giải phóng động vật

  1. Phong Cầm

    Sự phân biệt loài - Đã đến lúc chấm dứt

    Kể từ đợt bùng phát năm ngoái, đã có nhiều trường hợp động vật bị nhiễm vi-rút corona mới trên khắp thế giới. Một số động vật bị nhiễm hoặc nghi ngờ nhiễm bệnh đã bị tiêu hủy. Năm ngoái (2020), Đan Mạch đã giết hơn 15 triệu con chồn nuôi bị nghi nhiễm vi-rút corona mới trong ba tháng. Lựa chọn...
  2. Peter Singer

    Peter Singer

    Peter Albert David Singer, là một triết gia đạo đức học người Úc. Ông là Giáo sư Đạo đức Sinh học của Giáo sư Sinh học tại Đại học Princeton và là Giáo sư Laureate tại Trung tâm Triết học Ứng dụng và Đạo đức Công cộng tại Đại học Melbourne. Nổi tiếng vớicuốn "Giải phóng động vật" Ảnh: The new yorker
Top