào mừng bạn truy cập diễn đàn [Vn Kiến Thức] - Định hướng VnKienthuc.com
  -
  Sử dụng MIỄN PHÍ CHAT GPT
  -
  VnKienthuc tạm khóa đăng ký tài khoản tự động để hạn chế SEO bẩn, SPAM, quảng cáo. Chưa đăng ký, KHÁCH vẫn có thể đọc và bình luận.

lập trình c#

 1. uocmo_kchodoi

  Chia Sẻ Tìm hiểu về Generic trong C#

  Generic là 1 tính năng mới trong .NET Framework 2.0 và và được tích hợp sâu trong Common Language Runtime (CLR). Trong .NET Framework, Generic được giới thiệu là khái niệm về các kiểu tham số và được dùng để thiết kế class và phương thức nhằm để trì hoãn chỉ ra kiểu dữ liệu cho đến khi lớp hoặc...
 2. uocmo_kchodoi

  Chia Sẻ Tìm hiểu về phương thức nặc danh trong C#

  Phương thức nặc danh (Anonymous Method) trong C# cung cấp một kỹ thuật để truyền một khối code như là một tham số delegate. Các phương thức nặc danh là các phương thức không có tên, chỉ có thân phương thức. Bạn không cần xác định kiểu trả về trong một phương thức nặc danh; nó được suy ra từ...
 3. uocmo_kchodoi

  Chia Sẻ Tìm hiểu về lớp BitArray trong C#

  Lớp BitArray quản lý một mảng của các giá trị bit, được biểu diễn như là Boolean, là cái mà true biểu thị bởi bit on (1) và false biểu thị bit là off (0). Nó được sử dụng khi bạn cần lưu trữ các bit nhưng không biết số bit trước. Bạn có thể truy cập vào các phần tử từ bộ sưu tập BitArray bằng...
 4. uocmo_kchodoi

  Chia Sẻ Tìm hiểu về lớp Queue trong C#

  Queue (hay còn gọi là hàng đợi) là một cấu trúc dữ liệu hoạt động theo nguyên lý FIFO(First In First Out). Người ta hay gọi nó là hàng đợi bởi vì nó hoạt động giống như việc xếp hàng đợi chờ gì đó trong thực tế vậy. Nó được sử dụng khi bạn cần truy cập các item theo dạng First-in, First-out...
 5. uocmo_kchodoi

  Chia Sẻ Tìm hiểu về lớp Stack trong C#

  Lớp Stack trong C# biểu diễn một tập hợp Last-in, First-out của các đối tượng. Nó được sử dụng khi bạn cần truy cập các item theo dạng Last-in, First-out. Khi bạn thêm một item vào trong danh sách, nó được gọi là pushing và khi bạn gỡ bỏ một item, nó được gọi làpopping. Ghi chú: Stack: ngăn...
 6. uocmo_kchodoi

  Chia Sẻ Tìm hiểu về lớp SortedList trong C#

  Lớp SortedList trong C# sử dụng một key cũng như một chỉ mục để truy cập các item trong một list. Một danh sách đã được sắp xếp là sự tổ hợp của một mảng và một Hash Table. Nó chứa một danh sách các item mà có thể được truy cập bởi sử dụng một key hoặc một chỉ mục. Nếu bạn truy cập item bởi sử...
 7. uocmo_kchodoi

  Chia Sẻ Tìm hiểu về Lớp Hashtable trong C#

  Lớp Hashtable trong C# sử dụng một cặp key-value để truy cập các phần tử trong collection này. Một Hash Table được sử dụng khi bạn cần truy cập các phần tử bởi sử dụng key, và bạn có thể nhận diện một giá trị key hữu ích. Mỗi item trong Hash Table có một cặp key và value. Key được sử dụng để...
 8. uocmo_kchodoi

  Chia Sẻ Tìm hiểu về ArrayList trong C#

  Lớp List - ArrayList trong C# biểu diễn một tập hợp được sắp xếp của một đối tượng mà có thể được lập chỉ mục cho từng item riêng rẽ. Về cơ bản, nó là một sự thay thế cho một mảng. Tuy nhiên, không giống như trong mảng, bạn có thể thêm và gỡ bỏ các item từ một list tại một vị trí đã xác định...
 9. uocmo_kchodoi

  Chia Sẻ Tìm hiểu về Collection trong C#

  Collection là một tập hợp các dữ liệu không cùng kiểu. Các lớp Collection là các lớp đặc biệt để lưu giữ và thu hồi dữ liệu. Những lớp này cung cấp sự hỗ trợ cho Stack, Queue, List, và Hash Table. Đa số các lớp Collection trong C# triển khai cùng các Interface. Collection cung cấp rất nhiều các...
 10. uocmo_kchodoi

  Chia Sẻ Tìm hiểu về sự kiện trong C#

  Sự kiện (Event) là các hành động của người dùng, ví dụ như nhấn phím, click, di chuyển chuột, … Các Application cần phản hồi các sự kiện này khi chúng xuất hiện. Ví dụ, các ngắt (interrupt). Các sự kiện (Event) được sử dụng để giao tiếp bên trong tiến trình. 2. Sử dụng Delegate với Event trong...
 11. uocmo_kchodoi

  Chia Sẻ Tìm hiểu về Delegate trong C#

  Trong tiếng Việt, delegate được dịch là “ủy nhiệm hàm”, tuy nhiên mọi người đều không sử dụng từ này mà gọi bằng tên gốc là delegate. Delegate tương tự như con trỏ hàm trong C++. Nó được sử dụng để triển khai các sự kiện và các phương thức call-back. Tất cả delegate được kế thừa một cách ngầm...
 12. uocmo_kchodoi

  Chia Sẻ Tìm hiểu về Indexer trong C#

  Một indexer trong C# cho phép bạn truy xuất những tập hợp nằm trong lòng một lớp, sử dụng cú pháp [] thông dụng của mảng. Indexer được xem như là một thuộc tính khá đặc biệt kèm theo những phương thức get() và set(). Khai báo một indexer cho phép bạn tạo những class hoặc struct hoạt động tương...
 13. uocmo_kchodoi

  Chia Sẻ Tìm hiểu về các thuộc tính Property trong C#

  Property là một thành viên (member) của một class, interface. Property cho phép bạn truy cập vào một trường hoặc thay đổi giá trị của trường đó, mà không cần thiết phải truy cập trực tiếp vào trường. Bạn có thể tạo một Property chỉ cho phép truy cập vào một trường, không cho phép thay đổi giá...
 14. uocmo_kchodoi

  Chia Sẻ Tìm hiểu về Reflection trong C#

  Đối với nhiều người, reflection là một thuật ngữ lạ và ít khi được nhắc tới. Nhưng thực tế, thuật ngữ này đã xuất hiện và được áp dụng vào khá nhiều ngôn ngữ bậc cao phổ biến như C#, Java, Perl, PHP,…Vậy reflection là gì, và nó có công dụng gì trong việc lập trình hiện nay? Để định nghĩa, trước...
 15. uocmo_kchodoi

  Chia Sẻ Tìm hiểu về Attribute trong C#

  Attribute là một cơ chế được dùng để định nghĩa và khai báo các thông tin cần thiết, nhằm bổ sung và hỗ trợ khá nhiều chức năng liên quan đến việc soạn thảo, debug, cũng như biên dịch các chương trình. Một attribute trong C#, là một thẻ tường thuật, được sử dụng để truyền thông tin tới runtime...
 16. uocmo_kchodoi

  Chia Sẻ Tìm hiểu về Chỉ thị tiền xử lý trong C#?

  C# có 1 số lệnh tiền xử lí (Preprocessor Directive), những lệnh này không bao giờ được biên dịch thành bất kì dòng lệnh nào trong mã thực thi. Thay vào đó nó có ảnh hưởng đến các khía cạnh của quy trình biên dịch. Ví dụ , ta có thể dùng chỉ dẫn tiền xử lí để ngăn trình biên dịch biên dịch một...
 17. uocmo_kchodoi

  Chia Sẻ Sử dụng File I/O trong C# như thế nào?

  Một tập tin là một tập hợp các dữ liệu được lưu trữ trong một đĩa với một tên cụ thể và một đường dẫn thư mục. Khi một tập tin được mở để đọc hoặc viết, nó sẽ trở thành một luồng tin. Các luồng tin cơ bản là trình tự của byte đi qua con đường truyền thông. Có hai luồng chính: luồng đầu vào và...
 18. uocmo_kchodoi

  Chia Sẻ Construct hỗn hợp trong C#

  Danh sách các construct hỗn hợp trong C#: 1. (?imnsx-imnsx) Định nghĩa: Thiết lập hoặc vô hiệu hóa các tùy chọn như phân biệt kiểu chữ trong phần giữa một pattern Ví dụ: \bA(?i)b\w+\b so khớp "ABA", "Able" trong "ABA Able Act" 2 (?#comment) Định nghĩa: Inline comment. Comment kết thúc tại dấu...
 19. uocmo_kchodoi

  Chia Sẻ Substitution trong C# là gì?

  Substitution trong C# được sử dụng trong các pattern thay thế. Bảng liệt kê các Substitution trong C#: Tải file đính kèm ở phía dưới.
 20. uocmo_kchodoi

  Chia Sẻ Alternation construct trong C# là gì?

  Alternation construct trong C# sửa đổi một Regular Expression để kích hoạt có/không tác vụ so khớp. Danh sách các Alternation construct trong C#: 1. | Miêu tả: So khớp với bất kỳ một phần tử được phân biệt riêng rẽ bởi ký tự (|) Pattern: th(e|is|at) So khớp: "the", "this" trong "this is the...
Top